Bekijk het origineel

Bezwaren tegen de Euromarkt

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Bezwaren tegen de Euromarkt

2 minuten leestijd

Er zijn ernstige bezwaren tegen het verdrag van de Euromarkt ingebracht- Van verschillende zijden. Ook uit de kringen van het bedrijfsleven. Reeds enige tijd geleden door de Kamers van Koophandel van Amsterdam en Rotterdam. Later zijn deze eveneens ingebracht door vertegenwoordigers van bedrijven, die tegenover leden van het parlement in apartĀ© bijeenkomsten, welke belegd waren met het expresse doel om van hun standpunt in zake het verdrag van de Europese Markt kennis te nem.en, geuit zijn geworden. Als een algemeen bezwaar geldt het, een bezwaar, waarvan ook in het Voorlopig Verslag gewag wordt gemaakt, dat de leiders van het bedrijfsleven niet eerder gehoord zijn. Het verdrag van de Euromarkt raakt toch heel het bedrijfsleven, zelfs heel ons volk zeer van nabij. Naar de mens gesproken, kan dit verdrag uiterst schadelijk voor onze welvaart zijn. En dit niet alleen, het tast ons zelfstandig volksbestaan aan. Het kan zelfs tengevolge hebben, dat Nederland in maatschappelijke zin geheel van de kaart wordt geschoven en tot zetbaas van de grote mogendheden wordt verlaagd, naar welker pijpen het zal hebben te dansen. Het verdrag is van zulk een enorme betekenis voor de toekomst van ons volk, dat men geen andere conclusie kan trekken dan dat verantwoordelijke ministers op zull< een beslist onverantwoordelijke wijze met zeer gewichtige Nederlandse belangen hebben omgesprongen. Dit deden zij, dewijl zij niet, zoals in andere landen geschied is, voordat het verdrag in kannen en 'kruiken was, officieuze samensprekingen met het parlement hielden en ook niet zich op de hoogte stelden van de inzichten van leiders van het bedrijfsleven. Het laatste is nu pas geleden geschied. De commissie van voorbereiding heeft namelijk in voor alle parlementsleden toegankelijke bijeenkomsten kennis genomen van de opinies van de organisaties uit het bedrijfsleven. Dit had stelHg onze regering ook behoren te doen. Het is dan ook niet anders dan als een grove nalatigheid van de regering te beschouwen, dat het overleg met het parlement en de organisaties van het bedrijfsleven niet in een vroeger stadium gevoerd is, toen er tijdens de onderhandelingen nog veranderingen in de tekst van het verdrag hadden kunnen worden aangebracht. Dit is thans niet meer mogelijk. 'Het parlement is daarmede in zekere zin het mes op de hals gezet. Er blijft voor hen geen andere keuze over dan verwerpen of aannemen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 3 oktober 1957

De Banier | 8 Pagina's

Bezwaren tegen de Euromarkt

Bekijk de hele uitgave van donderdag 3 oktober 1957

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken