Bekijk het origineel

Rede en repliekrede Algemene Beschouwingen

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Rede en repliekrede Algemene Beschouwingen

3 minuten leestijd

Er is een spreekwoord, dat zegt, dat de gestadige druppel de steen uitholt en een ander, dat de aanhouder wint. Gedachtig aan deze spreekwoorden, veroorloven vnj ons de vrijheid om andermaal de aandacht te vestigen op de uitgave van de hierboven genoemde redevoeringen.

Het is steeds de gewoonte geweest om elk "jaar deze redevoeringen uit te geven en te verspreiden en van deze gewoonte wilden viij ook dit keer niet afwijken. Toegegeven kan worden, dat de omvang van deze redevoeringen aan de grote kant is, maar dit is altijd zo geweest en ze hebben steeds him weg gevonden. Er zijn er ook, die beknopte lektuur zoals bij verkiezingen op grote schaal wordt verspreid, niet op zo hoge prijs stellen. Daarover werd menigmaal de klacht vernomen, dat de mensen daaruit geen genoegzame indruk krijgen van de door de S.G.P. voorgestane beginselen. Zo is het altijd moeihjk om het ieder naar de zin te maken. Daarom is het 't beste om zowel het één als het ander te doen. DooT verspreiding van de bovengenoemde redevoeringen kan ieder, die ze in handen krijgt, zich op de hoogte stellen van wat de S.G.P. zoal wü en voorstaat. Uit de pers krijgt men daarvan meestal een geheel onzuiver, verwrongen en zelfs onjuist beeld, terwijl het krantenlezende publiek er ook dikwijls helemaal geen indruk van krijgt, doordat de redevoeringen van de zijde der S.G.P. eenvoudig geheel doodgezwegen worden.

Daarom achten wij het van belang, dat het uitgeven van de redevoeringen ook nu plaats heeft en wij dringen er dan ook ten sterkste bij alle kiesverenigingen op aan om ze zo spoedig mogelijk te bestellen bij N.V. „Ete Banier", postbus 2019 te Utrecht.

De prijs is 4 cent per stuk en is dus zeer laag. Men heeft er zo dikwijls op aangedrongen om de redevoeringen van de Algemene Beschouwingen enige tijd vóór Kerstmis te mogen ontvangen, opdat men met de verspreiding ook vóór Kerstmis gereed kan zijn. Hiervoor is nu gezorgd. Er is direkt met het drukken begonnen. Aan de kiesverenigingen is het nu om onverwijld tot besteUing over te gaan.

Hiermede dient men de S.G.P. en daarmede ook ons volk, dat met deze brochure principiële lektuur in zake het staatkundig leven ontvangt, waaraan het in onze dagen van beginselverwatering en - verzaking zo zeer ontbreekt. Voor giften ter bestrijding van de kosten, doordat de prijs der brochure zo laag gehouden is, houdt het Hoofdbestuur zich aanbevolen. Men kan deze het beste overmaken door storting op postrekening no. 11.95.60 van de pennigmeester der S.G.P. te Rotterdam.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 20 november 1958

De Banier | 8 Pagina's

Rede en repliekrede Algemene Beschouwingen

Bekijk de hele uitgave van donderdag 20 november 1958

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken