Bekijk het origineel

Inlevering kandidaateijsten Gemeenteraadsverkiezingen

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Inlevering kandidaateijsten Gemeenteraadsverkiezingen

2 minuten leestijd

Volgens de laatst© wijziging der Kieswet heeft de kandidaatstelling voor de Gemeenteraadsverkiezingen plaats op de derde dinsdag in aprü, dus op

13 APRIL 1958

Alsdan moet tussen 9 uur voormiddag en 5 uur namiddag ter gemeentesekretarie worden ingeleverd: :

1. een lijst met kandidaten, ondertekend door minstens 25 kiezers. Aan te raden is om er 30 a 35 te nemen, liefst van kiezers boven 23 jaar. Telt een kieskring 1200 of minder kiezers, dan kan met ondertekening van 1/50 gedeelte yan deze kiezers worden volstaan. De inlevering moet door één der ondertekenaars geschieden. Het beste is: de eerste ondertekenaar.

2. een aantal heioiïligingsverMaringen, gelijk aan het aantal kandidaten, ledere kandidaat moet dus een bewilligingsverklaring ondertekenen.

3. een machtiging van het bestuur der kiesvereniging aan hem, die inlevert, om de naam der partij, dus: Staatkundig Gereformeerde Partij, op de kandidatenlijst te mogen vermelden. In plaats van de naam voluit mag men ook de aanduiding S.G.P. bezigen. De naam voluit is echter duidelijker.

Deze machtiging moet ondertekend worden door de voorzitter en de sekretaris der kiesvereniging. Hoofdbestuur staat er dus nu geheej H« buiten. Dit hééft vóór 4 maart reedj machtiging gegeven. Op deze machtiging moeten ook d« namen der kandidaten worden ingevuld.

4. een bewijs van registratie van d« naam of aanduiding der partij, afgegeven door de voorzitter van het centraal stembureau. Dit bewijs is echter alléén nodig als de geme-jnt» in kieskringen verdeeld is. Dit geldt dus voor grote gemeenten.

In zulke gemeenten, die dus ia Ideskringen verdeeld zijn, moet in elke kieskring een kandidatenlijst, een stel bewiUigingsverklaringen en een machtiging als boven genoemd worden ingeleverd. Ter verduide. lijking vermelden wij dit er nog even bij.

De formulieren voor bovengenoemde stukken zijn kosteloos op de gemeentesekretarie verkrijgbaar. Men wachte met één en ander niet tot de laatste dag.' Ook zorge men er v< m, dat de persoon, die de handtekeningen verzamelt en de stukken op 15 april indient, dit laatste des morgens zo vroeg mogelijk doet. Mocht er iets aan haperen, dan heeft men nog tijd om dit t» herstellen.

Nog beter is om vóór 15 april de stukk-a even op de gemeentesekretarie te laten kontroleren.

De indiening moet beslist persoonlijk 'i\ 15 april plaats hebben.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 27 maart 1958

De Banier | 8 Pagina's

Inlevering kandidaateijsten Gemeenteraadsverkiezingen

Bekijk de hele uitgave van donderdag 27 maart 1958

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken