Bekijk het origineel

Uit het eigen land

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Uit het eigen land

4 minuten leestijd

Het plan Wilsveen

De regering heeft gekozen voor het plan Wilsveen voor de uitbreiding van de Haagse agglomeratie. Dit deelden de ministers Ir. H. B. B. J. Witte en Mr. A. A. M. Struycken in een nota aan de Tweede Kamer mee. De laatste bewindsman heeft de voorbereiding ter hand genomen van een wetsontwerp, waarin de stichting en het bestuur van het nieuwe komplex worden geregeld.

Bij de uitvoering van het plan van het verkeer met Den Haag voor een groot deel met bussen en eventueel met een sneltram dienen te worden onderhouden. Tevens zal deze satellietstad, weïïce een bevolking van ongeveer 105.000 mensen zal tellen, een halte aan de bestaande spoorlijn Den Haag—Gouda krijgen. Hiermede is het plan Beyens, dat de goedkeuring van de regering niet heeft kunnen verkrijgen, vrijwel zeker van de baan, terwijl de kans zeer groot is, dat het desbetreffende wetsontwerp inzake het plan Wilsveen in de Tweede Kamer zal worden aangenomen, ook al zullen daar allioht bezwaren tegen worden ingebracht.

De 37 verstekelingen

Aangaande het lot van de 37 verstekelingen is een verheugende wending gekomen. In de Tweede Kamer is kort geleden in verband met deze 37, die zich op de boot „Johan van Oldenbarnevelt" verstoken hadden en zich op die wijze naar Nederland hadden begeven om aldaar toegelaten te worden, vanwege de weigering der regering om hen in Nederland toe te laten esn interpellatie gehouden. Minister Samkalden heeft deze weigering op een ondeugdelijke manier verdedigd, doch desniettemin heeft de grote meerderheid der Kamer het beleid der regering goedgekeurd. Nu heeft onze regering 't bemiddelingsvoorstel van ds president van de Haagse rechtbank aanvaard en alsnog besloten de 37 verstekelingen gelegenheid te geven om als vrije burgers naar Nederlands Nieuw^uinea te gaan. Dit feit is in zoverre verheugend, dat het levensgevaar van de 37 verstekelingen is afgewend, want hun leven had bij een terugkeer in Indonesië stelhg gevaar gelopen. Het hoofdargument van minister Samkalden, dat deze 37 bij hun terugkeer in Indonesië geen gevaar zouden lopen betreffende hun leven en veiligheid, kan en kon niet als deugdelijk gelden, als men let op de hetze, welke president Soekamo tegen de Nederlanders verwekt heeft en nog verwekt. Dit feit is echter allerminst verheugend, als men let op de weigering der regering om de verstekelingen in Nederland toe te laten, en op de steun, welke zij daarbij van de grote meerderheid der Kamerleden ondervond. Het feit van de terugzending wordt er niet minder afkeurenswaardig om. Dit ging toch tegen het rechtsgevoel van talloze Nederlanders in. Het lijdt geen twijfel, dat, indien ons voDc bij referendmn over de terugkeer der verstekelingen had kunnen beslissen, het deze terugkeer der verstekelingen naar Indonesië met grote meerderheid van stemmen had afgewezen, indien het bij die stemming alleen door het rechtsgevoel geleid was, gelijk het ook de Kamerleden der S.G.P. tot eer strekt, dat zij zich daartegen met kracht verzet hebben.

Het verheugende nieuws, dat de 37 verstekelingen zich in Nederlands Nieuw- Guinea als vrije burgers mogen vestigen, werd op de „Johan van Oldenbarnevelt" een half uur vóór het schip de haven van Melbourne binnenliep, telegrafisch ontvangen.

Onze regering zal de Austrahsche regering verzoeken de 37 verstekelingen in Sidney aan land te mogen zetten om hen van daar per vliegtuig naar Biak in Nieuw-Guinea over te brengen. Indien dit verzoek niet wordt ingewilligd, zal de „Johan van Oldenbarnevelt" orders krijgen koers te zetten naar een haven in Nieuw-Guinea.

Het laat zich verstaan, dat het telegrafisch bericht met grote vreugde door de 37 verstekeHngen is ontvangen, evenals dit ook het geval is ten aanzien van hun verwanten hier te lande. Van de 37 verstekelingen waren er 30 Ambonezen, die vanwege hun eeuwenlang betoonde trouw aan Nederland een gans andere behandeling verdienden dan dat zij in Nederland niet toegelaten worden.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 13 november 1958

De Banier | 8 Pagina's

Uit het eigen land

Bekijk de hele uitgave van donderdag 13 november 1958

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken