Bekijk het origineel

Zeeland

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Zeeland

4 minuten leestijd

Brief uit

CXDOLXXVn.

Zo menigmaal wordt gedacht, dat de beginselen van de S.G.P. leiden tot een zekere lijdelijkheid of tot een negativisme. De S.G.P. wil dat de besturing van land en gewest en gemeente plaats heeft volgens Gods Woord. Zij wil, dat erkend wordt, dat de overheid is Gods dienares, en dat zij bij haar handelingen vraagt naar de wil Gods. Dat is geen lijdelijkheid, maar wel afhankelijkheid. Dat stelt de overheid niet als alles kunnend en het recht ontlenend aan zichzelf, maar eist, dat die overheid er oog voor hebben zal, dat zij van God is ingesteld en haar recht om te regeren ontleent aan het Goddelijk recht. Tegenwoordig wordt gesteld, dat de overheid regeert bij gratie van de meerderheid. Wat die meerderheid stelt, dient te worden gedaan. Die meerderheid schenkt dus als het ware het recht om te regeren. Het is esn gevaarlijk stelsel; een stelsel, dat voortvloeit uit ongeloof en daarom als revolutionair moet worden aangemerkt. Mr. Groen van Prinsterer stelt dat zo kostelijk in zijn werk: „Ongeloof en Revolutie". Er is behoefte aan leidraden voor inleidingen, en dan kan dat werk zeker worden aanbevolen.

Er kan gesteld worden, dat het wat „zwaar" is, maar dat heeft het voordeel, dat dan bij het lezen goed gedacht moet worden. In dat werk wordt zo klaar het Goddelijk recht der overheid verklaard tegen de uit het ongeloof voortvloeiende revolutionaire gedachten.

Al was het maar alleen daarom, mag van de S.G.P. niet gesteld worden, dat zij lijdelijk is. Zij is niet lijdelijk, maar wil met kracht die beginselen voorstaan. Zij, die menen, dat die partij lijdelijk is, zien dat onjuist en het is te vrezen, dat zij geen oog, of wel geen voldoende oog er voor hebben, dat de overheid van God is ingesteld. Zou de S.G.P. lijdelijk zijn, als zij vraagt „te weren en uit te roeien alle afgoderij en valse godsdienst, en het Koninkrijk van Jezus Christus te bevorderen"? Is er een andere partij in ons land, die die eis stelt? Moet niet veeleer gesteld worden, dat juist de partijen, die een politiek voeren van „elck wat wils", lijdelijk zijn?

Het is zo gemakkelijk te stellen: zij is lijdelijk, omdat de S.G.P. afhankelijkheid vraagt. Zij wil er op gewezen hebben en vraagt van de overheid te handelen in afhankelijkheid. In afhankelijkheid van God. Dan wordt niet gesteld, dat wij onszelf 'kunnen beschermen. Dan wordt gesteld, dat wij een plicht hebben te doen wat onze hand vindt om te doen, maar in de erkentenis, dat wij bij alles wat we doen afhankelijk blijven. De techniek heeft een grote vaart gemaakt en veel kan de mens berekenen en uitvoeren. Wat voorheen onmogelijk scheen, bhjkt nu te kunnen. Maar toöh, bij al dat kennen en kunnen, zijn er grenzen. Wij bhjven mensen. Nietige mensen bij al wat we ook presteren. Nooit zal de mens kunnen stellen, dat hij nu alles beheerst. God zal lachen in him verderf en spotten als hun vreze komt. Als Hij opstaat tot de strijd, dan zal de mens niets vermogen.

Zie, het is zo - nodig om telkens maar weer de afhankelijkheid te stellen. Niet om lijdelijk te worden of te zijn, maar om te zorgen, dat de mens niet op de troon komt, en dat hij zal beseffen, dat God boven alles staat. De beginselen van de S.G.P. acht men uit de tijd. Zo was het vroeger, maar nu? Nu acht men zich verheven boven die afhankelijkheid. Is het niet of we de taal horen: „Laat ons de banden verscheuren en de touwen van ons werpen"? Och, als mens, als gevallen mens, wülen wij koning zijn, en dat komt steeds tot uiting. De S.G.P. wil voorstaan, dat God geëerd en gediend wordt. Dan moet het menselijke koningschap er onder. Het is dus niets eigenaardigs als er verzet rijst. Maar de S.G.P. mag daarom niet aflaten, want anders verloochent zij haar beginsel, anders heeft zij geen reden van bestaan meer. Zij is een beginselpartij en uit dat beginsel behandelt zij alle zaken.

Uw Zeeuwse Briefschrijver

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 9 januari 1958

De Banier | 8 Pagina's

Zeeland

Bekijk de hele uitgave van donderdag 9 januari 1958

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken