Bekijk het origineel

De Banier

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

De Banier

5 minuten leestijd

De werkzaamheden, welke voor de werving van nieuwe abonnees van „De Banier" zijn verricht, en de inspanningen, welke daaraan besteed zijn, zijn allerminst vruchteloos geweest. Allen, die daaraan hebben medegewerkt, betuigen wij namens het Hoofdbestuur onze zeer erkentelijke dank daarvoor. De besturen, leden en vrienden van de S.G.P. hebben ons op een hoogst aangename verrassing onthaald, waar het blij'kt, dat wij enkele weken teru'g in artikelen in „De Banier" volstrekt geen 'vergeefs beroep op hsn hebben gedaan. Hun verrichtingen hebben onze verwachtingen zelfs over­ troffen. De door hen gevoerde aktie stellen wij zeer op prijs, niet het minst omdat daaruit blijkt, dat er bij hen een warme genegenheid voor de S.G.P. en haar beginselen bestaat.

Dat op izichzelf genomen, doet ons zo goed en heeft ons ten zeerste verheugd. •Er is door hen met daden getoond, dat zij zidh nog wel enige inspanning en arbeid voor de 'S.G.P., haar beginselen en haar streven, willen getroosten. Deze zijn daarmede bekroond, dat tot op heden, volgens een door ons dezer dagen ontvangen op'gave van de drukkerij „De Banier", zegge 348, driehonderdachtenveertig, nieuiwe abonnees van , jDe Banier" ingeschreven konden worden.

Dat geeft ons ook goede hoop voor de toeikcmst, want op de drukkerij verkeert men in de stellige overtuigin'g, dat, gezien de vele aanvragen om 'het zenden van proefnummers, het getal van de nieuw gewonnen abonnees nog izal stijgen. En dit kan ook gemakkelijk indien er voortgewerkt wordt in de geest, waarin dit tot dusver gedaan is. Wij hebben toch goede hoop, gelet op de aanvankelij'ke uitslag, dat zulks ook terdege gedaan zal worden. Er bestaat geen enkele reden voor om thans de handen in de schoot te gaan leggen en de aanvankelijk met zulk een goed resultaat begonnen arbeid te laten varen. Het kan nooit kwaad dartoe nog eens aan te sporen, wat wij dan oo'k bij deze doen.

Het resultaat is daarom ook zo verblijdend, omdat daardoor de financiën van de kas van de S.G.P. zo aanmerkelijk versterict worden. Van die kas worden in deze dagen met het oog op de aanstaande Tweede-Kamerverkiezingen zware offers gevraagd en ook, waar zij nodig zijn, gaarne verstrekt.

De betoonde ijver en het verkregen resultaat geven ook moed ten aanzien van de uitslag der Kamerverkiezingen. Deze uitslag is ook voor de S.G.P. van groot belang. Met alle geoorloofde middelen dienen de besturen, 'leden en vrienden van de 'S.G.P. zidh in te spannen, dat deze niet teleurstellend zal zijn, hetgeen allen, 'die de S.G.P. gram zijn — en die zijn er nog heel veel — een grote reden tot vermaak zou geven. Het zou niet alleen voor de S.G.P., maar ook voor heel ons volk een zeer goede zaak zijn, dat haar drie afgevaardigden in de nieuwe Kamer terugkeerden, omdat, zoals onze tegenstanders het smalend genoemd hebben, dan de stem van de Synode van 1618 en 1619 daar weder gehoord werd. Het zou bovenal verheugend zijn indien dit drietal nog met een vierde a^evaardigde vermeerderd werd. Men zette zijn schouders ook onder dit werk, bedenkende, dat het zelfs op één stem aan kan komen of iemand al dan niet tot Kd van de Tweede Kamer gekozen wordt.

Wat de winning van nieuwe abonnees betreft, laten wij ibans de namen der plaatsen volgen, waarin nieuwe abonnees van „De Banier" gewonnen werden.

Hierbij spant Rotterdam tot op heden de kroon met de werving van 26 abonnees. Doch •wie het kleine niet eert, is 'het grote niet weerd. Er zijn ook plaatsen, waarin één abonnee is aangeworven. En dit soms met veel moeite en inspanning. Ook mede idaarom geven wij al de namen van die plaatsen op, waarin één nieuwe abonnee ingeschreven kon worden. Wij zullen daarbij geen enkele plaats onvermeld laten, ook al niet opdat degenen, die daarin wonen en de S.G.P. genegen zijn, kunnen nagaan of er in de plaats hunner inwoning nog iets te •doen valt voor de werving van nieuwe abonnees. Zo daar enige mogelijkheid voor 'bestaat, dan mogen zij dit niet onbeproefd laten. De drukkerij „De Ba- nier" wil hen daai< bij gaarne de beJiulpzame hand bieden Zij geven maar de adressen, waaraan proefnummers van „De Banier" gezonden kunnen worden, op en richten een verzoek aan de drukkerij „De Banier", postbus 2019, Utrecht, en dan worden deze enige tijd geheel gratis aan de opgegeven adressen 'gezonden.

Men zal er dan vervolgens stellig goed aan doen degenen, aan wie de proefnoimmers verzonden zijn, te gaan bezoeken en hen aan te sporen tot het nemen van een abonnement.

Opdat dit artikel niet te ruime plaats in dit nummer van , , De Banier" zal innemen, moeten wj thans volstaan met de opgave van de gemeenten, waarin één nieuwe abonnee vefkregen werd, terwijl wij voornemens zijn in een volgend nummer opgave te doen van de gemeenten, waarin oneer albonnees zijn verkregen.

Volgens de opgave van de drukkerij , , De Banier" van 10 februari 1959 is er tot die dag in de navolgende gemeenten één nieuwe abonnee ingeschreven. Te weten: Apeldoorn, Axel, Buren, Alphen, Abhenes. Andijk, Bennekom, Bruinisse, Benthuizen. De Bilt, Barendredht, Bergen op Zoom, Bleskensgraaf, Berkenwoude, Capelle, Ddkkum, Doom, Dussen, Delfgauw, Deventer, Driebergen, Epe, Eist, Ederveen, Everdingen, Emst, Eestrum, Enschede, Giessenburg, Genemuiden, 's-Gravenzande, Genderen, Garderen, Gameren, Groenekan, Hei-en Boeicop, 'Hoevelaken, Hardenvijk, Hattem, Hilversum, Huizen, Heinenoord, Hoek, Hoofddorp, Hillegom, Holten, Heinkens-'zand, 'Hoogvliet, Kockengen, Koudekerke, Kapelle, Katwijk aan Zee, Kamperland, Krimpen a. d. Lek, Krimpen a. d. IJssel, Krabbendijke, Langbroek, Leerdam, Loenen, Lopik, Lienden, Linsohoten, fMonnikendam, Montfoort, Moordrecht, Medemblik, St. Maartens'dijk, Nijmegen, N. en St. Joosland, Nieuw-Vennep, Nijkerk, Nieuwe Tonge, Nieuwveen, Naarden, Oudewater, Oud-Beijerland, Ochten, Ouddorp, Opheusden, Putten, Poortvliet, Pijnacker, Ridderkerk, Rouveen, [Rhenen, Serooskerke, Steenwijk, Santpoort, 'Sohoonhoven, Stolwijk, Sdheveningen, Urk, Vijfhuizen, Wijk en Aalburg, Wolphaartsdijk, Vleuten, Vianen, Waddinxveen, Zwolle, Zwollerkerspel, Zevenhuizen, Zoeterwoude, Zuid-Beijerland.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 19 februari 1959

De Banier | 8 Pagina's

De Banier

Bekijk de hele uitgave van donderdag 19 februari 1959

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken