Bekijk het origineel

BUITENLANDS OVERZICHT

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

BUITENLANDS OVERZICHT

6 minuten leestijd

Er valt deze week weinig belangrijk nieuws uit het buitenland te vermelden en dus ook te bespreken. Eén der belangrijkste dingen, die te vermelden valt, is, dat de besprekingen tussen de Amerikaanse en de rode Chinese diplomaten te Warschau tegen veler verwachting in nog geen einde genomen hebben en zelfs nog altijd de mogelijkheid inhouden, dat het tussen de Ajnerikaanse en de kommunisrische Chinese regeringen tot een overeenstemming komt, al is daar op het ogenblik niets met zekerheid van te zeggen. Toch zijn er tekenen, die daarop vwljzen. De genoemde Chinese regering heeft toegezegd haar kanonnades op Quemoy voor enige tijd te zullen staken en moet dit ook metterdaad gedaan hebben. De Amerikaanse regering heeft op haar beurt de begeleiding ter bescherming van de nationalistische schepen, die de genoemde eilandengroep van de nodige voorraad van strijdmiddelen en andere zaken voorzagen, stopgezet. En daar is het zelfs niet bij gebleven. Volgens de laatste tijdingen heeft de Amerikaanse regering de rode Chinese regering verzocht om de zevendaagse wapenstilstand in de Straat van Formosa te verlengen. De Amerikaanse ambassadeur te Warschau, Jacob Beam, toch heeft opdracht gekregen om dit verzoek aan de Chinese kommunistische ambassadeur over te brengen.

Dat heel die besprekingen in Warschau en het staken van het vuren niet naar de zin van de nationalistische Chinese regering op Formosa zijn, blijkt wel uit tal van dingen. Onder meer daaruit, dat een woordvoerder van de nationahstische regering op Formosa het staken van het vuren, op bevel van de rode Chinese regering ten uitvoer gebracht, kort na de uitvoering er van de stilte, die aan de storm voorafgaat, heeft genoemd, waaraan hij toevoegde, dat na dertig jaren ervaring de nationalisten weten, dat elke grootscheepse mihtaire aktie van de kommunisten gewoonhjk wordt voorafgegaan door een duivels vredesoffensief, dat de waakzaamheid en het moreel van de tegenstander beoogt te verzwakken en dat de kommunisten daardoor verdeeldheid tussen bondgenoten hopen te zaaien, in dit geval tussen de nationalistische Chinese en de Amerikaanse regering. Van het begin af heeft de Chinese regering op Formosa geen vrede gehad met de Amerikaanse wijze van doen. Zij heeft zich daar altijd tegen gekant, ook tegen de bespreking in Warschau; doch deze heeft ondanks deze tegenkanting plaats gevonden. Dat de laatstgenoemde regering daarmede nog niet verzoend is, treedt wel onwedersprekelijk aan de dag uit het feit, dat zij bij de Amerikaanse regering er op aangedrongen heeft om deze bespreking te beëindigen, welke daar echter geen oor voor heeft. Veel Bever dan een wapenstilstand, waarin de nationalistische regering geen heil ziet en geen vertrouwen heeft, zet zij de huidige gang van zaken voort. President Tsjang- Kai-Sjek heeft er zelfs hoog van opgegeven, dat de nationalisten wat hij noemde de eerste ronde in de strijd hadden gewonnen. Niet alleen, zo verklaarde hij, hebben zij een landing op Quemoy ver­ ]iiiiderd, maar ae verdere plannen der Icominunisten voor Zuidoost-Azië geilwaisboomd. Nu de kommunisten met geweld niets hebben kunnen bereiken — 20 voegde hij er aan toe — proberen zij liet met bedrog, hopende dat zij daarbij tevens een wig tussen de Amerikaanse regering en ons kunnen drijven en dat zij ook zo ons de eilandengroep Quemoy 2ullen kunnen ontfutselen. De nationalistische minister van buitenlandse zaken losang-Gao verklaarde echter, dat zijn regering niet van plan was om deze eilandengroep aan de kommimisten over te geven. Of dit echter tenslotte toch niet zal gebeuren, indien de besprekingen te Warschau voortduren en de ambassadeurs daar tot een overeenstemming komen, waarbij de rode Chinese regering belooft het gebruik van wapengeweld te beëindigen, onder voorwaarde dat de eilandengroep Quemoy aan haar wordt toegekend, is nog de grote vraag. Waarom zal de rode regering voor dat bezit blijven doorvechten, geldsommen uitgeven, indien zij deze eilandengroep ook zonder enig offer kan bekomen? Bovendien slaat zij tegenover andere volken, wat de kommunisten van zo grote waarde achten, een goed figuur als de regering, die zich als de vredelievende en humanitaire heeft gedragen. Zij zal onget^vijfeld tevens, wanneer zij de eilandengroep in bezit bekomt, dit voorstellen als een groot succes, als had zij een overwinning op Amerika behaald, gelijk dit ook allicht door vele volken zal opgevat worden. De Amerikaanse regering kan nu wel voorgeven, dat zij het beginsel voorstaat en wü handhaven, dat door gebruikmaking van geweld geen territoriale wijzigingen mogen worden aangebracht, en zich op de borst slaan, dat mede door haar optreden en toedoen er een einde aan het gebruik van wapengeweld gekomen is, maar al het water der zee wast het feit niet af, dat er door de Chinese rode regering wapengeweld gebruikt is.

De kanonnen en ook de vliegtuigen hebben daarin een groot woord gesproken, zijn zelfs de oorzaak geweest, dat er een bespreking tussen de Amerikaanse en de rode Chinese ambassadeurs heeft plaats gevonden, waaraan geen ambassadeur van de nationalistische regering van China heeft deelgenomen en welke tegen haar zin en wil is gehouden en nog gehouden wordt. Dat de eilandengroep Quemoy in de handen van de kommvmisten komt, is dan ook nog zo zeker niet, want de Chinese nationalistische regering zal zich daar wel tot het uiterste toe tegen verzetten, ofschoon dit haar nochtans uiterst moeilijk zal zijn als de Amerikaanse regering daarop haar pressie uitoefent, wat te verwachten is.

Doch er is nog een andere reden, waarom het nog altijd op loss© schroeven staat of het tussen de Amerikaanse en de rode Chinese regering tot een overeenbmst komt. Er zijn berichten, dat de rode Chinese regering er op staat, dat niet alleen de eilandengroep Quemoy in haar bezit komt, maar dat ook de Amerikaanse regering haar strijdmacht uit de Straat van Formosa en uit Formosa en haar omgeving zal terugtrekken, wat de Amerikaanse regering tot dusver echter hardnekkig geweigerd heeft.

Ook moet er volgens het allerlaatste bericht, dat ons bereikte, een luchtgevecht tussen de komunistische en de nationalistische strijdkrachten hebben plaats gevonden. Volgens een woordvoerder van het nationalistische ministerie van defensie op Formosa zouden nationalistische Sabrestraaljagers vier toestellen van het type Mig 17 van de kommunistische Chinese luchtmacht hebben neergeschoten *n zou een vijfde Mig neergestort zijn na een botsing met een nationalistisch toestel. Dit laatste vliegtuig, eveneens ®en Sabre, ging verloren, zodat volgens deze woordvoerder vijf kommunistische toestellen buiten gevecht werden gesteld, waartegen slechts één nationalistisch toestel verloren ging.

Paus Pius is in de vorige week op 82-jarige leeftijd overleden. Naar men algemeen aanneemt, zal het nog wel heel niet gemakkelijk zijn een nieuwe paus te verkiezen. Daarmede zal over enige tijd een aanvang gemaakt worden onder leiding van een kardinaal, die daartoe is aangewezen en het koHege van kardinalen bijeenroept. Het is wel heel typerend voor de kerk van Rome, dat de roomskathoheke sportbonden ten teken van rouw over het overlijden van de paus geadviseerd heibben j.l. zondag geen sportwedstrijden te houden. Hierbij komt nog eens weer bij vernieuwing aan de dag, dat de r.k. veel grotere achting hebben voor mensehjke inzettingen dan voor Gods geboden.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 16 oktober 1958

De Banier | 8 Pagina's

BUITENLANDS OVERZICHT

Bekijk de hele uitgave van donderdag 16 oktober 1958

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken