Bekijk het origineel

Korrespondentie

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Korrespondentie

3 minuten leestijd

Gedurig bereiken ons vragen van belanghebbenden, of de Kamerleden van de S.G.P. niet kunnen bewerken, dat de dienstplichtige militairen des maandagmorgens met de eerste reisgelegenheid naar hun garnizoen kunnen terugkeren, en wordt hvm hulp daarvoor ingeroepen. Antwoord. Zij kunnen dit niet. Wel hebben zij al jaren achtereen bij de behandeling van de begroting van Oorlog en Marine bij de regermg met nadruk bepleit, dat zulk een terugkeer aan de dienstplichtige militairen zou worden toegestaan. Twee ministers van Oorlog en Marine, beiden van Christelijk-Historischen huize, hebben met beroep op dienstbelangen dit pleidooi immer van de hand gewezen. Het laatst nog dit jaar de huidige minister van Oorlog en Martoe, Ir. C. Staf, daarbij verklarende, dat deze al of niet terugkeer ter beoordeling aan de korpskommandanten wordt overgelaten. Aan de korpskommandanten is de beslissing daarover derhalve geheel overgelaten. Zij kunnen dus een terugkeer op maandagmorgen toestaan. Tot hen hebben de militairen of hun ouders zich dan ook te wenden wanneer zij een terugkeer op maandagmorgen naar hun garnizoen begeren.

Nu heeft men hiei'bij wel te bedenken, dat er zeer vele militairen zijn, die zulks begeren, ook al hebben zij volstrekt geen principiële godsdienstige bezwaren om op de dag des Heeren te reizen. De militairen, die deze bezwaren wel hebben, hebben er beslist zorg voor te dragen, dat zij niet op zondag reizen zo lang hun korpskommandant hun niet heeft toegestaan des maandagmorgens naar hun garnizoen terug te keren. Hebben de militairen dit ook maar eenmaal gedaan, dat zij op zondag gereisd hebben, dan behoeven zij zich niet tot die korpskommandanten, die wel aan de militairen, die inderdaad prmcipiële godsdienstige bezwaren tegen het reizen op zondag hebben, te wenden met het verzoek om des maandagmorgens met de eerste reisgelegenheid naar hun garnizoen te mogen terugkeren, want dan wordt het verzoek, zoals de ervaring heeft uitgewezen, pertinent afgewezen. De korpskommandanten kijken meermalen een tijdlang de kat uit de boom, en zien zij dan dat er bij de militairen inderdaad principiële godsdienstige bezwaren zijn tegen het reizen op de zondag, dan wordt het verzoek om des maandagmorgens naar hun garnizoen terug te keren, door hen ingewilligd. De mihtairen zelf kunnen er bij zulke korpskommandanten zeer veel aan doen of zij op den duur des maandagmorgens naar hun garnizoen kunnen terugkeren; de Kamerleden der S.G.P. 'echter in de gegeven omstandigheden totaal niets, dewijl door de regering de bevoegdheid m deze geheel aan de korpskommandanten is overgelaten. De militairen zelf kunnen door een voorbeeldig gedrag en door een wezenlijk principiële houding grote invloed op de korpskommandanten uitoefenen, terwijl ook hun ouders door een schriftelijk beroep op of een persoonlijk bezoek aan de korpskommandanten invloed kunnen uitoefenen. Hier rust derhalve een taak op de militairen en hun ouders, terwijl de Kamerleden der S.G.P. in deze machteloos zijn, dewijl, zoals reeds eerder opgemerkt is, de regering aan de korpskommandanten de beslissing in deze geheel heeft overgelaten.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 15 mei 1958

De Banier | 8 Pagina's

Korrespondentie

Bekijk de hele uitgave van donderdag 15 mei 1958

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken