Bekijk het origineel

De Banier

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

De Banier

3 minuten leestijd

Sedert de laatste Algemene Vergadering van de S.G.P. te Utrecht is het aantal abonné's van „De Banier" al meer dan 100 gestegen. Ook de laatste opgave van het vermeerderde aantal abonné's, dat van 16 aprü, dat vifij van de administratie van de N.V. „De Banier" te Utrecht ontvingen, geeft reden tot blijdschap. Dit wijst er op, dat er gelukkig nog geen stilstand in de stijging van het aantal abonné's gekomen is, doch dat integendeel de stijging zich nog steeds voortzet. Men b&schouwe dit toch vooral niet als een luttele zaak, wat zij allerminst is, want het welvaren der S.G.P. is op allerlei wijze nauw verbonden met haar officiële orgaan „De Banier". Trots de laatste stijging zijn er, gelet op de uitslag van do verkiezingen voor de Provinciale Staten, nog tal van gemeenten, waarin het aantal abonné's van ,,De Banier" gering, soms zelfs uiterst gering is in vergelijking met het aantal daarin op de lijst der S.G.P. uitgebrachte stemmen. Daarin is er nog wel heel wat werk aan de winkel om abonné's voor „De Banier" te winnen, zoals dat naar ons oordeel zo goed als in alle gemeenten het geval is. Daarom, bestuursleden, leden en vrienden van de S.G.P., aan het werk voor de werving. In de eerste plaats hebben toch wel de bestuursleden zichzelf te abonneren, want het getuigt aUenninst van een rech­ te belangstelling in en een ware genegenheid tot de S.G.P., indien bestuursleden geen abonné's op haar officieel orgaan zijn. Hoe zullen zij de leden opwekken om een abonnement op „De Banier" te nemen, indien zij zelf geen abonné op dat orgaan zijn? Zij hebben in deze wel terdege een goed voorbeeld te geven. En dit - niet alleen. Zij hebben op de vergaderingen hun leden op te wekken, er op uit te gaan bij vrienden en kennissen, die de S.G.P. wel genegen zijn, om hen als abonné voor „De Banier" te winnen en opgave te doen aan de drukkerij „De Banier", postbus 2019 te Utrecht, om proefnummers te zenden aan naar hun oordeel daarvoor in aanmerking komende personen. Deze zullen door de drukkerij gaarne een tijdlang geheel kosteloos aan de door hen opgegeven personen gezonden worden. Dat zij daarbij niet mogen nalaten om deze personen zelf te bezocksn. Wij dragen de overtuiging 'in ons om, dat wanneer niet alleen de bestuursleden, maar ook allen, die de S.G.P. en haar beginselen zijn toegedaan, de handen aan de ploeg slaan en zich enige moeite en arbeid getroosten ten bate van ,,De Banier", er nog heel wat abonné's voor „De Banier" te winnen zouden zijn, waarmede de S.G.P. zeer gediend zou zijn. Er zijn ons personen bekend, die onze aansporing niet van node hebben, dewijl zij uit eigen beweging werkzaam zijn, doch er zijn toch ook tal van personen, die onze aansporing hard behoeven. Wij spreken de wens uit, dat onze aansporing bij hen het gewenste resultaat moge hebben.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 24 april 1958

De Banier | 8 Pagina's

De Banier

Bekijk de hele uitgave van donderdag 24 april 1958

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken