Bekijk het origineel

PARTIJNIEUWS

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

PARTIJNIEUWS

2 minuten leestijd

VRAGEN EN VOORSTELLEN VOOE DE A.S. ALGEMENE VERGADERING

Hoewel de datum voor de aanstaand! Algemene Vergadering nog niet is vast' gesteld, wordt de kiesverenigingen vef zocht om eventuele vragen en voorstel' len voor deze vergadering vóór 1 januaS 1959 in te dienen bij de sekretaris van het Hoofdbestuur, dus bij het Partijbureau, Frankenslag 123, Den Haag.

BIJDRAGEN PARTIJBUREAU

WiUen de penningmeesters er voor zorgen, dat de bijdrage 1958 ten behoeve van het Partijbureau zo mogelijk spoedig wordt overgemaakt op postrekening no. 186302 van de sekretaris der S.G.P.? De kontributies ten behoeve van de Partij (50 cent per hd per jaar) moet men overmaken op no. 119560 van de penningmeester der S.G.P. te Rotterdam. Men verwarre deze stortingen niet met elkaar.

BEGINSELPROGRAMS

De volgens besluit der Algemene Vergadering 1958 gewijzigde beginselprograms zijn voor 10 cent per stuk verkrijgbaar bij het Partijbureau, adres zie boven. Het gemeenteprogram staat achter het beginselprogram, zodat men beide programs voor 10 cent in bezit kan hebben.

REDE EN REPLIEKREDE ALGEMENE BESCHOUWINGEN

Deze redevoeringen moet men rechtstreeks bestellen bij N.V. „De Banier", postbus 2019 te Utrecht. Prijs 4 cent per stuk.

ADRESVERANDERINGEN

Veranderingen in het bestuur, vooral van sekretaris en penningmeester, moeten onverwijld opgegeven worden aan het Partijbureau, Frankenslag 123, Den Haag.

De Partijsekretaris

STATENKRING TIEL-WYCHEN

Bovengenoemde Statenkring zal D.V. op donderdag 27 november a.s., n.m. 7.30 uur, in ledenvergadering bijeenkomen in do konsistorie van het kerkgebouw de' Geref. Gemeente te Waardenburg. De kiesverenigingen wordt vriendelijk verzocht twee afgevaardigden te zenden. Tevens worden ook andere leden vrien- 'ielijk uitgenodigd. De agenda voor de vergadering zal aan het bestuur van de Statenkring en aan de sekretarissen van de kiesverenigingen tijdig worden toegezonden.

P. KERKHOFF

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 20 november 1958

De Banier | 8 Pagina's

PARTIJNIEUWS

Bekijk de hele uitgave van donderdag 20 november 1958

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken