Bekijk het origineel

VOOR DE JEUGD

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

VOOR DE JEUGD

5 minuten leestijd

OOM KOOS

Beste neven en nichten! Voordat wij de nieuwe raadsels geven, zullen we eerst de namen vermelden van lien, die met het oplossen van de raadsels der opgaven 557 tot en met 560 een prijs 'behaald hebben. Het zijn in alfabetische volgorde d© volgende neven en nichten: 1. Antonia de Bruyn te Haastrecht. 2. Nel V. d. Bruinhoïst te Barneveld. 3. Pieter de Haan te TuAjzelerheide. 4. Jannie Hey te Bennekom. 5. Jan van Kleef te Molenaarsgraaf. 6. Nellie Krijgsman te Gorinchem. 7. Wim van Lieburg te Rotterdam. 8. Anton van Rees te Goudriaan. Ieder van jullie mag een boek kiezen uit het lijstje, dat hieronder voorkomt. Als de keuze gemaakt is, moet je een brieEkaart nemen met een postzegel van 8 cent er op en dan schrijven welk boek je gaarne hebbon wilt. Deze briefkaart moet gericht worden aan: Oom Koos, postbus 2019 te Utrecht. Indien jullie alle boeken van het lijstje al mocht hebben, schrijf dit dan en vraag om een ander lijstje. Hier volgt het lijstje.

Voor grote jongens en meisjes: 1. Walvoorts zanger. 2. De geheime kamer. 3. De kerk in Schotland. 4. WiUem Farel I. 5. Willem Farel II. 6. De trouwe Zwaab. Voor jongens en meisjes: 1. Vogels in de natuur. 2. Gerrit van het Heidedorp. 3, Geen andere goden. Voor jongens: 1. De vrijwilliger van 1830. 2. Bouke Bijlertsma. 3. Het leven een wonder. 4. Eén dorp en toch twee. 5. Vijf jongens op een vlot. Voor kleine jongens: Rondom Scheldehof. Voor kleine meisjes: 1. Jjeske. 2. Anneke met vakantie. Thans volgen de nieuwe raadsels van

Jongeren: OPGAVE 565

1. Een tekstgedeelte uit het boek Jesaja bestaat uit 43 letters. Zoek dit tekstgedeelte met behulp van d© volgende gegevens: Die 33 1 12 42 engelen kwamen te Sodom. 37 17 24 8 35 5 16 is hetzelfde als consciëntie. De zoon van 'Boaz heette 34 7 19 10. De schenkelen van Nëbucadnezars droombeeld waren van 32 28 38 27. 39 40 41 29 30 is een knaagdier, komt tam en wild voor. De vader van Jozua heette 20 36 23. De legeroverste 30 14 2 13 22 43 werd van zijn melaatsheid genezen. Een jongeling te 9 25 11 15 werd uit de dood opgewekt. Job stierf oud en der dagen 31 26 3. Luther werd door de paus in de 6 14 18 gedaan. En zij namen al de 4 26 21 12 van Sodom en Gomorra. 2. Een naam van een persoon uit het Oude Testament met nadere aanduiding bevat twintig letters. Hoe luidt deze naam met nadere aanduiding? (Het volgende is bekend: 20 5 6 2 12 nam van het veAannene iets weg en werd gestenigd en verbrand. Er waren in Klein-Azië 9 17 13 8 15 gemeenten. En de Geest en da 1 3 4 19 7 zeggen: Kom! (Openb.). 16 10 11 18 is een Europeaan. 14 moet geraden worden. 3. Noem de naam van: a. de vader van koning Manasse. b. een oude profetes, dochter van Fanuël. c. de twaalfde zoon van Jakob. d. Sauls krijgsoverste. e. de grootvader van Hirad {Gen. 4). f. de man van Bathséba. g. de beek waar Elia door de raven voedsel kreeg. Welke naam vormen de eerste letters van de gevraagde namen?

Ouderen:

1. Maak uit: FRAISERBUISPASFERJISDALSI vier namen van edelstenen, voorkomend in het laatste bijbelboek. 2. De naam van iemand uit het Oude Testament met nadere aanduiding bestaat uit 27 letters. Zoek deze naam met aanduiding met behulp van de volgende gegevens: 1 26 20 24 25 2 16 is een getal beneden 20. Zijn aangezicht blonk gehjk de 13 15 19. Job woonde in het land 4 13. De eerste mens, die in de hemel kwam, was 18 6 12 27. 23 9 22 was een dochter van Laban. In de 3 14 10 des boeks is van Mij geschreven. Ik zal u brengen onder de 5 7 16 11 des verbonds. Toen gaf de koning Darius 8 21 17 9 23.

3. Een tekstgedeelte uit Lukas bestaat uit 68 letters. WeDc tekstgedeelte wordt bedoeld als het volgende gegeven is? En zijn dodelijke 35 19 31 8 62 werd genezen. Koningin 65 5 68 17 58 10 moest plaats maken voor een Joodse jonge^ dochter. 51 42 16 6 12 was een koning, die telkens zijn belofte verbrak. 47 48 47 24 9 41 was een hogepriester, die zijn neef Joas op de troon hielp. Simson droeg de deuren der stadspoort van 7 45 61 64. Het Koninkrijk der hemelen is gelijk een 49 52 20 18 55 1 39 11 43. Vuur en hagel, 25 57 3 15 59 21 en damp. Ben ik u niet beter dan 28 60 29 34 zonen? Want een 54 27 46 17 33 26 50 38 28 is vast in de doden. Koning Darius was uit het gesladht der 32 56 63 37 40. Opdat ik degenen, die onder de wet zijn, 44 36 13 2 30 57 zou. De 23 53 40 22 Maast waarheen hij wil. 67 4 is een kleine lengtemaat (afkorting). 66 en 14 moeten geraden worden.

De oplossingen dezer raadsels mogen nog NIET ingezonden worden. Het verhaal moet ditmaal blijven overstaan tot D.V. de volgende maal.

OOM KOOS

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 18 december 1958

De Banier | 8 Pagina's

VOOR DE JEUGD

Bekijk de hele uitgave van donderdag 18 december 1958

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken