Bekijk het origineel

VOOR DE JEUGD

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

VOOR DE JEUGD

7 minuten leestijd

OOM KOOS

Beste neven en nichten! Een hartelijk welkom zij toegeroepen aan Antoniu de Bruyn te Haastrecht en aan Harry de Rooy te Dinteloord. Wij hopen, dat jullie, zo de Heere wil en Hij jullie het leven spaart, nog vele jaren zult blijven meedoen met het inzenden van de oplossingen der raadsels. Voorts nog een antwoord aan Teunie Vink te Leerdam, die zich er over beklaagt, dat de naam van haar zusje (Frida) als nieuwe nicht wel vermeld is, maar die van haar niet. Daar zij de reden hiervan vraagt, zullen we die even geven. Het is namelijk zo, dat Teunie niet goed blijkt gelezen te hebben. Frida's naam stond in het nummer van 26 september 1957, en haar naam in het nummer van 24 oktober 1.1., nog wel met vette letters gedrukt. Klaarblijkelijk is haar brief later in mijn bezit gekomen. Voortaan dus de jeugdrubriek (helemaal goed nazien, Teunie. Dan nog een antwoord aan Cor Suyker te Berkenwoude, 'die vraagt of er geen andere boeken verkrijgbaar zijn, daar hij de boeken, die geregeld als prijzen in , , De Banier" worden vermeld, reeds allemaal heeft. Hierop zij geantwoord, dat, als men al de vermelde boeken reeds heeft, men dit op de briefkaart aan Oom Koos moet melden en een ander boek vragen. Dit gebeurt wel meer en steeds wordt dan een ander boek gezonden. Wij gaan nu over tot het noemen van de namen van hen, die met het oplossen van de raadsels der opgaven 509 tot en met 512 een prijs behaald hebben. Het zijn in alfabetische volgorde de navolgende neven en nichten

1. Evert Bakker te G. 2. Adri v. d. Burgt te S. 3. Joh. Jeltema te M. (Fr.). 4. Diny KeurhorstT: e A. 5. Aafje van Sittert te E. 6. Gerrit Adriaan Vonk te O. 7. Anneke v. d. Wolf te R. 8. Frans Zwemer te K. Ieder van jullie mag een boek kiezen uit het hieronder geplaatste lijstje: Voor grote jongens en meisjes: 1. Walvoorts zanger. 2. De geheime kamer. 3. De kerk in Schotland. 4. Willem Farel I. 5. Willem Farel II. 6. De trouwe Zwaab.

Jongens en meisjes: 1. Vogels ia de natuur. 2. Gerrit van het Heidedorp. 3. Geen andere goden. Voor jongens: 1. De vrijwilliger van' 1830. 2. Bouke Bijlertsma. 3. Het leven een wonder. 4. Eén dorp en tocb twee. 5. Vijf jongens op een vlot. Voor kleine jongens: Rondom Scheldehof. Voor kleine meisjes; 1. Lieske. 2. Anneke met vacantie. Men neme nu een briefkaart met postzegel van 8 cent er op en schrijve daarop welk boek je gaarne wilt hebben. Stuur deze brieflcaart dan aan Oom Koos, postbus 2019 te Utrecht. Heb je de op het lijstje voorkomende boeken al, schrijf dit dan even en vraag om een ander boek. Nu volgen de nieuwe raadsels, die wij dit keer eens gesteld hebben in het teken van de maan. Er wordt de'laatste tijd zo veel geschreven en gesproken over de kunstmaan der Russen, dat de aandacht meer dan ooit op de maan gevestigd is. Welk een prestatie het echter op zichzelf is om zo'n voorwerp op zulk een grote hoogte met zulk een enorme snelheid om de aarde te laten wentelen, deze kunstmaan zakt in het niet bij de maan, die door God in één ogenblik op het woord Zijner kracht te voorschijn werd gebracht, een middellijn van circa 3500 küometer heeft, op een afstand van ongeveer 380.000 kilometer van de aarde verwijderd is en door God bestemd is om des nachts de aarde als lichtbron te dienen, zoals ge dat in Genesis 1 beschreven kunt vinden. In de Bijbel wordt de maan in bijna veertig teksten genoemd, het meest in het Oude Testament. Zoeken jullie nu maar eens de gevraagde tekstgedeelten, voorkomend in

OPGAVE 519

Jongeren: 1. Een tekstgedeelte uit Genesis bestaat uit vijftig letters. Zoek dit tekstgedeelte uit de volgende gegevens: 3 37 31 16 is de naam van een knecht van het huis van Saul, die tot David geroepen werd. 8 41 17 50 is de naam van de plaats, waar Lot en de zijnen beveiliging vonden. 5 22 4 44 was een oase op de reis VRU Israël naar Kanaan. S3 9 15 42 28 43 16 is een plaats, welke door vuur verwoest werd. 40 45 23 is een getal beneden tien. 36 11 24 is ook een getal beneden tien. Gord nu als een man uw 22 26 2 6 1 18 14 20. 48 34 12 29 46 is gelijk 13 7 10 47 35 is de naam van een volk in Europa. 49 38 39 32 wordt gevormd door weerkaatsing van het geluid. 27 19 30 25 21 is opbrengst van kapitaal. 2. Een tekstgedeelte uit Mattheüs bevat 32 letters. Welk tekstgedeelte wordt bedoeld als het volgende bekend is? Gij zult mijn 13 7 17 28 in de hel niet verlaten. 4 1 5 31 zullen er malen in de molen; de één zal aangenomen, de anander zal verlaten worden. 19 23 26 16 was de grootvader van Jozef van vaders zijde. Opdat gij niet 24 29 20 zijt bij uzelf. (Romeinen 11). Eer de 5 2 11 32 driemaal gekraaid zal hebben. 8 14 22 31 25 27 is een land, waarin Babel, Erech, Accad en Calne lagen (Genesis 10). De Heere Jezus wekte de jongeling te 12 10 21 18 uit de dood op. 9 6 30 17 3 betekent: ontlopen, iemand opzettelijk niet wiUen ontmoeten. 3. Zoek uit elk der onderstaande zinnen een woord, - zo, dat de woorden tezamen een gedeelte geven van een tekst uit Jozua 10: a.De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, b. De maan zal haar schijnsel niet geven. c. En de maan zal schaamrood worden. d. De hond bleef stilstaan, keek omhoog en begon naar de maan te blaffen. e. Als de aarde tussen de zon en de maan komt te staan, is de maan duister.

Ouderen: 1. Een tekstgedeelte uit Deuteronomium bestaat uit 51 letters. Zoek dit tekstgedeelte met behulp van de volgende gegevens: 3 30 15 24 34 is een roofvogel. 6 32 36 is een getal beneden tien. 11 41 7 46 4 was een profeet, die ' zeide: „Wagen Israels en zijn ruiteren". 42 13 17 13 19 is de naam van een stad, welke door God verdelgd werd. 12 20 9 23 31 25 21 43 is één der werkdagen. 49 27 28 47 51 was de Joodse vrouw van een heidense koning. Van 48 26 39 44 33 staat geschreven, dat hij van zijn jeugd aan doodbrakende was. Al de 37 1 50 10 49 2 35 22, Heere, die Gij gemaakt hebt, zuUen komen. 16 29 38 5 drukt een ontkenning uit. 18 14 is gelijk aan 8 45 is een.voegwoord. 2. Maak uit MAANSEMAANSAN twee namen, welke voorkomen het Oude Testament. 3. Zoek uit elk der hieronder volgende zinnen een woord, zo, dat de woorden tezamen een tekstgedeelte vormen uit het Hooghed tussen het derde en zevende hoofdstuk. a. Als hij nu tot de kuil 'genaderd was. b. Toen de koning deze rede hoorde, was hij zeer bedroefd. c. Des morgens vroeg, bij het aanbreken van de dageraad, kwamen de vrouwen om het graf te bezien. d. Viel zelfs de vrouwen in de hand, schoon niet mee uitgetogen. e. Gelijk vleugelen ener duif, overdekt met zilverwit. f. Want de Heere hoort de nooddruftigen. g. Hij heeft de maan gemaakt tot de gezette tijden. De oplossingen dezer raadsels mogen nog NIET ingezonden worden. in

OOM KOOS

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 28 november 1957

De Banier | 7 Pagina's

VOOR DE JEUGD

Bekijk de hele uitgave van donderdag 28 november 1957

De Banier | 7 Pagina's

PDF Bekijken