Bekijk het origineel

PARTIJNIEUWS

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

PARTIJNIEUWS

4 minuten leestijd

PARTIJBUREAU

KAARTEN EN AGENDA VOOR DE ALGEMENE VERGADERING

Wanneer dit nummer van „De Banier" onder de ogen der lezers komt, zullen ongetwijfeld velen, zo niet allen, die tot heden kaarten en agenda voor de aanstaande Algemene Vergadering, welke D.V. op woensdag 26 februari zal gehouden worden, aanvragen, deze ontvangen hebben. Wie nog kaarten en agenda aanvragen moeten, wordt verzocht dit ten spoedigste te doen, opdat ze ook zo spoedig mogelijk in bezit kunnen zijn. Oranje kaarten voor de twee afgevaardigden van iedere kiesvereniging en witte kaarten voor de leden worden uit de Partijkas betaald, zodat ze gratis verstrekt worden. Voor de agenda moet 5 cent per stuk worden betaald, wat maar zeer weinig is, daar de werkelijke prijs aanmerkelijk hoger ligt. Dit meerdere moet ook uit d« Partijkas bijbetaald worden. Kaarten en agenda moeten uitsluitend bij het Partijbureau, Frankenslag 123, Den Haag, liefst schriftelijk, worden aangevraagd. Men dbe dit op een afzonderlijk briefje en zo kort mogelijk, dus een klein aanloopje en dan direct het aantal kaarten en agenda, onder elkaar geschreven, wat overzichtelijker is. Men sluite bij het aanvragen van de agenda het verschuldigde bedrag aan postzegels bij. Heeft men nog andere mededelingen te doen of vragen te stellen, dan doe men dit op een ander briefje, maar niet in één brief allerlei zaken behandelen oa kaarten met agenda daarin aanvragen. Dit geeft allemaal extra werk, en het Partijbureau heeft het al druk genoeg. Men denke slechts aan de:

CANDIDAATSTELLING VOOR DE STATENVERKIEZINGEN

in de verschillende provincies, behalve Zuid-Holland en Zeeland. Hieraan ij veel te doen geweest en nog is, terwijl wij dit op zaterdag 25 januari schrijven, niet alles gereed. Wel is het leeuwenaandeel verricht. De candidatenlijsten, waarop degenen, die de lijsten in de onderscheidene kieskringen D.V. zullen indienen, een bepaald aantal handtekeningen van kiezers moeten verzamelen, reeds verzonden, nadat daarop eerst ds kandidaten waren vermeld en de koppi-n waren ingevuld.

Ook de bewilligingsverklaringen der candidaten werden reeds verzonden en terugontvangen, terwijl ze ook al geordend zijn naar de kieskringen. Het wachten is op het ogenblik nog op de machtigingen ten behoeve van het plaatsen van de naam der Partij op de candidatenlijst, zodat deze straks op het stembiljet kan worden vermeld. In 1956 werd dit voor het eerst bij da Tweede Kamerverkiezing toegepast en thans heeft dit voor het eerst bij de Statenverkiezingen plaats. Dat gaat echter niet zo maar. Daar zit heel wat aan vast. Eerst moest daartoe vóór uiterlijk 30 december 1.1. een aanvrage worden ingediend door de voorzitters en secretarissen der Provinciale Verenigingen bij het Centraal Stembureau in de onderscheidene, hiervoor in aanmerking komende provincies. Daarbij moest gevoegd worden een machtiging, ondertekend door de voorzitter en secretaris van het Hoofdbestuur der S.G.P. Ook zij, die de lijsten indienen, moeten echter gemachtigd worden om de naam der Partij op de candidatenlijst te plaatsen. De formulieren voor deze machtigingen zijn door het Partijbureau gestencild, ingevuld en van de namen, voorletters en woonplaatsen der candidaten voorzien en daarna ter tekening aan de voorzitters en secretarissen der Provinciale Verenigingen gezonden. Men zie hieruit, dat aan zon candidaatstelling enorm veel werk verbonden is. Bij de Statenverkiezingen nog veel meer dan bij de Kamerverkiezing, omdat men bij de Statenverkiezingen met veel meer kieskringen te maken heeft.

Op het ogenblik zijn degenen, die zich bereid hebben verklaard de lijsten op D.V. dinsdag 11 februari in te dienen, bezig met het verzamelen der handtekeningen. Zij bewijzen hiermede de S.G.P. een grote dienst. Voor al het werk, dat door hen verricht moet worden, brengen wij hun van deze plaats hartelijk dank. We hopen zeer, dat op 11 februari alles in goede orde zal verlopen. Men neme goede nota van de inlichtingen, welke bij het toezenden van de candidatenlijst door het Partijbureau verstrekt zijn en die eventueel nog zullen volgen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 30 januari 1958

De Banier | 8 Pagina's

PARTIJNIEUWS

Bekijk de hele uitgave van donderdag 30 januari 1958

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken