Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Uit het eigen land

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Uit het eigen land

4 minuten leestijd

De opvolger van Mr. Algera

Tot opvolger van minister Algera als minister van Verkeer en Waterstaat is door de minister-president Dr. W. Drees de Haagse A.R. wethouder Mr. J. van Aartsen aangezocht. Deze heeft verzocht de beslissing voor zijn benoeming in beraad te mogan houden. Hij wü echter behalve met de reeds door hem geraadpleegde personen uit de Anti-Revolutionaire kring ook besprekingen voeren met minister Prof. Dr. Zijlstra, die naar in sommige dagbladen vermeld werd, in Parijs vertoefde, doch die, naar later bleek, in Den Haag op het departement was.

Voor het geval, dat Mr. van Aartsen, gelijk vrij algemeen verwacht wordt, de benoeming als minister van Verkeer en Waterstaat aanvaardt, wordt als ernstige kandidaat voor het wethouderschap genoemd Mr. R. M. van Reezen. Na het bovenstaande geschreven te hebben, kwam het bericht, dat Mr. van Aartsen in zijn benoeming bewilligd heeft.

Huisarbeid

De Sociaal Ekonomische Raad heeft een uitgebreid advies uitgebracht over het ontwerp van wet betreffende de huisarbeid. In dit advies heeft deze raad de regering, welke, naar de geest van het socialistisch© streven om alles onder voogdij van de staat te brengen, een algemeen verbod, met de mogelijkheid om vergunning te verlenen tot het doen verrichten van huisarbeid, wenste, niet gevolgd.

Deze raad stelt in zijn advies een regeling voor, waarbij soorten van werkzaamheden in huis worden toegestaan zonder dat daarvoor een vergunning nodig is. Het behoeft geen nader betoog, dat vn\, zonder een verder oordeel over het onderhavige voorstel van wet uit te spreken, het met het advies van de Sociaal Ekonomische Raad eens zijn. In het voorstel van wet zou met een ergerlijke staatsdwang alle huisarbeid verboden worden en deze alleen met toestemming van de overheid gedoogd worden. Wij achten dat wanneer het voorstel van wet, zoals het er thans uitziet, onveranderd tot wet verheven werd, dit een nieuw staaltje van staatsdwingelandij zou zijn, waarin de vrijheid der burgers ernstig werd aangerand.

Er zijn gevallen te over, waarki nijvere mensen, die het werfcen niet tot last is, die voor de grotere welvaart van bun gezin in hun «vrije tijd, welke in de toekomst allicht nog meer uitgebreid wordt, gaarne in hun huis de één of andere arbeid, welke hun een goede beloning oplevert, verrichten. Ook zijn er gevallen, waarin men om de één of andere reden aan zijn huis gebonden is, waarin hetzij man, hetzij vrouw, nog enige huisarbeid verrichten, omdat zij een bijverdienste tot onderhoud van hun gezin best kunnen gebruiken. Dewijl zulk een arbeid tot niemands schade verricht wordt, is het een gruwehjk stuk dit maar kortweg te verbieden of alleen met bijzondere permissie toe te staan.

Meer zullen wij over deze aangelegenheid maar niet schrijven, daar het te verwachten is, dat een definitief wetsontwerp nog niet spoedig zal worden ingediend, mede omdat de bij deze wet betrokken personen het er nog niet over eens blijken te zijn wat onder huisarbeid te verstaan is. Daarvoor een definitie te vinden, welke de huisarbeid nauwkeurig omschrijft en welke algemene instemming zal wegdragen, is op zichzelf nog zulk een gemakkelijke taak niet.

Wijziging van de loterijwet

Dezer dagen verscheen het bericht in de dagbladen, dat de Loterijwet geviajzigd zal worden.

Dit zal geschieden opdat tot invoering van de voetbalpool zal kunnen worden overgegaan, waardoor de gokzucht onder ons volk stellig aangewakkerd zal worden. Deze wijziging is wel zeer merkwaardig en bevreemdend, indien wij in aanmerking nemen dat in de pers vermeld is, dat bij de kabinetsformatie van 1956 als voorwaarde tot het toetreden tot het kabinet door de heren Zijlstra en Algera was gesteld, dat de invoering van de voetbalpool niet aan de orde zou worden gesteld. Hieruit volgt, dat Prof. Dr. Ziflstra als minister overstag is gegaan, hetgeen weder een verloochening is van eens beleden beginselen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 30 oktober 1958

De Banier | 8 Pagina's

Uit het eigen land

Bekijk de hele uitgave van donderdag 30 oktober 1958

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken