Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Hemelvaart

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Hemelvaart

6 minuten leestijd

Gij Gulilese mannen, wat staat gij en ziet op naar de hemel? De^ze Jezus, Die van u opgenomen is in de hemel, zal alzo komen, gelijkerwijs gij hem naar de hemel hebt zien henenvaren. Handelingen 1 : 11

„Gij Galilese mannen, wat staat gij en ziet op naar de hemel? " Galileers waren het, die de Koning van Sion Zich verkoren had om van Zijn heengaan getuigen te zijn. Verachten door de wereld; bij wat in Israël groot was en voornaam niet geteld. Maar het onedele der wereld en het verachte heeft God uitverkoren, en hetgeen niets is, opdat Hij hetgeen iets is teniet zou maken; opdat geen vlees zou roemen voor Hem. Die aanspraak der engelen moet de discipelen wel tot verootmoediging strekken. Eigen afkomst staat steeds tegenover verheerlijkte genade; en dat maakt klein, vertedert. De genade doet buigen voor God, altijd weer; beschaamt ons odk over onszelf. Of ligt er geen bestraffing, zij het de bestraffing der Goddehjke liefde, ia dat engelenwoord: „Wat staat gij en ziet op naar de hemel? "

Bedachten zij dan niet wat Christus tot hen gesproken had? Verstonden zij dan de belofte niet, hun van de Vader gegeven? Bleven de Schriften dan nog bedekt voor hen? Had de Heere hvn niet bevolen te Jeruzalem te wachten? „Wat staat gij en ziet op naar de hemel? " Ja, zo menigmaal staat Gods volk op de weg bij de weldaden Gods stil en staart tet naar de plaats waar Christus heerlijk werd. Doch anders is de weg. Voort leidt Gods pad met de Zijnen. Om nieuwe leringen te bekomen, om nieuwe weldaden deelachtig te worden, moet verlaten deze plaats. Moet van de lichamelijke tegenwoordigheid van Christus worden afgezien, geheel.

Leefde de gedachte nog in de discipelen, dat de wolk, die Jezus had weggenomen, weder wegdrijven zou? Dat zij Hem nog Weer zouden zien zo Hij henenvoer? Hun was beter lot bereid. Maar het kostte toch zo veel dit te kennen. Goddehjke bearbeiding, hemelse onderrichting was odig om hiervoor vatbaar te worden. Nietwaar, volk van God? Wij hangen zo an het gevoelige en aan het tastbare en zichtbare. Om nu eens alles los te laten n niet ziende te geloven; om het heihg .nochtans" van Habakuk te beoefenen; m te leven in Hem, Die niet wordt geien en toch leeft in heerhj'kheid bij Zijn ader, ja gewis, wij moeten gedurig van nszelf afgebracht worden. „Wat staat ij en ziet op naar de hemel? " n toch, eens zou die hemel weder woren geopend; eens de wolk weer de wa- «n zijn, waarop de Heere rijden zou. Deze Jezus, Die van u opgenomen is in de hemel, zal alzo komen gelijk gij Hem naar de hemel hebt zien henenvaren". Opgenomen is Hij van Zijn Vader. God de Vader heeft lust aan Hem, en in Hem aan Zijn volk. Hij beschikt Christus, en met Hem al Zijn uitverkorenen, de plaats aan Zijn rechterhand.

Die eeuwige vrije gimst straalt in de hemelvaart van Christus de kerk Gods toe. Wij zijn met Hem gezet in de hemel. Daar blijft Christus. Hij is naar Zijn Godheid overaltegenwoordig, doch naar Zijn mensehjke natuur, met Zijn verheerlijkte ziel en hchaam, blijft Hij op één plaats, namelijk in de derde hemel, , totdat Hij wederkomen zal. Want eens zal Hij komen; het zal zijn met de dag der dagen. Dan komt Hij op de wolken. „Alzo — zeiden de engelen — gehjk gij Hem naar de hemel hebt zien hen en varen". Alzo: op de wolk. Dan zal Hij staan om te oordelen de levenden en de doden. Zichtbaar. Alle ogen zullen Hem zien; ook degenen, die Hem doorstoken hebIx'Q.

Naar die wederkomst wijst de hemelvaart van Christus heen; niet naar een tijdperk van duizend jaren, waarin Hij op de aarde wandelen zal. Hij komt niet weder; dan eens, op de wolken. Met die wederkomst zal de eeuwige verwerping zijn van alle Goddelozen. O, doorsteekt hier Christus! Versmaadt, jongen en ouden, bier Zijn Evaiigeliewoord! Spot met de nederige stem, die u tot bekering roept. Verwisselt kerk voor bioscoop, of rust in uw eigen gerechtigheden. Het kan hier nog. Maar dan! Uw oog zal de van u versmade Jezus zien. Anders dan Hij hier u geopenbaard werd. Gij zult Hem zien in heerlijkheid, omringd van Zijn duizendmaal duizend heilige engelen. En Hij zal zeggen: „Slaat ze voor Mijn voeten dood".

Onbekeerde zondaar, beef. De hemelvaart van Christus predikt Zijn volbeerlijke overwinning; maar ook uw eeuwige ondergang. Val God te voet. Verlaat de zonde; kom van uw hoogten af. „Kus de Zoon, opdat Hij niet toorne en gij op de weg vergaat, wanneer Zijn toom maar een weinig zou ontbranden". Gij zijt toch nog in het heden der genade. Wat ik u bid, verhardt uw harten niet, maar laat u leiden!

Hemelvaart zal het eens worden voor dat volk, dat hier die Immanuël door het geloof mocht leren kermen; dat uit de dood geroepen werd tot het leven; dat niet gans vreemd bleef van het hemdleven. O, soms staart ook uw oog omhoog en ziet gij naar de hemel op. Ook werd uw ziel bij ^vijlen vervuld van de eeuwige heerhjkheid, die Christus deelachtig werd als Middelaar en die Hij voor al Zijn volk verwierf. Maar wolkendekken, telkens weer; donkere wolken soms, die echter eenmaal voorgoed zulff; n Verdwijnen. Me* die komst in de dftg der dagen zal de Heere het alles volmaken en gij zult de heerlijkheid van Christus deelachtig zijn.

Het moge in al uw ellende en tegenheden en druk tot sterkte zijn. Het lijden van de tegenwoordige tijd zal niet te waarderen zijn tegen de heerlijkheid, die aan ons zal geopenbaard worden. Grijpt moed, volk! Welhaast zal Hij komen. Hier werd Hij u, die gelooft, dierbaar; hier blonk Hij door de traliën van Zijn Woord; hier mocht ge Hem in Zijn heerhjkheid kennen, in de kracht van Zijn dood en wederopstanding. Maar dit bleef ten dele. Wat zal het dan zijn zo ge Hem zien zult gelijk Hij is, en Hem zult gehjk zijn. De hemelvaart van Christus vertrooste uw harten en vervrölijke u om het pad van Zijn geboden te lopen, tot Hij u in Zijn heerlijkheid zal doen ingaan. Amen.

Wijlen Ds. G. H. Kersten

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 15 mei 1958

De Banier | 8 Pagina's

Hemelvaart

Bekijk de hele uitgave van donderdag 15 mei 1958

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken