Bekijk het origineel

Het is weer mis

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Het is weer mis

3 minuten leestijd

Het is weer mis. En dit al voor de zoveelste keer. De Europese Gemeenschap, waarvan ook in ons land tot de protestants-christelijke partijen toe - mlke hoog gestemde verwachtingen hadden, laat nog maar steeds op zich wachten. Nog altijd maken de daarbij betrokken autoriteiten over de gewichtige aangelegenheid ruzie op ruzie, hoe die er eigenhjk moet uitzien. Nog steeds zijn zij niet tot een gemeenschappelijk akkoord daaromtrent kunnen komen.

Enige tijd geleden zijn de zes ministers der zogenaamde Europese Gemeenschap te Parijs in vergadering bijeen geweest om zich over de totstandkoming van de gemeenschappelijke Europese markt te beraden. Deze beraadslagingen, welke in hoofdzaak gingen over de toekomstige vrijhandelszone, zijn weder op niets uitgelopen. De ministers der zes E.E.G.landen hadden eigenlijk een dag voordat de onderhandelingen over de associatie der zes landen van de gemeenschappelijke markt met de andere leden van de O.E.E.G. in het comité Mandling begonnen, tot een gemeenschappelijke onderhandelingspositie moeten komen. Doch heel het resultaat van een dag redeneren, praten over plannen, is slechts geweest, dat zij hun voorzitter Erhard een uiterst vage handleiding van drie pagina's in de hand hebben gedrukt; waaruit deze, sprekende uit naam der zes ministers in het komité Mandling, de woorden moet vinden om het feit te verdoezelen, dat gr tussen de zes ministers nog geen overeenstemming is, en dat derhalve ieder der landen van de gemeenschappelijke markt- (de Euromarkt) nog z'n apart standpunt inneemt. De Europese geest, waarvan zo velen de uitkomst verwachten, was wel geheel zx> ék. Het enige waarover de zes ministers het tenslotte eens geworden zijn, was om half september op het om zijn schoonheid gezochte eilandje St.-Grocogio bij Venetië nog eens weer bijeen te komen en aldaar dan te trachten het eindelijk eens te worden.

De hoofdoorzaak van dit openbare fiasco was gelegen bij de Fransen. De hoofdmoeilijkheden bij de onderhandelingen van de leden der gemeenschappelijke markt, welke uiteraard door de Europese commissie uit Brussel werden bijgewoond, kwamen weer van de kant van de Franse minister. Het standpunt der Fransen was wel enigszins gewijzigd. Vroeger voerden zij als excuus voor hun houding aan, dat zij deze niet konden bepalen omdat er gedurig een ander ministerie aan het bewind was; nu verklaarden zij, dat thans alles afhangt van de minister-president De GauUe, die het probleem van de Euro-markt niet urgent acht. En dat het dus beter is de oplossing er van maar tot ter gelegener tijd uit te stellen.

Welk een bittere teleurstelling is dit voor al degenen, die openlijk verklaarden, dat Europa verloren was indien de Europese Gemeenschap niet tot stand kwam. Het was de taal van het klare ongeloof; en wat zij thans beuren, is het loon van het ongeloof. Het is toch nog immer zo gesteld, dat de Heere leeft en regeert en en dat zonder Zijn wil geen haar van het hoofd van enig mens gekrenkt kan worden, en dat diegenen, die hun vertrouwen 'op Hem stellen en het heil van Heffl verwachten, niet teleurgesteld zullen worden, doch dat die 'Hem verlaat, smart OD smart te vrezen heeft.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 4 september 1958

De Banier | 8 Pagina's

Het is weer mis

Bekijk de hele uitgave van donderdag 4 september 1958

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken