Bekijk het origineel

VOOR DE JEUGD

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

VOOR DE JEUGD

5 minuten leestijd

OOM KOOS

Beste neven en nichten! Ditmaal beginnen wij met het geven van. de nieuwe raadsels van

OPGAVE 562

Jongeren:

1. Een tekstgedeelte, voorkomend in het boek Genesis, bestaat uit 58 letters. Zoek dit tekstgedeelte met behulp van de volgende gegevens: 48 6 9 30 54 19 was de vader van koning Rdhabeam. 16 29 40 58 is een laag getal. 12 41 33 14 46 44 is dezelfde als Jerubbaal. 24 34 11 42 is een deel van het jaar. 5 25 56 was bij Israël een offerdier. 51 35 8 13 1 28 betekent zich van spijze onthouden: 47 21 7 was één der zonen van Noach. 20 43 57 23 52 26 27 2 13 werd in Paulus' tijd gebruikt om op te schrijven. 50 39 49 15 is een ontkennend antwoord. 45 36 53 55 3 18 is een langwerpige vrucht. 32 10 37 is een vrouwspersoon uit een klooster. 22 moet geraden worden.

2. Noem de naam van: a. De man, die een Egyptenaar doodde. b. De zoon van Abraham en Hagar. c. Het eiland waar Barnabas geboren werd. d. De vader van koning Manasse. e. De vader van koning Ahazia. f. Een vlek dichtbij Jeruzalem (60 stadiën). g. De man, die uit Sodom gered werd. Welke naam vormen de eerste letters van de gevraagde namen?

3. De naam van een vorst met nadere aanduiding bevat 22 letters. Zoek de naam met aanduiding met behulp van onderstaande gegevens: 8 11 1 was Jonathans grootvader. 6 15 14 2 6 was een man naar Gods hart. 10 7 13 18 5 is een getal beneden 10. 9 22 19 is een gewicht. 17 21 4 16 betekent: smaad. 12 20 is de afkorting van nota bene. 3 moet geraden worden.

Ouderen:

1. Maak uit: JAELHOREIZETUURDAUTS vier namen van boeken uit het Oude Testament.

2. Zoek uit elk der volgende zinnen een woord, zó, dat de woorden tezamen een gedeelte vormen uit de tweede brief aan de Corinthiërs tussen de hoofdstukken 1 en 4. a. Wie heeft lust de Heer' te vrezen? b. Wie is aan onze God gelijk? c. En gij wilt tot Mij niet komen. d. Daarin van deze dingen sprekende. e. Wist gij niet dat Ik moet zijn in de dingen Mijns Vaders? f. Die ons ook bekwaam gemaakt heeft.

3. Een tekstgedeelte uit de brief aan de Efeziërs bestaat uit 44 letters. Welk tekstgedeelte wordt bedoeld als het volgende bekend is? Door het 26 34 42 28 12 des Heeren zijn de hemelen gemaakt. Waar is de 1 15 19 40, waar is de schriftgeleerde? 27 44 6 35 was bekend als vindplaats van goud (O.T.). 25 14 11 5 was tweelingbroeder van Jakob. 43 23 was een koning van Basan. 33 10 was de woonplaats van Jozefs schoonvader. Ramoth lag in de landstreek 24 22 21 13 20 32. 18 41 9 3 komt voor in koortstoestand. 36 2 17 8 11 22 was een profeet Israels, die optrad in het tweede jaar van koning Darius. Op het koncüie van 38 28 37 31 16 30 sprak Rome haar banvloeken uit over de protestanten. Daar is niemand, die 39 34 25 29 doet. Niemand kan 4 42 7 Mij komen.

De oplossingen dezer raadsels mogen nog NIET ingezonden worden. Thans gaan wij verder met het historisch verhaal over

THEODORUS BEZA

56

Voor de derde maal ging de jezuïet van Sales naar Beza om te trachten hem tot de schaapskooi van Rome te doen terugkeren. Ditmaal waagde hij het om Beza door middel van geld te winnen. Hij zeide tot hem, dat hij weUicht bevreesd was, dat hij bij zijn terugkeer de gemakken des levens zou moeten missen, of met andere woorden, dat hij dan tot armoede zou vervallen. Van Sales stelde hem hieromtrent echter geheel gerust, daartoe in staat gesteld doordat de paus hem het recht gegeven had om Beza een flinke jaarlijkse toelage toe te zeggen. Hij zeide tot Beza: „O mijnheer, zo dit het is, dan sta ik u volgens de verzekering van zijne heiligheid (de paus) borg voor een jaarlijks pensioen van 4000 gouden kronen en bovendien zullen al uw meubelen betaald worden met het dubbele van de prijs, waarop gij ze schat".

Beza wees dit aanbod echter fier af. Toen hij deze afschuwehjke woorden uit de mond van Van Sales vernam — zo vermeldt een geschiedenisbron — maakte de welvvoUende hartelijkheid, waarmede hij tot dusver met de nog jonge jezuïet gesproken had, plaats voor een plechtige majesteit. Hij toonde hem zijn bibliotheek, waarin geen boeken waren, omdat hij ze kort geleden verkocht had om Franse uitgewekenen te steunen; vervolgens geleidde hij hem naar de deur en nam afscheid van hem met de woorden: „Ga weg achter mij, satan!"

Rome had dus een nederlaag geleden. Het was haar niet gelukt om Beza tot een val te brengen en de zaak der Hervorming, dat wil dus zeggen het zuivere Evangelie, , dat naar Gods Woord is, te doen verloochenen. Rome trachtte deze voor haar zo eerloze nederlaag op allerlei wijze te verbergen. ZeHs werden geruchten verspreid, waarbij de voorstelling werd gegeven, dat Beza gestorven en voorzien was van de heüige sakramenten der stervenden. Zelfs werd rondverteld, dat hij de begeerte te kennen gegeven had, in de gewijde aarde van het klooster, waaraan de naam van Petrus verbonden was, te worden begraven.

Gelukkig leefde Beza nog, zodat hij deze leugenachtige fabels weerspreken kon. Hij deed dit in de vorm van een klein Latijns gedicht onder de titel van: „Beza uit de dood herrezen", waarin hij vol jeugdig vuur zijn vijanden weerstond.

OOM KOOS

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 27 november 1958

De Banier | 8 Pagina's

VOOR DE JEUGD

Bekijk de hele uitgave van donderdag 27 november 1958

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken