Bekijk het origineel

Geen lapmiddelen

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Geen lapmiddelen

2 minuten leestijd

op velerlei gebied is de toestand nog ver van bevredigend. Men denke maar aan de nog steeds bestaande woningnood, aan het dure leven, waardoor zo velen in benarde maatschappelijke omstandigheden verkeren; aan de zo hoog geklommen belastingen en lasten, waaronder menig partikulier en bedrijf gebukt gaan; aan de nog steeds toenemende bureaukratie, welke een heel sterke rem zijn voor de bloei van vele bedrijven, zelfs het bestaan er van in de war brengen; aan de geweldige ambtenarij — de S.G.P. waardeert een goede ambtenaar, acht ambtenaren zelfs onmisbaar — welke onder meer op het departement van Landbouw tot een heirleger is uitgegroeid (op 8 landbouwers 1 ambtenaar); aan de dwangbepalingen, die van regeringswege en met instemming van het overgrote deel van de leden van ons parlement zijn ingevoerd, waarbij de vrijheid in het bedrijfsleven om hals gebracht wordt en aan kontributiën, welke zelfs met behulp van de deurwaarder worden geïnd; aan dwangmaatregelen, waarbij zeUs het vee bij gewetensbezwaarde boeren en andere boeren van de stal is gehaald; aan de P.B.O. met haar schappen; aan de steeds doorgaande muntontwaarding; aan het feit, dat Nederland, uitgezonderd Italië, het minst welvarende land van al de Westeuropese landen is.

Men denke vooral niet minder aan het godsdienstige en zedelijke verval van ons volk. Knoeierijen, oplichterijen, vervalsingen in geschrifte, echtscheidingen en dergelijke zaken zijn er aan de orde van de dag, dat men kan zeggen, dat zij als aan de lopende band worden bedreven. Het getal dergenen, die openlijk met alle godsdienst 'breken, neemt in steden en dorpen nog maar steeds toe. Het leven van vele Nederlanders wordt hoe langer hoe meer naar de wijze der heidenen geleefd, waarbij brood en spelen (panem et circenses) evenals in het oude Romeinse rijk, dat daaraan ten onder gegaan is, de allergrootste plaats innemen. Men denke er bovendien aan, dat de koude oorlog nog woedt en er nog altijd zodanige hoog geklommen spanningen onder de volken bestaan, dat het uitbreken van een derde wereldoorlog nog immer verre van denkbeeldig is.

Aan dit alles werkt het huidige regeringsbeleid niet weinig mede, geleid ab het wordt door humanistische, in wezen revolutionaire beginselen. Hierin heeft men met allerlei lapmiddelen verbetering willen aanbrengen, ea dit wil men nog. Doch lapmidelen zullen de uitkomst nimmer brengen. Daarvoor is nodig een onvoorwaardelijk schuldig terugkeren tot God en Diens Woord en wet, zoals de Kamerleden der S.G.P. bij de regering bepleit hebben.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 5 maart 1959

De Banier | 8 Pagina's

Geen lapmiddelen

Bekijk de hele uitgave van donderdag 5 maart 1959

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken