Bekijk het origineel

De Hemelse loopbaan

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

De Hemelse loopbaan

5 minuten leestijd

Daarom dan ook, < üxo wij vo groot «MI wolk van getuigen rondom ons hebbam kggende, laat ons afleggen alle last en de xonde, die ons lichtelijk omringt, en laat (ms met lijdzaamheid lopen de loophcum, die ons voorgesteld is. Hebreen 12 : 1

Het was voor de lopers in de renbaan «en noodzakelijk vereiste, dat ze door niets gehinderd werden, daarom werd alles afgelegd wat maar enigszins gemist kon worden.

De raad van de apostel tot de Hebreen is: „Laat ons afleggen alle last". Dat is het bevel des Heeren tot alle wandelaars op de hemelse loopbaan. Er zijn in het leven zoveel lasten, die het wandelen op het smalle pad moedlijk maken. Wanneer iemand pas op het levenspad mag wandelen, is hij vol vuiir en liefde voor de dienst des Heeren. -

Zijn voeten zijn snel ab der hinden des velds om het einde van de loopbaan te bereiken. Daarna verdwijnt het jeugdige vuur, er komen lasten, die hem drukken. Hij heeft door Gods genade met de zonde gebroken, maar de zonde laten hem niet los. De zondige natuur komt naar boven, allerlei begeerten rijzen op uit het hart. De geest begeert tegen het vlees en het vlees tegen de geest, zodat de ziel in donkerheid en dnistemds komt. De duivel probeert op listige wijze de ziel in zijn strikken te vangen om haar weer in het bezit te krijgen.

Lasten, wat zijn ze talrijk en zwaar in het leven van Gods kerk. Wat een last en smart lomnen goddeloze kinderen 2djn in het leven van godvrezende ouders. Hier is het een godzalige Job, die door het leven gaat met een vrouw, die een zottin is, daar een godvrezende Abigail, die een man heeft, die een dwaas is. Deze heeft een zwak lichaam, een ander tegenspoed en armoede. Wie kan al de lasten, de smarten en teleurstelliagen tellen en wegen. De last des levens kan zo zwaar zijn, dat we er onder dreigen te bezwijken.

Weet u wat de grootste last is voor het godvrezende hart? De zonde. O, wat zuchten Gods kinderen menigmaal onder de last van hun verdorvenheid. De zonde is onwettigheid en goddeloosheid, ze maakt scheiding tussen de Heere en de ziel. De zonde omringt ons zo lichtelijk, voordat we het zelf weten, zijn we in haar netten gevangen. De zonde omringt ons gelijk een zwemmer omgeven is door het water. We moeten in Gods Kracht tegen de zonde leren strijden en voortdurend de Heere om hulp en sterkte smeken. Het is Gods bevel: „Doodt dan uw leden, die op de aarde zijn". Ieder die in heiligmaking voor Gods aangezicht leeft, zal biddend worstelen cni kracht in de geesteHjke strijd. •'Ule last moet afgelegd wordten en ook de 530nde, ze hinderen in het spoeden naar het hemelse huis. Onze afgoden moeten verbrand en weggeworpen worden, ze zijn lasten op weg naar de stad des groten Konings.

De apostel vermaant zijn geliefde vrienden zo ernstig tegen de zonde en geeft de raad om met lijdzaamheid te wandelen. Hij wist heel goed, dat Hjdzaamheid een genadegift was, toch wijst hij de Hebreen er met nadruk op. De strijd des levens kan zo zwaar zijn en de teleurstellingen zo vele. Ja, het kan gebeuren, dat Gods kinderen tot zichzelf zeggenc we komen nooit in Jeruzalem, we bereiken het eindpunt der loopbaan niet.

Het kan wel eens schijnen, dat de Heere Zijn volk verlaten heeft, maar God vergeet Zijn gunstgenoten nooit. Op het onverwachts bezoekt Hij hen weer met Zijn gunst en dierbare ontfermingen. De apostel geeft zijn moedeloze vrienden een goede raad. Ze moeten niet zien op de tegenspoeden des levens, neen, hun oog moet gericht zijn op de Koning der kerk, op Christus. Hij is hen voorgegaan in de weg van Hjden en verdrukking en zo heeft Hüj de overwinning behaald. Ze moeten Zajn voetstappen drukken en door het oog des geloofs op Hem zien. Christus staat aan het einde van de he­ melse loopbaan om de kroon der overwiiming uit te reiken. Zalig het volk, dat eenmaal de kroon des levens zal ontvangen uit de hand des Middelaars. De weg naar de hemel is nu eenmaal geen effen pad, al Gods kinderen moeten door vele verdrukkingen ingaan in het Koninkrijk der hemelen. Het vormelijk christendom denkt, dat bet zeK de hemelse loopbaan kan bewandelen; Gods voDc echter heeft een Leidsman nodig. Ze leren zichzelf kennen als armen en blinden op de weg des levens, maar ze mogen hun geloofsoog op Christus slaan. Deze Leidsman kan hen bewaren en veilig brengen in het hemelse Jeruzalem.. Ze zien op Hem en mogen Hem als Koning uitroepen over hun hart.

O, wat is het zoet en zaHg om Christus te mogen zien als de grote Hogepriester voor Zijn volk. Wat is de liefde van Christus voor Zijn bruidskerk onuitsprekehjk groot. Gelukkig, die verwaardigd wordt om Christus te leren kennen in de gangen van Zijn Hjden en sterven. Zien op Jezus, dat is nodig voor ons allen. Wat een schoonheid straalt er van Hem af, als Hij Zich openbaart aan onze ziel. Dan stemmen we in met de kerk v^n ouüs: „Hij is blank en rood. Hij draagt de banier boven tienduizend". Wanneer we door het geloof op Christus mogen zien, ontvalt alle last, en we 'kunnen met Hjdzaamheid lopen op de hemelse loopbaan.

Ieder mens wandelt op een loopbaan; wandelen we op de hemelse loopbaan? Wat zal het einde zijn van onze aardse loopbaan^ zullen we de kroon des levens ontvangen?

Dat we mogen strijden om in te gaan door de enge poort om te wandelen op de hemelse loopbaan om eens eeuwig met God te mogen leven. Dan zullen we voor eeuwig Christus zien en altijd met Hem zijn.

Paterson (U.S.A.)

G. A. Zijderveld

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 3 juli 1958

De Banier | 8 Pagina's

De Hemelse loopbaan

Bekijk de hele uitgave van donderdag 3 juli 1958

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken