Bekijk het origineel

De kandidaatstelling voor de Raadsverkiezingen

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

De kandidaatstelling voor de Raadsverkiezingen

3 minuten leestijd

Volgens de laatste wijziging der Kieswet heeft de kandidaatstelling voor de Gemeenteraadsverkiezingen plaats op de derde dinsdag in april, dus op 15 APRIL 1958 Alsdan moet tussen 9 uur voormiddag en 5 uur namiddag ter gemeentesekretarie worden ingeleverd: : 1. een lijst met kandidaten, ondertekend door minstens 25 kiezers. Aan te raden is om er 30 a 35 te nemen, liefst van kiezers boven 23 jaar. Telt een kieskring 1200 of minder kiezers, dan kan met ondertekening van 1/50 gedeelte van deze kiezeis worden volstaan. De inlevering moet door één der ondertekenaars geschieden. Het beste is: de eerste ondertekenaar. 2. een aantal bewilligingsverklaringen, gelijk aan het aantal kandidaten, ledere kandidaat moet dus een bewilligingsverklaring ondertekenen. 3. een machtiging van het bestuur der kiesvereniging aan hem, die inlevert, om de naam der partij, dus: Staat­ kundig Gereformeerde Partij, op de kandidatenlijst te mogen vermelden. In plaats van de naam voluit mag men ook de aanduiding S.G.P. bezigen. De naam voluit is echter duidehjker. Deze machtiging moet ondertekend worden door de voorzitter en de sekretaris der kiesvereniging. Het Hoofdbestuur staat er dus nu geheel buiten. Dit hééft vóór 4 maart reeds machtiging gegeven. Op deze machtiging moeten ook de namen der kandidaten worden ingevuld. 4. een bewijs van registratie van de naam of aanduiding der partij, af gegeven door de voorzitter van het centraal stembureau. Dit bewijs is echter alléén nodig als de gemeente in kieskringen verdeeld is. Dit geldt dus voor grote gemeenten, indien deze althans een verdeling in kieskringen hebben, want de wet schrijft dit niet voor. Een grote gemeente als Den .Haag bij\oorbeeld, vormt maar één kieskring. In zulke gemeenten, die dus in kieskringen verdeeld zijn, moet in elke kieskring een kandidatenlijst, een stel bewilligingsverklaringen en een machtiging als boven genoemd worden ingeleverd. De handtekeningen onder de kandidatenlijst moeten van kiezers zijn, die in de kieskring wonen, waar de lijst wordt ingediend. Ter verduidelijking vermelden wij dit er nog even bij. De formulieren voor bovengenoemde

stukken zijn kosteloos op de gemeentesekretarie verkrijgbaar, alwaar men ook alle nodige inlichtingen kan verkrijgen, zoals ook deze of de gemeente al dan niet in kieskringen verdeeld is. Men wachte met één en ander niet tot de laatste dag. Ook zorge men er voor, dat de persoon, die de handtekeningen verzamelt en de stukken op 15 aprü indient, dit laatste des morgens zo vroeg mogelijk doet. Mocht er iets aan haperen, dan heeft men nog tijd om dit te herstellen. Nog beter is om vóór 15 april de stukken even op de gemeentesekretarie te laten kontroleren. De indiening moet beslist persoonlijk of 15 april plaats hebben.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 3 april 1958

De Banier | 8 Pagina's

De kandidaatstelling voor de Raadsverkiezingen

Bekijk de hele uitgave van donderdag 3 april 1958

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken