Bekijk het origineel

Zeeland

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Zeeland

4 minuten leestijd

Brief uit

CCCLXXVI. De vorige maal is reeds gewezen op de verkiezing van de Provinciale Staten en op de zware taak, die op de leden wordt gelegd. Het zal niet nodig zijn dat te herhalen. Wel dient nog op een andere daarbij komende zaak gewezen. De praktijk leert, dat het stellen van personen moeilijker wordt, naar mate het bestuur, waartoe ze gesteld worden, als het ware dichter bij de bevolking staat.

Zo is het moeilijker om personen te noe­ men voor de Provinciale Staten (]J voor de Tweede Kamer en voor de Q^ meenteraden weer moeilijker dan vooi de Provinciale Staten. Het lijkt wel of de maatregelen van tii, besturen meer worden nagegaan en oordeeld dan wanneer het bestuur als ie ware wat verder verwijderd is. Toch moet wel bedacht worden, dat bestuurshandelingen van de regering va. het land ook wel diep kunnen ingrijpej Het mag wel als vraag worden gesteld of, in deze tegenwoordige tijd, de r«ge. len van de regering niet van meer ij. vloed zijn dan die van de lagere publiek rechtelijke lichamen. Wij kunnen nu wel uitgaan van dat \va| gewenst is en wat ook wel zo geweest is, maar een feit is het, dat tegenwoordi» veel centraal wordt geregeld, en dat lagere publiekrechtelijke lichamen vce^ van hun zelfstandigheid hebben verlorei Het wordt er daardoor niet gemakkelijker op voor de bestuurders. Immers zij kunnen niet zo vrij meer handelen als zij wel zouden willen en zoals zij achtei dat het voor provincie of gemeente no dig is. Hier zien wij weer de gevolgen van steunen op het menselijk kennen en kunnen. ) s H , lA le

Alles moet van bovenaf worden geld, want anders komt de theorie, die opgesteld is, niet uit. Bovendien worden de lagere publiekrechtelijke lichamen steeds meer afhankelijk van de regering, omdat zij geei mogelijkheid meer hebben zelfstandij voor hun inkomsten te zorgen. Ook dat is eigenlijk een uitvloeisel vai het streven naar nivellering, naar gelijkmaking. Het is ook wel zo gesteld, dat als het daarvan ook ligt bij die lagere lichamen, Immers, er is een streven geweest om maar van het Rijk te plukken. Het werd wel aangenaam gevonden als er maar weer wat uit die grot© kas vloeide. Hel werd wel eens zo gesteld, dat de beste bestuurder die was, welke veel wist te krijgen. Ï

Het is ook wel zo gesteld, dat als hel Rijk niet gaf, er niet verkregen zou zijn wat nu soms wel verkregen is. Niet te ondcennen is, dat de rijksbelastingen hoog waren en zijn, en dat het niet zo goed was om dan door de meer lokale heffingen onderscheid te m. in ons toch niet zo grote land. Maar hebben wij dan niet, zij het met andere bedoeling, wat . gestreefd naar een gelijkheid, die toch niet goed is? De gemeenschapsleuze viert tegenwoordig wel hoogtij, en het helpen van elkander mag zeker niet worden afgewezen, maar het gaat hier niet om het verlenen van hulp uit liefde en uit gehoorzaamheid aan het'gebod om elkander lief te hebben, maar het is een gedwongen zaak, waardoor gelijkheid wordt verkregen. Op die gronden doorgaande, zal cok de vrijheid van ieder in het gedrang komen, want dan zal niet kunnen worden opgehouden, of wij moeten allen evenveel hebben. Dus socialisme of communisme.

Er zal dan ook door de lagere lichamen moeten worden gestreefd naar het behicud van de zelfstandigheid, ook al zal daarvoor een zeker offer moeten worden gebracht.

Het is wel tegen de tegenwoordige mening in, want alles moet maar gelij' zijn. Grenzen van landen, provinciën «i gemeenten zouden maar weggevaagi moeten worden. Geen rekening wordt er mede gehouden, dat God de landpalen der volkeren stelde naar het getal de' kinderen Israels. Dus dat niet ds mens, maar God de grenzen bepaalde. Daarom, ook in dat geldt de waarschuwing voor het menselijk kennen en kunnen

Uw Zeeuwse BriefscMpei

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 5 december 1957

De Banier | 8 Pagina's

Zeeland

Bekijk de hele uitgave van donderdag 5 december 1957

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken