Bekijk het origineel

De Banier

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

De Banier

3 minuten leestijd

Het heeft ons goed gedaan en zal stellig bij het vernemen er van alle vrienden van de S.G.P. verheugen, dat er sinds ons laatste artikel over „De Banier" weder 29 nieuwe abonnees door de administratie van „De Banier" ingeschreven hebben kurmen worden. Nochtans zijn wij er ten volle van overtuigd, dat als het voorbeeld van de kiesvereniging van Hierden gevolgd werd, er nog veel meer abonnees van het officiële blad van de S.G.P. ingeschreven zouden kurmen worden. Daar is bijvoorbeeld, om nu maar eens een gemeente met name te noemen — en zij is bij lange na niet de enige — Rotterdam. Zien wij op het stemmenaantal, dat daar op de kandidatenlijst van de S.G.P. is uitgebracht, hoe klein is dan aldaar het aantal abonnees van „De Banier". Dat moet toch niet zo blijven. Niet alleen in Rotterdam niet zo blijven, maar ook in andere gemeenten niet zo bhjven, waarin het aantal op de S.G.P. kandidatenlijst uitgebrachte stemmen in droeve verhouding staat tegenover het aantal abonnees van „De Banier". Daarin kan toch stellig wel een gunstiger verhouding ten aanzien van het blad „De Banier" worden aangebracht. Want gelijk de verhouding thans is, is zij toch niet gelijk zij kon zijn en behoorde te zijn. Daarom, bestuursleden, leden en vrienden van de S.Q.F., de schouders er eens terdege ondergezet, dat aan die ongewenste verhouding een einde komt, en de handen aan de ploeg geslagen, dat er nieuwe abormees voor „De Banier" gevonden worden. Het is toch zeer wel mogelijk om dit met alle geoorloofde middelen eens te proberen. Doch dan kan men niet rustig aan de haard blijven zitten, dan zal er aan het werk getogen moeten worden. En daar is op zichzelf niets tegen, maar pleit alles voor. Met „De Banier" wordt toch geen lektuiiT in huis gebracht, welke schadelijk op het gezinsleven werkt, welke de kinderen niet kunnen lezen tot schade van henzelf en hun toekomst. Het blad richt zich overeenkomstig de beginselen van de S.G.P. naar Gods Woord. En het is altijd een goede zaak als zulke lektuur in huis komt, en allerlei bladen, die zulks niet doen, uit de woning gebannen worden. Ook, en niet het minst, met het oog daarop bevelen wij met alle vrijmoedigheid het werken voor nieuwe abonnees van „De Banier" aan. Slechte lektuiu-, en dat is tenslotte alle lektuur, die zich niet naar Gods Woord richt, brengt veel meer schade in een gezin aan dan men gewoonlijk denkt.

En nu is het wel merkwaardig, dat zich onder de 29 nieuwe abonnees deze keer 7 uit Rotterdam bevinden. Wij hopen dat dit het begin mag zijn van een veel groter aantal nieuwe abonnees en mede een gevolg mag zijn van een ingezette aktie tot werving van nieuwe abonnees. Deze aktie zal volledig gesteund worden door de drukkerij van „De Banier" te Utrecht, postbus 2019. Deze zal gaarne op aanvraag een tijd lang geheel kosteloos proefexemplaren van „De Banier" aan opgegeven adressen zenden, welke dan verder door de aanvragers bearbeid dienen te worden, bij voorbeeld door huisbezoek.

Het is met grote belangstelling, dat wij er naar uitzien wat zulk een aktie voor „De Banier" op zal leveren, en dit niet alleen wat Rotterdam betreft, maar ook wat vele andere gemeenten aangaat. Wij hopen hierbij geen vergeefs beroep gedaan te hebben op al degenen, die het welvaren van de S.G.P. ter harte gaat, want het welvaren van de S.G.P. staat in nauw verband met het welvaren van , , De Banier".

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 12 juni 1958

De Banier | 8 Pagina's

De Banier

Bekijk de hele uitgave van donderdag 12 juni 1958

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken