Bekijk het origineel

PARTIJNIEUWS

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

PARTIJNIEUWS

3 minuten leestijd

PARTIJBUREAU VERKIEZINGEN IN HET ZICHT

{Staten en Gemeenteraden) Nu de tijd van vergaderen voor de Ide verenigingen weer begint aan te breka achten wij het noodzakelijk om er nu tl reeds de aandacht op te vestigen, ^ het komende jaar D.V. in het teken sti van de verkiezingen voor de Piovinci» Staten en de Gemeenteraden zij vermeld, dat het wel zo goed als ^ ker is, dat de data der candidaatsfelli gen voor beide verkiezingen verwoei zullen worden. Er is althans op het oge' blik een wetsontwerp tot wijziging B kieswet in behandeling, waarin w< ï« voorgesteld deze data te veranderen vJ de tweede dinsdag van maart in tweede dinsdag van februari (Prov. SB ten) en van de tweede dinsdag van * in de derde dinsdag van aprü (gemeenS raden). Met het oog hierop is het dus ge* om met de werkzaamheden in verbs met de candidaatstelling, vooral voor * Provinciale Staten, vroegtijdig te nen. Voor wat de Provinciale Staterwerü^^ gen betreft, vestigen wij de aand locturen op artikel 11 der Partijstatuten, jfjj) wordt gesteld, dat de plaatselijke ^ .gjenigingen vóór 1 december na- ' ]junnen opgeven aan het bestuur Ier statenkringvereniging, en dat de staj^gverenigingen vóór 15 december t de ingekomen opgaven een groslijst joeten samenstellen. 'oorts wordt in artikel 11 bepaald, dat Ie besturen der prov. verenigingen vóór 5 januari met tvv'ee afgevaardigden van Ie statenkringvereniging moeten verderen om in overleg met het Hoofdlestuur de candidatenlijst voor de proop te maken. > aen het vervroegen van de datum der aodidaatstelling met een maand, komt iet ons nodig voor, dat de bovengenoemle data uit artikel 11 der Partijstatuten (Ic alle met een maand vervroegd worlen. )e plaatselijke kiesverenigingen moeten jio vóór 1 november a.s. namen van andidaten opgeven aan het bestuur der tatenkringvereniging. De statenkringwenigingen moeten vóór 15 november «caderen om een groslijst te maken, erivijl vóór 15 december a.s. de provinile vertrouwensvergaderingen moeten Èouden woorden. e candidatenlijsten moeten dan D.V. in Ie vergaderingen der provinciale vereni- 'fiP^ ^°°^ ^ januari 1958 worden vast- [esteld- 'aar er veel werk aan het gereedmaken Ier lijsten verbonden is, wordt alle betuien (zowel van kiesverenigingen en tatenkringverenigingen als van provin- «k verenigingen) dringend verzocht '"fe^ns ^^^ hierbovöB aangegevene te landelen.

^at de Gemeenteraadsverkiezingen bereft, raadplege men artikel 12 der Partijtatuten. Daar de candidaatstelling hieroor op de derde dinsdag van april valt in iedere kiesvereniging dus voldoende ijd heeft om de lijst in orde te maken, ril het ons voorkomen, dat de in artikel 2 genoemde datum van 15 februari gelandhaafd kan worden.

De Partijsecretaris, Ir. C. N. VAN DIS

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 12 september 1957

De Banier | 8 Pagina's

PARTIJNIEUWS

Bekijk de hele uitgave van donderdag 12 september 1957

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken