Bekijk het origineel

Be jonge kiezers

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Be jonge kiezers

3 minuten leestijd

De jeugd is niet het minst ontvankelijk voor mooie woorden en rijke beloften. Zij leent daar maar al te gauw en ondoordacht het oor aan. Wanneer haar door deze of gene partij koeien met gouden horens beloofd worden en allerlei voor het vleseHjk verstand begeer-Hjke zaken worden voorgespiegeld, dan laat zij zich o zo gemakkelijk voor de wagen van deze partijen spannen, door bij de verkiezingen haar stem er aan te geven. En dan heeft de listige vogelaar zijn doel bereikt, want het is hem om de stem te doen.

Het nakomen van zijn beloften is voor hen een zaak van latere orde, waarvan na de verkiezingen meermalen niets terecht komt. En dit ook al, omdat er door de partij dingen beloofd zijn, welke eenvoudigweg niet vervuld kunnen worden. Rijke beloften te doen is altijd gemakkelijk, maar op de vervulling er van komt het aan. Wat heeft men tenslotte aan beloften, welke niet nagekomen worden.

Zo wordt er v/elvaart voorgespiegeld, in het bijzonder voor een bepaalde kategorie mensen. Doch wie vermag welvaart te geven? Er is slechts Eén, Die zulks vermag te doen. Dat is de Heere, Die in Zijn almacht spreekt en het is er, gebiedt en het staat er. Indien Hij om de zonde Zijn oordelen op de aarde geeft wie kan ze dan keren? Indien Hij Zijn zegen onthoudt, dan is het tevergeefs, dat men vroeg opstaat en laat opblijft en al zijn krachten ter bekoming van welvaart inspant. Daarop wensen wij de jeugd in het algemeen en ook de jonge kiezers, die voor het eerst of de tweede maal OD 12 maart hun stem voor de verkiezingen van de leden der Tweede Kamer uitbrengen, met alle nadruk te wijzen.

Het is inzonderheid de jeugd zo eigen, zich door allerlei beloften en voorspiegelingen te laten misleiden. Dit is niet alleen in onze tijd zo, maar eeuwenlang reeds het geval. De kerla'ader Augustinus heeft in zijn tijd de jeugd al zeer ernstig gewaarsdjuwd. Hij schreef, dat voor haar de vlaggen en vaandels dezer werld zo bekoorlijk wapperen en op haar een grote aantrekkingskracht uitoefenen, waaraan hij toevoegde, dat de wereld veel belooft.. . . maar met slaag betaalt.

En dat is tot op de dag van heden nog het geval. Elke kiezer, maar inzonderheid de jonge kiezers, hebben dit wel zeer ter harte te nemen. Er is één Woord, en dat is Gods Woord, dat de allerrijkste beloften voor tijd en eeuwigheid, voor lichaam en ziel belooft en ze ook vervult aan al degenen, die zidi daarnaar gedragen.

Met het oog daarop bevelen wij dan ook htm aan, om hun stem straks uit te brengen op no. 1 van lijst 7, Ds. Zandt, de lijst der Staatkundig Gereformeerde Partij, en dit, omdat deze partij in onderscheiding van al de andere partijen, Gods Woord onvoorwaardelijk tot richtsnoer van het regeringsbeleid wenst gesteld te hebben.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 26 februari 1959

De Banier | 8 Pagina's

Be jonge kiezers

Bekijk de hele uitgave van donderdag 26 februari 1959

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken