Bekijk het origineel

Inhoud en strekking van het verdrag

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Inhoud en strekking van het verdrag

3 minuten leestijd

Het doel van de Gemeenschap, dat in artikel 2 van het verdrag is geformuleerd, is het bevorderen van een harmonische ontwikkeling van de economische activiteit binnen de Gemeenschap, alsook van een gestadige en evenwichtige groei, een grotere stabiliteit en een toenemende verbetering van de levensstandaard in de Gemeenschap. Hiertoe zal een Gemeenschappelijke Markt worden ingesteld en zullen de lid-staten geleidelijk hun economisch beleid nader tot elkander brengen.

Teneinde deze doeleinden te bereiken, zal de activiteit van de Gemeenschap onder meer omvatten: a. de afschaffing tussen de lid-staten van de douanerechten en de kwantatieve beperkingen bij in- en uitvoer van goederen, alsmede van alle overige maatregelen van gelijke werking; b. de invoering van een gemeenschappelijk douanetarief en van een gemeenschappelijke handelspolitiek ten opzichte van derde staten; c. de verwijdering tussen de lid-staten van hinderpalen voor het vrije verkeer van personen, diensten en kapitalen; d. het tot stand brengen van een gemeenschappelijk beleid op het gebied van de landbouw; e. het tot stand brengen van een gemeen­ [I schappelijk beleid op het gebied van hu vervoer; f. de invoering van een regiem, waar. door wordt gewaarborgd, dat de mede". dinging binnen de GemeenschappeUj g. Markt niet wordt vervalst; . g. het toepassen van procedures, welke het mogelijk maken het economisch beleid van de lid-staten te coördineren en de verstoring van het evenwicht in h^ betalingsbalans tegen te gaan; h. het nader tot elkaar brengen van de nationale wetgevingen in de mate, waarin dat voor de werking van de Gemeenschappelijke Markt noodzakelijk is; i. de vorming van een Europees Sociaal Fonds, teneinde de werkgelegenheid vooi de werknemers te verbeteren en bij te dragen tot de verhoging van hun levenspeil; j. de oprichting van een Europese investeringsbank, bestemd om de economisclie groei van de Gemeenschap te vergemakkelijken door het aanboren van nieuwe hulpbronnen; k. de associatie van landen en gebieden overzee, teneinde het handelsverkeer uit te breiden en in gezamenlijke inspanning hun economische en sociale ontwildielin" te bevorderen.

Teneinde deze taken te verwezenlijken, zal de Gemeenschap beschikken over een aantal instellingen, waarvan de bevoegdheden in het verdrag nader zijn omschieven. Deze instellingen zijn een Europese Commissie, een Raad van Ministers, een Algemene Vergadering en een Hof van Justitie. Voorts voorziet het Verdrag in de oprichting van een Sociaal-Economisch Comité en een Monetaire Commissie, beide met adviserende bevoegdheid. Wat ons betreft, zonder een verder oordeel over de Europese Markt uit te spreken, kan nu reeds vastgesteld worden, dat er, naar het Staatkundig Gereformeerd beginsel beschouwd, zeer ernstige bezwaren aan kleven, doch de komende behandeling van bet verdrag in de Tweede Kamer dient afgewacht te worden, alvorens de definitieve houding bepaald kan worden.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 19 september 1957

De Banier | 8 Pagina's

Inhoud en strekking van het verdrag

Bekijk de hele uitgave van donderdag 19 september 1957

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken