Bekijk het origineel

VOOR DE JEUGD

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

VOOR DE JEUGD

3 minuten leestijd

r ^ ! OOM KOOS )

Beste neven en nichten! We ibeginnen ditmaal direkt met het geven van de nieuwe raadsels van

OPGAVE 545

Jongeren:

1. ïn 1 Kronieken 15 komt een naam voor. De letters van deze naam zijn de eerste letters van de hieronder gevraagde namen. Noem deze namen en ook de naam uit 1 Kronieken 15. a. de man, die de hoogste leeftijd bereikte (969 jaar). b. de oudste zoon van David en Ahinoam (2 Sam.). c. de zoon en opvolger van koning Manasse. d. een woestijn, waardoor de Israëlieten gingen op weg naar Kanaan. e. de jongeling, die in de slaap viel en dood werd opgenomen (Handelingen). f. De zoon van Nun. g. een keizer, die zijn hele rijk liet beschrijven. 2. Maak door verplaatsing der letters van KRESABA de naam van een heiden, die de God van Israël hoonde. S. Een tekstgedeelte uit het boek Richteren bestaat uit 40 letters. Zoek dit tekstgedeelte met behidp van de navolgende gegevens: 33 4 31 27 7 17 is de andere naam van Jerubbaal. 34 25 10 14 is een getal beneden tien. 8 26 28 36 was een koning der Amorjeten (Psalmen). Deze 35 21 1 33 jongelingen nu gaf God wetenschap. 11 18 9 16 19 is een getal. 37 32 5 is de stamvader der Joden. •Maar zij hebben vele 20 29 15 24 39 8 gezocht. 13 6 betekent Bijbel (afkorting). 2 14 12 39 22 is hetzelfde getal als het laatste hierboven bedoelde. 30 en 38 moeten geraden worden.

Ouderen:

1. Zoek uit elk der volgende zinnen een woord, zo, dat de woorden tezamen een tekstgedeelte vormen uit het boek Hoséa. a. Ik, de Heere, worde niet veranderd. b. Wie zal in de afgrond nederdalen? o. Ik zal mij buigen naar het paleis Uwer heiligheid. d. Jozua en Kaleb scheurden him klederen. ©. Uit het hart komen voort boze bedenkingen. f. Zij hebben een mond, maar spreken niet. 2. Een tekstgedeelte uit de Handelingen der Apostelen bestaat uit 47 letters. Welk tekstgedeelte wordt bedoeld als het volgende bekend is? 43 19 29 8 21 was een hogepriester ten tijde van koning David. Het was de tijd der 7 26 31 11 47 niet. 22 14 42 u, land, welks koning een kind is (Pred.). Melchizédek, koning van 15 28 35 48 24, bracht voort brood en wijn. i 17 6 33 1 45 3 38 33 is een stefk dier (Job). 10 16 18 25 23 41 33 39 is de plaats, waar de rechterstoel in Jeruzalem was. Bewaar het 4 44 12 40 u toebetrouwd. Opschortende de 9 30 27 5 34 2 32 12 uws verstands. Uw muren zijn 37 20 36 46 13 15 voor mij. 3. Maak uit KURANBALHED drie namen uit het Oude Testament, respektievelijk voorkomend in de boeken Genesis, Exodus en NumerL De oplossingen dezer raadsels mogen nog NIET ingezonden worden.

OOM KOOS

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 26 juni 1958

De Banier | 8 Pagina's

VOOR DE JEUGD

Bekijk de hele uitgave van donderdag 26 juni 1958

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken