Bekijk het origineel

De veiligheid bij hei verkeer

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

De veiligheid bij hei verkeer

3 minuten leestijd

Met de veihgheid van het verkeer op o»ze wegen is het nog altijd bedroevend gesteld. Er gaat vrijwel geen dag voorb< . dat er geen verkeersongeval, vaak roet dodelijke afloop voor de bij het ongeval betrokken automobilist, bromfietser, motorrijder of voetganger, of ook al met min of meer zware verw-ondingen en m£teriële schade plaats \'indt.

Nederland is in de ban geraakt van eee verkeersramp — zo werd door de direktie van de A.N.W.B. enige tijd geleden op een perskonferentie in het Haagse hoik „De Witte Brug" verklaard. Wanneer hiertegen biruienkort geen afdoende maatregelen genomen worden, zullen volgens deze direktie de gevolgen niet meer te overzien zijn.

Scherpe kritiek uitte deze direktie op het wegenstelsel in ons land, dat ver achterblijft bij het steeds toenemende verkeei. Deze achterstand wordt steeds meej openbaar, aldus de direktie van de A.N.W.B., welke aandrong op een verkeersplan, dat op korte termijn verwezenlijkt zou moeten worden.

Het wegverkeer en - vervoer, aldus deie direktie, is namehjk enerzijds onderworpen aan drukkende belastingen, welke het vorige jaar 340 miljoen gulden bedroegen, terwijl anderzijds de kosten a& n tijd- en andere verliezen op een totaal bedrag van 160 miljoen gulden worder geschat.

Indrukwekkend zijn de laatst gepubliceerde cijfers over de ontzaggelijke toeneming van het verkeer. Het autoverkeer is in de laatste 25 jaren vertienvoudigd, de belastingopbrengst verdertigvoudigd, doch de verkeersruimte is in die jaren, waarin het verkeer zo geweldig is toegenomen, nauwelijks verdubbeld.

De getallen tonen aan, dat zich thaiK over de Nederlandse wegen zes müjoen rijwielen, 800.000 bromfietsen, 400.000 personenauto's en 200, 000 motorrijwielen bewegen.

De verkeersramp, zoals de direktie vas de A.N.W.B. de toestand noemt, word! door haar vergeleken met de stormramp van 1953. Daaruit kwam een Deltaplaa voort. Uit de verkeersramp moet volgaa haar een verkeersplan voortkomen, dat de bestaande moeilijkheden uit de w^ zal moeten ruimen en de veiligheidsvoorzieningen zal moeten verbeteren.

Reeds is berekend, dat de belastingen op het motorisch verkeer in de jaren 1954 tot 1970 acht miljard gulden zullen (^ brengen. Als hiervan 6 miljard werd gebruikt voor verkeersvoorzieningen en tw verbetering van de veiligheid op de wegen, zou hiermede de veiligheid zeer bevorderd kunnen worden, zo oordeeï meergenoemde direktie.

De kosten van de weg ter beveiliging vao de gebruikers er van dienen voor te gaas boven de baten van de overheid. Het betreft hier toch het leven en de gezondheid van mensen. En stellig disnen deae in dezen de voorrang te hebben en behoort er ten aanzien van de beveiliging daarvan door de overheid nog heel wat meer gedaan te worden dan er thans door haar gedaan wordt — zo oordelen w^".

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 19 juni 1958

De Banier | 8 Pagina's

De veiligheid bij hei verkeer

Bekijk de hele uitgave van donderdag 19 juni 1958

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken