Bekijk het origineel

Het onmogelijke toch mogelijk

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Het onmogelijke toch mogelijk

3 minuten leestijd

In weerwil van de beweringen en het loze geroep, dat wat de S.G.P. krachtens haar beginselen wenst, onmogelijk is, en dat de S.G.P. klein is en in het parlement niets uitvoeren kan, is toch het onmogelijk geachte mogelijk.

De Heere kan zulks in Zajn almacht zeer wel mogelijk maken. Hij heeft dit ook mogelijk gemaakt in Israël. Hij heeft daarin toch zondige mensen, die van nature kinderen der duisternis waren, gelijk ook de leden en Kamerleden van de S.G.P. dit zijn, als regenten, richters en koningen het mogelijk gemaakt, dat zij naar Zijn eis het volk bestuurden en alzo Zijn wet naleefden. Mozes, Jozua, Samuel, David, Hiskia en nog meer andere richters en koningen hebben zulks gedaan en zijn daarover door de Heere zelfs geprezen. Gelijk er ook uit latere eeuwen keizers, koningen en regenten zijn te noemen, die zulks in de sterkte Zijner mogendheden verricht hebben.

Er is ook in onze tijd wel voor onmogelijk verklaard wat toch mogelijk gebleken is te zijn. Men denke alleen maar aan het feit, dat toen in de Kamer Ds. Zandt, kort vóór het uitbreken van de tweede wereldoorlog, de stillegging van de openbare vervoermiddelen op des Heeren dag bij de regering bepleitte, hem van achter de regeringstafel ten antwoord gegeven werd, dat dit onmogelijk was, waarop hij ten antwoord gaf, dat de tijd wel eens zeer nabij kon zijn, dat de Heere de pubieke vervoermiddelen op Zijn dag stil zou leggen. Dit is ook geschied. Er is toch een tijd geweest, waarin op die dag geen trein, geen tram, geen 'bus heeft gereden.

Men is er vaak zo spoedig bij om te zeggen, dat wat de S.G.P. voorstaat, onmogelijk in de praktijk uitgevoerd kan worden, en heeft daarmede niet alleen de S.G.P. en haar streven in een zwart daglicht gesteld, maar zichzelf en zo vele anderen een vijgeblad verschaft, waarmede men zich dekt en zich voor God en mensen verontschuldigt.

Daarmede is echter de eis Gods, welke op elk msns, ook op de overheidspersonen rust en welker naleving Hij van een ieder vordert, niet krachteloos gemaakt. De Heere heeft zo menigwerf het onmogelijke mogelijk gemaakt. Zijn macht is niet ingeperkt en Zijn arm is niet verkort. Maar het is de ellende en vloek van onze tijdgeest;, dat men het vermogen om naar Zijn Woord en wet te leven, niet met smekingsn en gebeden aan de troon Zijner genade zoekt, maar het bij de nietige, zondige en sterfeHjke mens zoekt en van deze het heil verwacht, terwijl toch de Heere nog leeft. Die spreekt en het is er, en beveelt en het staat er. Die de dingen, die er niet zijn, roept alsof zij er waren.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 5 maart 1959

De Banier | 8 Pagina's

Het onmogelijke toch mogelijk

Bekijk de hele uitgave van donderdag 5 maart 1959

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken