Bekijk het origineel

Verzet tegen de nieuwe lonen in het bouwbedrijf

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Verzet tegen de nieuwe lonen in het bouwbedrijf

4 minuten leestijd

Het verzet tegen de nieuwe lonen in het bouwbedrijf bepaalt zich in hoofdzaak tot de arbeiders in sommige steden. In zonderheid in Amsterdam, Utrecht, Den Haag en Rotterdam komt dit tot uiting, en in andere plaatsen, waar het onder kommunistische leiding staat. Op dit punt zijn de kommunisten, hoe verdeeld zij overigens ook mogen zijn, in ons land het eens. Zij zijn er op uit, dat de chaos in de bouwnijverheid moet blijven voortbestaan. De oude E.V.C, van Brandsen en de nieuwe onder Paul de Groot laten niets onbeproefd om de regeling van de lonen, welke voortkomt uit het van kracht worden van de nieuwe C.A.O. voor de bouwnijverheid, te doen misluk^ ken. <

Gezamenhjk met de verdeelde E.V.G.-ers trekt het onafhankelijke verbond van bedrijfsorganisaties — een reeds in 1948 van de E.V.C, afgescheiden ultra-linkse vakcentrale — op. In vrijwel alle grote steden zijn de arbeiders opgeroepen geen genoegen te nemen met de nieuwe loonregeUng.

In Amsterdam heeft dit reeds op maandag 16 juni tot een kleine staking geleid. Op een bouwwerk aan de Apollolaan besloten de arbeiders reeds het werk neer te leggen. Per aangetekende brief sommeerde de aannemer zijn werknemers de daarop volgende donderdag het werk te hervatten, maar iedere reaktie bleef tot dusver uit.

Hierbij is één ding zeker, namelijk dat de ultra-linkse vakbeweging niets onbejjroefd zal laten om de nieuwe loonregeling tegen te gaan, waar tegenover staat, dat de bij de C.A.O. betrokken vakverenigingen, die buitengewoon voor de totstandkoming van de nieuwe loonregelüig hebben geijverd, en ook de regering vastbesloten zijn om voet bij stuk te houden. Voor zover men er over kan oordelen, berust de leiding van het verzet op het ogenblik bij de E.V.C, van de heer de Groot, de E.V.C, genaamd de E.V.C. 1958, een benaming waartegen de oude E.V.C, bij de Haarlemse lechtbank geprotesteerd heeft. De president van die rechtbank heeft echter in kort geding dat protest van de hand gewezen, uit overweging dat de benaming E.V.C. 1958 tot geen enkel misverstand aanleiding gaf en een duidelijke onderscheiding van de oude E.V.C, aangaf. Volgens nadere berichten moet echter de oude E.V.C, met deze uitspraak geen genoegen nemen en in hoger beroep gegaan zijn. Bestond op zaterdag 21 juni ibij velen de vrees, dat er in de komende week grote stakingen zouden uitbreken, deze vrees is door de feiten niet beantwoord, al hebben er in die week demonstraties en vergaderingen en ook stakingen van kleine omvang plaats gevonden. In Den Haag had onder meer zulk een demonstratie plaats, welke zich naar het Binnenhof wilde begeven en een onderhoud met de minister van Sociale Zaken begeerde te hebben. Minister Suurhoff stond dit onderhoud echter niet toe. En de politie leidde de demonstranten naar het Malieveld.

In Amsterdam zijn bouwarbeiders in de wijken Osdorp, Buitenveldert en Slotervaart dinsdag 24 juni een uur in staking gegaan, welke overigens rustig verliep. Een avond tevoren was tot deze één-uurstaking in Krasnapolski besloten in een vergadering, welke door een aktiekomité belegd was. Een woordvoerder deelde op deze vergadering, waarop besloten werd tot een 24-uurstaking over te gaan indien de één-uurstaking niet genoeg zou zijj als waarschuwing voor de patroons, me. de, dat 't overgrote deel der boukvakarbeiders de afgelopen week de oude Ionen heeft ontvangen.

Naast de staking bij Hillen en Roosen, die nu al meer dan een week duurt, zijn thans ook de arbeiders van het bouwbedrijf Haitsma, dat in Slotervaart bouwt, een groep betonarbeiders van 35 man, in staking gegaan. In Utrecht, Den Haag en Rotterdam zijn de bouwvakarbeiders na een staking dinsdagmorgen 27 juni weder aan het werlc gegaan.

In Den Haag is besloten op de bouwwerken aktiekomité's te vormen, die een strijdplan zullen ontwerpen. Men vreest, dat maandag 30 juni het grootste deel der bouwvakkers het werk aldaar zal neerleggen wanneer vrijdag 27 juni vo« de eerste maal de nieuwe C.A.O.-lonen zijn uitbetaald. De ondernemers hebben van hun kant reeds met krasse maatregelen gedreigd. Wie moedwillig zijn prestaties vermindert, zal onvoorwaardelijk ontslagen worden.

In Utrecht zijn de eerste ontslagen reeds gevallen. De N.V. W.A.B.O., bezig met de bouw van een komplex woningen, had 70 arbeiders, die de ene dag het werk verlieten, de volgende dag doen weten, dat zij zich als ontslagen konden beschouwen. De ontslagenen stelden zid met hun vakbonden in venbinding en later op de dag werden zij weer tot het werk toegelaten.

Voorop stellende, dat de arbeider zijn loon waard is, beschouwen wij het nochtans van groot belang, dat aan de praktijk met de zwarte lonen in het bouwbedrijf radikaal een einde komt en dat het kommunistische wroeten, dat met een heilloze en afkeurenswaardige staking dreigt, op een grote mislukking zal uiüopen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 3 juli 1958

De Banier | 8 Pagina's

Verzet tegen de nieuwe lonen in het bouwbedrijf

Bekijk de hele uitgave van donderdag 3 juli 1958

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken