Bekijk het origineel

Het Delta-plan

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Het Delta-plan

2 minuten leestijd

Vervolg van de rede van de heer Kodde

Daar het met het oog op de plaatsruimte beter geoordeeld werd om de rede van de heer Kodde in twee gedeelten te splitsen, werd de vorige week het eerste gedeelte er van gegeven. Thans volgt het tweede of laatste gedeelte, waarna dan in het volgende nummer van „De Banier" de repliekrede van de heer Kodde zal geplaatst worden. Wo delen nu alvast mede, dat het wetsontwerp inzake het Deltaplan met grote meerderheid van stemmen, namelijk met 106 tegen 8 stemmen, door de Tweede Kamer werd aanvaard. De acht tegenstemmers waren allen leden van de K.V.P.-fractie, met prof. Romme aan het hoofd. Tegen het Deltaplan op zichzelf hadden zij geen bezwaar, doch wel tegen art. 4 van het ontwerp, omdat dit naar hun mening in strijd was met de grondwet. Niemand van de overige fracties kon het hierin met prof. Romme eens zijn, ook prof. Oud niet. Opmerkelijk is het wel, dat als de grondwet geschonden wordt door het houden van processies in plaatsen, waar dit volgens de grondwet niet mag, prof. Romme en de zijnen daarover in alle talen zwijgen! Dit is dan blijkbaar wel geoorloofd.

Doch ter zake. Hier volgt thans het laatste gedeelte van de rede, welke de heer Kodde bij de algemene beraadslagingen over het Deltaplan gehouden heeft:

Mijnheer de Voorzitter!

Het verzwaren van alle dijken

aan de Westerschelde zal ook een zeer groot bedrag vragen. Over de kostenverdeling wil ik later nog wat zeggen. Maar in dit verband moet ik wel wijzen op de toch bijzonder hoge kosten. Het maken van die kosten zou vermeden kuimen worden bij normalisatie, terwijl het nog niet uitgesloten is, dat daardoor meer mogelijkheden zouden ontstaan voor de oestercultuur dan in het Brouwershavense Gat, als die niet in de Oosterschelde kan blijven. Er kunnen daardoor vele belangen tegelijk worden gediend. Is, om dat nog eens te zeggen, er wel voldoende gelegenheid gegeven om al die belangen te bepleiten? Staaft dat niet hetgeen ik al gezegd heb, dat het plan tevoren ter inzage moest zijn gelegd met een mogelijkheid dan de belangen te bepleiten?

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 14 november 1957

De Banier | 8 Pagina's

Het Delta-plan

Bekijk de hele uitgave van donderdag 14 november 1957

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken