Bekijk het origineel

VOOR DE JEUGD

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

VOOR DE JEUGD

6 minuten leestijd

J OOM KOOS V r

Beste neven en nichten! Al enkele malen kon de jeugdnibriek wegens gebrek aan plaatsruimte niet in „De Banier" worden opgenomen, zodat het lang geduurd heeft, voordat we de oplossingen konden vermelden van de raadsels der opgaven 529 tot en met 532. Thans gaan we dan daartoe over. OPGAVE 529. Jongeren: 1. En Benaja de zoon van Jojada ging op en viel op hem aan en doodde hem. (Jona, Benjamin, Amazia, doop, leven, David, Johanan, 2 x goed, On, peen, heden). 2. Nergal Sarezer Samgar Nëbu. (Gaza, Ur, Baal, Sem, nergens, re, r). 3. Gedalja. (Gosen, Emmaüs, Dina, Achab, Lysanias, Jozua, Abigail). Ouderen: 1. En het derde deel der wateren werd tot alsem en vele mensen zijn gestorven van de wateren. (Dan, wereld, wijn, twee, honderd, sterven, Goël, zeven, mand, venster, arend, lente, eter. Ede, met, e, as). 2. Wit, hemelsblauw, groen. 3. In de aangename tijd heb Ik u verhoord. OPGAVE 530. Jongeren: 1. Wee degenen, die het kwade goed heten en het goede kwaad. (twee, Hanna, wind, Dagon, gewogen, 2 X heet, 2 x eed, dak, Edeii, kei). 2. Alammelech. (Cham, lam, leem). 3. Mahanaïm. (Manoah, Abel, Hiram, Abjathar, Nathanaël, Athene, Izébel, Moria). Ouderen: 1. Daar is in de liefde geen vrees. 2. Damaskus, Athene. 3. Leer de jongen de eerste beginselem naar de eis zijns wegs. (Josia, zes, ijlen, walging, gebeente, dennen, snede, sedert, reeds, r). OPGAVE 531, Jongeren: 1. Maar die in steenachtige plaatse» bezaaid is. (Samaria, Cesaréa, tien, Gehazi, Naïn, Eli, gebed, steen, pad, t). 2. Smaragd. (slappe, mestvee, aarde, ram, akkerwerk, getuigenis, doodslager). 3. Demas. (Drusilla, Eleazar, Malchus, Alfeüs, Simeï). 3 Ouderen: 1. Koper, lood, tin. 2. En geeft de duivel geen plaats. 3. En in h^t midden des troons en rondom de troon vier dieren. (Omri, Sodom, roede, stieren, rood, treden, dienen, dient, N.H., N.N.).

OPGAVE 532. Jongeren: 1. Gaat henen en zegt die vos. (Zenas, Eva, Doëg, genieten, thans). 2. Herodes. {Hanna, Edom, Rama, OHjfberg, Debora, Elkana, Samos). 3. Al is het dat zij bouwen, zo daar een vos opkwam. (Kaleb, Zoar, wees, Hoséa, wdjzen, Adam, punt, do, stom). Ouderen: 1. Om des bergs Sions wil die verwoest is, waar de vossen op lopen, (dwaling, loven, diepte, wonde, Peor, Beor, Sisera, som, wesp, vis, S.O.S., s.). 2. De kleine vossen, die de wijngaarden verderven (Hooglied 2 : 15). 3. De vossen hebben holen. (Nebo, bos, snel, D.V., hel, heen).

TTians volgen de nieuwe raadsels van Jongeren: OPGAVE 536 1. In de HandeHngen der Apostelen komt een tekstgedeelte voor, dat uit zeven en veertig letters bestaat. Zoek dit tekstgedeelte met behulp van de navolgende gegevens: 14 5 9 2 33 36 16 is de naam van de vrouw van Elkana, die kinderen had. 13 23 38 25 10 21 wilde eerst zien en dan geloven. 18 15 40 10 45 was een koning, die herhaaldehjk zijn woord brak. 30 42 27 29 was de vader van de man, die Israël zegende in plaats van vloekte. 11 24 31 39 7 19 17 was een koning, die in Gods Woord een vos genoemd wordt. 34 32 1 35 43 33 6 is een ander woord voor consciëntie. 26 28 4 47 is een verzamelnaam voor de kinderen Gods. 37 20 8 46 is het tegengestelde van weinig. Hun ogen puilen uit van 44 12 22. Gij zult mijn ziel in de 41 5 3 niet verlaten. 2. Twee in het Nieuwe Testament voorkomende namen hebben tezamen zestien letters. Welke namen zijn het als het volgende bekend is: 7 1 12 16 4 was de schrijver van koning Josia. 13 3 15 8 10 is de naam van de vader van Esrom (Lukas 3). 9 6 14 2 is de naam van de stad, waar de Heere Jezus een jongeling uit de dood opwekte. 11 5 was een stad ten oosten van Bethel (Genesis 12). . Noem de naam van: a. de profeet, die lichamelijk ten hemel voer. b. Davids eerste vrouw. c. de jongedochter, die bezig was met veel dienens. d. Mozes' vader. e. Bathseba's eerste man. f. de koning van Assyrië, die Israels koning Hoséa aan zich onderwierp. Welke naam vormen de eerste letters van de gevraagde namen?

Ouderen: 1. Een tekstgedeelte uit de eerste brief aan de Corinthiërs tussen de hoofdstukken 12 en 16 kan gevonden worden, door uit elk der onderstaande zinnen één woord te nemen. Welk tekstgedeelte wordt bedoeld? a. Wij hebben maar één ziel te verliezen. b. Slaapt nu voort en rust. c. Een iegelijk, die de naam van Christus noemt. d. Daar is in de liefde geen vrees. e. De Heere Jezus heeft Lazarus uit de dood opgewekt. f. Uit Hem en door Hem en tot Hem zijn alle dingen. g. Dit is de dag, de roem der dagen, h. De doden zullen horen de stem des Zoons Gods. 2. Maak uit: THYCOHUSTLNORIA de namen van twee edelgesteenten, voorkomend in het Nieuwe Testament. 3. Een tekstgedeelte uit één der Psalmen bestaat uit één en veertig letters. Welk tekstgedeelte wordt bedoeld als de volgende gegevens bekend zijn: 31 37 20 20 15 40 7 is een edelsteen van fraaie, blauwe kleur. Deze steen kwam voor in de tweede rij edelstenen van de borstlap van de hogepriester. 3 25 29 39 30 18 35 27 komt in het boek Ezra voor als de vader van Zerubbabel. Dezen zullen gaan in de eeuwdge 26 14 41. Het staat 17 32 38 11 24 voor de vrouwen, dat zij in de gemeente spreken. Het blazen der tirannen is als een 36 22 5 19 1 Qesaja, omstreeks hoofdstuk 23). Doop uw bete in de 28 10 23 33 (Ruth). Hij zal het uit het mijne 4 40 13 6 9. Want de poort is 2 12 34 en de weg is nauw, d^ tot het leven leidt. 21 16 is ^n voegwoord.

De oplossingen van de raadsels der opgaven 533 tot en met 536 mogen ingezonden worden. Het adres is: Oom Koos, postbus 2019 te Utrecht. Vergeet niet naam en adres te vermelden in de brief onder de oplossingen en ook aan de achterzijde van de enveloppe.

OOM KOOS

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 24 april 1958

De Banier | 8 Pagina's

VOOR DE JEUGD

Bekijk de hele uitgave van donderdag 24 april 1958

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken