Bekijk het origineel

De school

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

De school

2 minuten leestijd

Het is meermalen voorgesteld, zij het dan in meer of min bedekte termen, dat de S.G.P.-ers eigenlijk tegenstanders zijn van christelijk onderwijs.

Wij kunnen in deze naar waarheid getuigen, dat de S.G.P. zich op dit gebied geheel eensgezind met onze gereformeer- de voorvaderen betoont, die hun standpunt aangaande de school en de opvoeding der jeugd in plaldcaten en ordinantiën 20 kostelijk hebben vifeergegeven als zij daarin getuigden:

„dat er tot welstand van den lande niet weinig aan gelegen ligt, dat de jonckheid van kindsbeen af wel worde opgevoed en in de rechte kennisse en vreeze Gods en alle goede kunsten en zeden van der jeugd aan onderwezen. Waartoe vooral noodig is, dat zij voorzien worden van welgeleerde, verstandige en godvrezende leermeesters, en geweerd worden degenen, die anders willen leeren dan in de Gereformeerde Geloofsbelijdenis geleerd wordt".

Het huidige schoolsysteem echter keuren wij af. Het is door en door revolutionair. Het huldigt het beginsel van „Elck wat wüs". Inzonderheid Rome vaart door de getalsterkte van haar volgelingen er bijzonder best bij. Hoevele miljoenen worden voor haar onderwijs uit de publieke kassen uitgegeven! Hoevele miljoenen ook vloeien via de bestaande Schoolwet naar Rome's kloosterkassen! Hoevele miljoenen ook worden uitgegeven ten bate van de openbare scholen, waarin bij het gewone onderwijs de onderwijzing in Gods Woord kontrabande is! Hoevele miljoenen ook ten bate van scholen, waarin in flagrante strijd met Gods Woord en de Gereformeerde Geloofsbelijdenis de kinderen de leer van de algemene verzoening als met de paplepel ingegeven wordt.

Wat zouden onze vaderen van zulk een toestand op de scholen toch wel zeggen? Zij zouden deze ongetwijfeld als een teken van groot verval beschouwen, wat het ook inderdaad is. Onze vaderen zouden daarover treuren, in tegenstelling met degenen, die daarover gejuicht hdbben en zelfs openlijk hun dankzeggingen tot God daarover uitgesproken hebben.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 5 maart 1959

De Banier | 8 Pagina's

De school

Bekijk de hele uitgave van donderdag 5 maart 1959

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken