Bekijk het origineel

GIFTEN VOOR DE VERSPREIDING VAN LEKTUUR

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

GIFTEN VOOR DE VERSPREIDING VAN LEKTUUR

3 minuten leestijd

PARTIJNIEUWS

Bedroeg de vorige keer het totaal van de door ons ontvangen giften ƒ 266.—, thans kunnen wij met grote voldoening en erkentelijkheid het verrassende totaal van ƒ 487.— verantwoorden. Wij worden er wel eens stil onder. Denk eens in: op een morgen komt een giro binnen en tellen wij ƒ 110.—.

Ook ditmaal slechts één voorbeeld uit de brieven en bijschriften op de girostrookjes, welke van een door ons zeer gewaardeerd, hartelijk medeleven getuigen. De heer M. te H. schreef o.m.:

, , . . . .ik dacht zo, als al de vrienden en leden van de partij, die nog niet gegeven hebben, eens één gulden gaven, en als wij het dan zo deden: er zijn er die niet vlot of in het geheel niet kunnen betalen, welnu, ieder betaalt voor enkelen van dezen bij. Ik neem er alvast negentien voor mijn rekening".

Veelbetekenend voegde deze vriend er aan toe: „In afwachting" en sloot ƒ 20.— bij.

Wat ook op andere wijze kan worden bereikt, bewees Dinteloord, waarvan wij vorige week reeds melding maakten.

Inmiddels ontvingen wij de intekenlijst uit deze plaats, waaruit bleek, dat van 39 personen ƒ 146.50 werd ontvangen. En om niet meer te noemen, één van de Rotterdamse kiesverenigingen, waar men met veel inspanning uiteraard alleen de eigen hoge uitgaven voor ruim dertigduizend verkiezingskranten kan dekken, was met de inzameling nog niet geheel gereed, maar meldde als voorlopig resultaat al ƒ 410.—. Onder beding van Gods onmisbare zegen dienen de schouders er goed onder gezet te worden. En dan geloven we niet, dat er één plaats zal zijn, waar het niet lukt.

Op 24 februari valt de beslissing of de oplaag van de verkiezingskrant nogmaals verhoogd kan worden. Het gaat om een zeer gewenste vermeerdering van minstens 75.000 exemplaren, welke dan geheel voor rekening van de partijkas door de PTT zullen worden verspreid. Door enkele meevallers is de kleinste helft van het hiervoor benodigde 'bedrag gedekt.

De vrienden weten weer 'hoe de zaak er voor staat.

Met hartelijke dank kunnen wij verantwoorden van: A.K. te H. ƒ 2.50; E.F. te A. ƒ 25.-; N.N. te W. ƒ 5.-; J.v.R. te D. ƒ 25.-; CV. te W. ƒ 10.-; J.V. te N.a.d.IJ. ƒ 20.-; N.N. te Z. ƒ 25.-; J.C.K. te M. ƒ 10.-; Wed. A.A. te A. ƒ 1.-; via Cd.F. (inzameling te Dinteloord) ƒ 146.50; F.A. te R. ƒ 50.-; A.H. te IJ. ƒ 25.-; L.V. te S., via CT. t© L. ƒ 10.-; H.A.H, te O.a.d.IJ. ƒ 15.-; G. de R. te O. ƒ 10.-; M.K. te M. ƒ 10.-; K.V. te Scherpenisse ƒ 20.—; K.V. te Wemeldinge ƒ 25.-; M.M. te H. ƒ 20.-; K.V. te Wormerveer ƒ 5.—; W.C.B, te S. ƒ 10.-; J.J. te K. ƒ 1.-; G.v.D. te R., via agent „De Banier" te R.Z. ƒ 6.—; N.N. te S. ƒ 10.-.

P.S. Juist op het moment, dat vidj de enveloppe voor de N.V. „De Banier" zouden sluiten, bracht de post ons een „bericht van spoedbehandeling" van de girodienst. Hierin werd vermeld, dat door P.A. te V. ƒ 25.— was gestort. Het eindbedrag van deze verantwoording wordt daardoor op ƒ 512.— gebracht. Prachtig!

(De Partijpenningmeester,

W. JANSEN

Rotterdam, De Sav. Lohmanlaan 85b Giro 119560 - Telefoon 88477

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 26 februari 1959

De Banier | 8 Pagina's

GIFTEN VOOR DE VERSPREIDING VAN LEKTUUR

Bekijk de hele uitgave van donderdag 26 februari 1959

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken