Bekijk het origineel

De beginselen

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

De beginselen

4 minuten leestijd

De beginselen toch, welke de S.G.P. voorstaat, zijn geheel op Gods Woord gegrond. Daarom zijn zij het overwaard, dat men bij de stembus ook voor hen ten strijde trekt.

Er zijn er, die dit lezen, die mogelijk zullen opmerken: er zijn ook andere partijen, die belijden, dat zij de eeuwige beginselen van Gods Woord ook op staatkundig terrein voorstaan. Zij maken daarvan zelfs in hun strooibiljetten en verkiezingslektuur groot gewag. Met grote ophef bevelen zij daarin aan toch vooral uw stem uit te brengen op de kandidatenlijst van hun partij, dewijl zij zich naar Gods Woord richten, In. de verkiezingslektuur van de A.R.P. en de C.H.U. kunt gij zelfs meermalen lezen, dat daarin gewaarschuwd wordt om toch vooral niet de stem uit te brengen op de V.V.D. en de P.v, d, A., omdat deze partijen hun program niet op Gods Woord gegrond hebben. Doch als eenmaal de verkiezingen achter de rug zijn, dan worden de beginselen van Gods Woord aan de kapstok gehangen. Dan kunt gij waarnemen, dat de Anti-Revolutionairen en Christelijk-Historischen met de gekozen Statenleden van de V.V.D. en P.v.d, A. samenkomsten gaan houden over de verdeling van de zetels der Gedeputeerden te regelen en straks met hen in het college der Gedeputeerden gaan zitten. Gelijk gij ook hebt kunnen zien, dat de Anti-Revolutionairen en Christelijk-Historischen met Rome lange jaren in het college van ministers zitting hebben gehad en nu weer met rood en rooms in één ministerie verenigd zijn.

Voor ons is dat hoog opgeven van de eeuwige beginselen van Gods Woord in hun verkiezingslektuur dan ook in feite niet anders dan kiezersbedrog, dan een propagandamiddel om daarmede stemmen te v/innen. Als toch de verkiezingen gehouden zijn en de uitslag er van bekend is, wordt het menigmaal een loven en bieden, een touwtrekkerij om de baantjes tussen de partijen. Dan neemt men in liefst zo groot - mogelijke getale zitting met hen, tegen wie men in de verkiezingslektuur met beroep op Gods Woord nog zo dringend gewaarschuwd heeft; dan wegen de beginselen niet meer, maar gaan ook Anti-Revolutionairen en Christelijk-Historischen bij wijze van spreken onder één en dezelfde deken zich neerleggen met V.V, D.-ers, K.V.P.-ers en socialisten.

Dat er alsdan van de beleving van de beginselen niets terecht komt, daarvan heeft de koalitie van de christelijk-protestantse partijen met die van Rome ons wel eeii heel overtuigend bewijs geleverd. In de lange jaren, waarin deze bestaan heeft en de ministeries samengesteld waren uit mannen van deze koalitie, is er nota bene geen enkele christelijke wet tot stand gekomen.

Neen, neen, niet in de verkiezingslektuur moet er reklame gemaakt worden met Gods Woord; niet alleen daarin moeten met beroep op Gods Woord de mensen opgezweept worden om op een zekere kandidatenlijst de stem uit te brengen, zoals dat maar te vaak het geval is, maar wie zich in zijn verkiezingslektuiu- op Gods Woord beroept, en zegt daarnaar het bestuur van een land, provincie of ge ingericht te willen hebben, die moet dit na de verkiezingen ook met daden tonen. En daaraan ontbreekt het bij de Anti-Revolutionairen en Christelijk-Historischen. Zij laten de S.G.P.-ers voortdurend alleen staan indien dezen bepleiten, dat er naar de eis van Gods Woord geregeerd zal worden. En dat doen zij niet alleen. Dat doen de mannen van de P, v, d, A. al evenzeer, ondank^ de zogenaamde doorbraak. De P.v.d.A. heeft toch nooit haar revolutionaire karakter verloochend. Zij is altijd, evenals de S.D.A.P., nog een revolutionaire partij, die, als het er op aan komt, met des Heeren Woord niet de minste rekening houdt, hetgeen ook naar waarheid van de V.V.D. en de K.V.P. gezegd kan worden. Wilt gij dat er in de colleges, ook in de Provinciale Staten, met Gods Woord rekening gehouden wordt en daarnaar gehandeld wordt, dan is de keuze voor u niet moeilijk; dan stemt gij bij de verkiezing van de Provinciale Staten beslist op de kandidatenlijst der S.G.P. Haar vertegenwoordigers, ook al verkeerden zij daarbij in de uiterst moeilijke positie, dat zij alleen stonden, hebben toch steeds het pleit gevoerd, dat er naar Gods Woord geregeerd zal worden.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 20 maart 1958

De Banier | 8 Pagina's

De beginselen

Bekijk de hele uitgave van donderdag 20 maart 1958

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken