Bekijk het origineel

PARTIJNIEUWS

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

PARTIJNIEUWS

2 minuten leestijd

De Partijpenningmeester

AAN DE PENNINGMEESTERS DER KIESVERENIGINGEN

Hoewel de kontributies aan het hoofdbestuur uiteraard het gehele jaar door kunnen worden overgemaakt, leert de praktijk, dat de betaHng door verreweg de meeste penningmeesters in het laatste kwartaal plaats heeft. Zo dit mogelijk is, zouden wij wel gaarne zien, dat ook in de andere kwartalen overmakingen zouden geschieden. Maar in elk geva] dienen de kontributies volgens de statuten vóór 31 december betaald te zijn. Wij verzoeken de 'betrokken penningmeesters 'dringend deze aangelegenheid zo spoedig mogelijk in orde te maken. Laat het niet op de laatste weken van het jaar aankomen. Als ieder zijn plicht d'Oet, kan alles tijdig binnen zijn en zal het niet nodig zijn, dat wij straks een aantal penningmeesters een aanmaning moeten zenden.

Vooral voor kort in funktie zijnde penningmeesters wijzen wij er nog eens op, dat de kontributie 50 cent per lid per jaar bedraagt. Overmaking bij voorkeur op girorekening 119560, ten nam.e van: Penningmeester Staatkundig Gereformeerde Partij (dus niet mijn naam invullen), p/a De Savornin Lohmanlaan 85b, Rotterdam-N. Verzuim nooit in het girostrookje met het woord „Bij" te vermelden in welke plaats de kiesvereniging is gevestigd en het aantal leden en het jaar, waarvoor wordt betaald.

Het komt nogal eens voor, dat in het girostrookje als afzender wordt genoemd „de penningmeester der kiesvereniging te (plaatsnaam)", of ook, dat een partikulier met eigen girorekening voor een penningmeester gireert. Is er dan iets niet in orde, dan kunnen wij slechts aan de nog te boek staande penningmeester schrijven. Later blijkt soms, dat deze door mutaties in het bestuur niet meer in funktie is. Het is daarom beslist nodig, dat in het girobüjet de naam van de penningmeester met volledig adres wordt ingevuld. Tenslotte vermelden wij, dat van een tiental kiesverenigingen de kontributie over 1957 nog steeds niet ontvangen werd. Het lijkt ons minder gewenst hier de plaatsnamen te geven. Bovendien zijn ze in ons jaarverslag op de Partijdag genoemd, terwijl de betrokken penningmeesters indertijd zijn aangeschreven. Laten deze vrienden de zaak nu zo spoedig mogeHjk in orde maken, opdat ons het opnieuw schrijven van zovele brieven bespaard blijft.

De Partijpenningmeester

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 23 oktober 1958

De Banier | 8 Pagina's

PARTIJNIEUWS

Bekijk de hele uitgave van donderdag 23 oktober 1958

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken