Bekijk het origineel

PARTIJNIEUWS

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

PARTIJNIEUWS

2 minuten leestijd

VRAGEN EN VOORSTELLEN VOOR DE A.S. ALGEMENE VERGADERING

Hoewel de datum voor de aanstaande Algemene Vergadering nog niet is vastgesteld, wordt de kiesverenigingen verzocht om eventuele vragen en voorstellen voor deze vergadering vóór 1 januari 1959 in te dienen bij de sekretaris van het Hoofdbestuur, dus bij het Partijbureau, Frankenslag 123, Den Haag.

GIFTEN VOOR DE VERSPREIDING VAN LEKTUUR

Tot ons genoegen kunnen wij reeds nu weer een verantwoording doen van giften, welke voor de verbreiding van de beginselen door middel van lektuurverspreiding altijd zo hard nodig blijven. De partijkas maakt het mogelijk, dat goedkope en zeHs wel kosteloze lektuur in verkiezingstijd ter beschikking kan worden gesteld, maar tussentijds kan deze kas slechts op zeer bescheiden schaal voor dit doel bijdragen. De boodschap dor S.G.P. gaat ons gehele volk aan. Na 't huisbezoek (dat echter maar op kleine schaal kan plaats vinden) is lektuurverspreiding wel het meest geschikte middel tot verbreiding van de beginselen. Niemand kan ontkennen, dat nog heel wat terrein vrijwel braak ligt. Wij vertrouwen dat de vrienden, die in de laatste jaren zoveel giften overmaakten, ook dit werk zullen blijven steunen en. . . . dat anderen hen zullen volgen. Met hartelijke dank ontvingen wij: ƒ 1.- van de Wed. A.A. te A.; ƒ 10.van , , een vriend" te O.; ƒ 1.— door bemiddeling van Ds. Ruijs; ƒ 5.— van A.M. te G.; ƒ 10.- van E.H.v.K. te N.

De Partijpenningmeester

Rotterdam, De Sav. Lohmanlaaa 85b Giro 119560

PROVINCIALE VERENIGING NOORD-HOLLAND

D.V. zaterdag 15 november a.s., des namiddags om 3 uur, hoopt bovengenoemde afdeling haar najaarsvergadering te houden in hotel „Polen", Rokin 14 te Amsterdam. Na afwerking der agenda hoopt de heer D. Janssen een onderwerp te leveren met titel: „Tweeërlei standpunt". Vrienden toont alle uw belangstelling.

H. MEIJER, sekr.

CENTRALE KIESVERENIGING TWENTE

Bovengenoemde vereniging hoopt D.V. vrijdag 21 november a.s., n.m. 7.30 uiu-, haar najaarsvergadering te houden in de Haarschool te Rijssen. Spreker: de heer L. Post van Urk. Vrienden, toont uw belangstelling!

STATENKRING TIEL-WYCHEN

Bovengenoemde Statenkring zal D.V. op donderdag 27 november a.s., n.m. 7.30 uur, in ledenvergadering bijeenkomen in de konsistorie van het kerkgebouw der Geref. Gemeente te Waardenburg. De kiesverenigingen wordt vriendelijk ver--, zocht twee afgevaardigden te zenden. Tevens worden ook andere leden vriendelijk uitgenodigd. De agenda voor de vergadering zal aan het bestuur van de Statenkring en aan de sekretarissen van de kiesverenigingen tijdig worden toegezonden.

P. KERKHOFF

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 13 november 1958

De Banier | 8 Pagina's

PARTIJNIEUWS

Bekijk de hele uitgave van donderdag 13 november 1958

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken