Bekijk het origineel

VOOR DE JEUGD

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

VOOR DE JEUGD

4 minuten leestijd

Beste neven en nichten!

Wij kunnen beginnen met een hartelijk welkom toe te roepen aan onze nieuwe neef Huib Simonse te Aagtekerke. Onze wens is, dat het hem gegeven moge worden nog vele jaren te mogen meedoen met het oplossen der raadsels en het inzenden der oplossingen. Thans laten we de nieuwe raadsels volgen van

OPGAVE 548

Jongeren:

1. In Job komt een tekstgedeelte voor, bestaande uit 52 letters. WeUc tekstgedeelte wordt bedoeld als het volgende bekend is? Dat uw vlucht niet geschiede in de 19 36 3 23 12 21. Gij zult niet 41 32 6 5 39 26. Houdt 4 34 7 38 51 met alle mengen (Rom. 12). 48 20 1 16 herwaarts tot Mij, allen, die vermoeid zijt. Hij moest hun op het 44 18 31 40 13 één loslaten (Lukas 23). Noch zit in het 33 24 8 42 43 28 49 29 25 der spotters. •25 30 35 52 was een richter, die links was en een koning doodde. De volkeren zijn geacht als een druppel van een 50 11 27 15 34. Welks muü men breidelt met toom en 17 47 46 9 32 (Psalm 32). Hij werpt Zijn 2 37 henen als stukken (Psalm 147). 10 36 22 45 20 3 was een richter met grote kracht. 14 moet geraden worden.

2. Noem de naam van: a. de woonplaats van Jozefs schoonvader. h. de vader van Bileam. c. de profeet, die ten hemel voer. d. de profeet, die dromen uitlegde. e. de profeet, die profeteerde over de dorre doodsbeenderen. f. een koning naar Gods hart. g. de vrouw van Ghfljon (Ruth 4). h. Davids eerste vrouw. Welke naam vormen de beginletters van de hierboven gevraagde namen?

3. Zoek uit elk der hieronder volgende zinnen een woord, zo, dat de woorden tezamen een tekstgedeelte vormen uit Psalm 119 na het 100ste vers. a. Zie niet op de hardigheid van dit volk. b. Heer', ai maak mij Uwe wegen. c. de harpen aan de wilgen gehangen. d. De Heere wees hem dat ganse land. e. Geef mij niet over aan mijn vijanden. f. Heeft God vergeten genadig te zijn?

Ouderen:

1. Maak uit ALAMAKRAHAMMAMOE de namen van drie personen, die de vaders waren van drie vooraanstaande personen uit het Oude Testament.

2. Zoek uit elk der volgende zinnen een woord, zo, dat de woorden tezamen een tekstgedeelte geven uit Jesaja tussen de hoofdstukken 25 en 30. a. Want ook wij waren eertijds onwijs. b. Zij hebben zich niet bekeerd. c. Die een vreemde taal spreekt, sticht zichzelf. d. God maakte een verbond met Noach. e. Gij zult de Heere liefhebben met uw ganse hart. f. Daniël werd voor de leeuwen geworpen. g. De bezoldiging der 2»nde is de dood. h. Waarom hebt Gij mij zo gemaakt?

3. Een tekstgedeelte uit de eerste brief aan de Corinthiërs bestaat uit 54 letters. 2Soek dit tekstgedeelte met behulp van de onderstaande gegevens: Van 49 23 7 25 27 8 wordt beschreven, dat hij bitterlijk weende. Waar is de 1 16 34 44 dezer eeuw? De 35 18 41 50 van Uw tuis heeft mij verteerd. Zij begonnen te spreken met andere 33 11 13 29 54. Jakob en Ezau vormden een 4 28 47 51 15 36 45 40. David sloeg de Amalekieten van de schemering tot aan de 2 24 20 30 22. 52 6 3 32 37 was de zoon van Enos. 48 14 46 5 was de vader van Enos. Eer dan het zilveren 17 19 26 21 31 ontketend wcxrdt (Prediker). Hij verbande alles wat 10 38 43 42 had (Jozua). Izak bracht Rebekka in de 12 53 8 9. 39 moet geraden worden.

De oplossingen van de raadsels der opgaven 545, 546, 547 en 548 kunnen toegezonden worden aan Oom Koos, postbus 2019 te Utrecht.

Verzuim niet om zowel achter op de enveloppe, alsook in de brief onder de oplossingen voornaam, achternaam en volledig adres te vermelden.

Nieuwe neven en nichten zijn welkom. Stuur de oplossingen maar direkt in, hetzij die van de raadsels voor de jongeren of voor de ouderen, of allebei. Schrijf echter aan de voorzijde van de enveloppe het woord, NIEUW.

OOM KOOS

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 17 juli 1958

De Banier | 8 Pagina's

VOOR DE JEUGD

Bekijk de hele uitgave van donderdag 17 juli 1958

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken