Bekijk het origineel

De verkiezingen voor de Provinciale Staten

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

De verkiezingen voor de Provinciale Staten

4 minuten leestijd

Wanneer een volgend nummer van „De Banier" verschijnt, zijn deze verkiezingen reeds gehouden.

Dat dan geen enkele S.G.P.-er daarbij zich aan plichtsverzuim schuldig moge gemaakt hebben. Het zou toch wel droevig zijn als ons daarover, zoals dat bij de verkiezingen in 1954 het geval was, weder een stroom van klachten bereikte. Toen toch is er door menige S.G.P.-er o een grote nalatigheid begaan. En dit zo wel in de opkomst ter stembus als ook in het opwekken daartoe. De toen alleszins betoonde louwheid moet ditmaal niet voorkomen. Integendeel! Alle besturen, leden en vrienden der S.G.P. dienen alle geoorloofde middelen waar te nemen om de S.G.P. een goede uitslag bij deze verkiezingen te bezorgen. Dit zijn zij verplicht aan zichzelf, aan ons volk, en ook, als wij op de beginselen letten, aan de Heere. Onder hen mag zelfs niet van enige flauwhartigheid sprake zijn. Zij hebben wel terdege ook voor deze verkiezingen de handen uit de mouwen to steken. Daarvoor hebben zij nog bijna een week de gelegenheid. In deze tijd kan en behoort er nog heel wat verkiezingslektuur door hen aan de man gebracht te worden. De verkiezingslektuur — daarvoor zijn bewijzen te over — heeft altijd gunstig gewerkt voor de S.G.P. Daarin wordt toch een korte bewoordingen een samenvatting gegeven van wat de S.G.P. voorstaat en wat haar vertegenwoordigers in de openbare colleges doen, spreken en behartigen. Nog altijd worden er toch geheel onware, soms zelfs lasterlijke voorstellingen te dezer zake onder ons volk ten beste gegeven. En dit in openlijke geschriften, maar niet minder in z.g. fluistercampagnes, waarin men in besloten kring of onder vier ogen over de S.G.P. en haar vertegenwoordigers spreekt. In deze vaak geheel onkontroleerbare gesprek- ken wordt dan menigmaal maar raak gelogen en gelasterd, en als het nog niet Ao ver gaat, worden toch allerlei onjuiste #n scheve voorstellingen over de S.G.P. •n haar voormannen gegeven, die menigeen er van afhouden om hun stem op de kandidatenlijst der S.G.P. uit te brengen. Een scherp wapen daartegen biedt aog immier de lektuur van de S.G.P., waarin een waar beeld van de S.G.P. en haar streven wordt gegeven. Daarom is het van zo groot belang, dat de verkiezingslektuur der S.G.P. ook thans op grote schaal verspreid wordt. Wij wekken dan ook allen, die de S.G.P. welgezind zijn, daartoe alsnog op.

H'et ligt voor de hand, dat ook huisbezoek in deze van grote betekenis is. Hoe menige kit^er is na een bezoek aan zijn huis en na een persoonlijk gesprek al voor de SG.P. gewonnen! Men late dan ook vooral niet na om dit middel vlijtig te betrachten. Men spreke met hen of bezoeke hen, van wie men enige verwachting heeft, dat het met gunstige uitslag voor de S.G.P. zal geschieden. Ook op de dag der verkiezingen, woensdag 26 maart, heeft men zelf ter stembus te gaan. Doch men late het daarbij niet blijven. Men geve er acht op, dat ook bekenden daarin niet nalatig zijn. Indien men over een auto beschikt, breng© men daarmede kiezers, die slecht ter been zijn, naar de stembus.

In één woord, de besturen, leden en vrienden der S.G.P. stellen alles in het werk om de S.G.P. een goede uitslag der provinciale verkiezingen te bezorgen. Wij zijn er ten volle van overtuigd, dat er onder hen zijn, die dit woord van aansporing in het geheel niet nodig hebben — hun brengen wij daarvoor gaarne een woord van erkentelijke dank — maar er zijn er ook onder hen, die dit woord wel nodig, soms wel hard nodig hebben, overtuigd als wij zijn, dat wanneer in 1954 alle S.G.P.-ers hun plicht verstaan hadden, degenen, die de S.G.P. gram zijn, geen reden zouden gehad hebben om toen over de min gunstige uitslag voor de S.G.P. bij de verkiezingen te jubelen. Doch daarom dient er niet in de eerste plaats alle ijver bij deze verkiezingen betoond te worden, maar wel om der beginselen viril.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 20 maart 1958

De Banier | 8 Pagina's

De verkiezingen voor de Provinciale Staten

Bekijk de hele uitgave van donderdag 20 maart 1958

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken