Bekijk het origineel

De Banier

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

De Banier

4 minuten leestijd

Het is een hoogst verblijdend teken, dat na onze eerste opgave van het aantal nieuw verworven abonnees van „De Banier" de handen niet in de schoot zijn gelegd. Degenen, die zich er voor ingespannen hebben om het zeer gunstige resultaat te bereiken, hebben gelukkig niet geoordeeld, dat zij daarmede nu wel volstaan konden. Zij zijn door bHjven werken, wat wel blijkt uit het feit, dat er op 24 februari, de dag waarop ons de opgave door de drukkerij „De Banier" verstrekt werd, na 10 februari nog 72 nieuwe abonnees konden worden ingeschreven.

Ook dit is een zeer mooi resultaat. Het legt er getuigenis van af, dat indien de handen uit de mouwen gestoken worden, het zeer wel mogelijk is om het aantal abonnees van „De Banier" aanmerkelijk te vergroten. Wij zijn van oordeel, dat dit zelfs nu nog wel kan. Er zijn toch nog immer veel plaatsen, waarin het aantal stemmen, dat er op de S.G.P. wordt uitgebracht, groot is, maar waarin het aantal abonnees van „De Banier" in verhouding daarmede klein, soms zelfs zeer klein is. De besturen, leden en vrienden van de S.G.P. mogen er zich terdege voor inspannen om daarin een gunstige wijziging aan te brengen.

En niet alleen in die plaatsen, maar ook in andere valt er in dit opzicht voor de S.G.P. nog wel wat te doen. Wij schrijven met nadruk „voor de S.G.P.", omdat deze er zeer mee gebaat is wanneer het aantal abonnees vermeerderd wordt. Daarmede toch bekomt de S.G.P. meer bekendheid en worden ook haar financiën aanzienlijk versterkt. Dit is wel zeer gewenst, wü zij er mee doorgaan haar lektuur tegen zeer goedkope prijzen verkrijgbaar te blijven stellen en ook geheel of gedeeltelijk kosteloos ter beschikking te stellen, en ook in plaatsen, waar geen kiesvereniging is, door de post huis aan huis te laten bezorgen.

Het hoofdbestuur staat er niet naar om van de S.G.P. een kapitalistische vennootschap te maken, waarin de gelden opgestapeld worden. Integendeel. Het is van oordeel, dat de financiën gebruikt moeten worden om de beginselen der partij in steeds breder wordende kring ingang te doen vinden. Mag het daarin slagen, dan zijn de gelden wel besteed. Die beginselen toch zijn het overwaard, dat daarvoor het geld wordt uitgegeven. Zij zijn van a tot en met z gegrond op Gods Woord. Wordt daarnaar geregeerd en geleefd, dan zal heel ons volk daar wel bij varen. Het is daarom ook, dat wij met alle vrijmoedigheid en volle nadruk bepleiten, dat een ieder, die het bestaan en de bloei van de S.G.P. ter harte gaat, zich zal aangorden om nieuwe abonnees voor „De Banier" te werven. Men moge toch nu vooral niet bij de pakken temeer gaan zitten, maar men moge weder met nieuwe ijver en moed — het verkregen resultaat is immers zo bemoedigend — aan het werk gaan en zich er voor inzetten, dat wij weer melding kunnen maken, dat er nieuwe abonnementen zijn ingeschreven.

Om dit doel te bereiken, zal de drukkerij „De Banier", Utrecht, postbus 2019, gaarne de behulpzame hand bieden. Men geve aan haar adressen op, waaraan door haar een tijdlang proefnummers geheel kosteloos zullen worden gezonden, terwijl men er dan goed aan zal doen de personen, aan wie de proefnummers gezonden zijn, na enige tijd te gaan bezoeken om hen als abonnee van „De Banier" te winnen.

Met hartelijke dankzegging aan allen, die er het hunne toe bijgedragen hebben, dat er 72 nieuwe abonnees — en ook ter kontrolering — ingeschreven konden worden, geven wij thans de namen der plaatsen op:

Eén nieuwe abonnee werd geworven in: Achterveld, Amemuiden, Bameveld, Baam, Bleskensgraaf, Bolnes, Benschop, Eist (U.), Elburg, Gameren, 's-Gravenhage, Hilversum, Herwijnen, Harskamp, Kapelle Biezelinge, Holwerde, Laren, Linschoten, Lunteren, Monster, Numansdorp, Noordeloos, Nieuw-Lekkerland, Oudewater, Oldebroek, Poeldijk, Pijnaeker, St.-Philipsland, Ridderkerk, Soest, Staphorst, Terheyde, Utrecht, Valkenburg (Z.H.), Veenendaal, Windesheim, Wijk en Aalburg, Zoetermeer, Zeist en Zwijndrecht.

Twee nieuwe abonnees werden geworven in: Bennekom, Delft, Driebergen, Goes, Goudswaard, 's-Gravenzande, Kampen, Kloetinge, Kinderdijk, Meliskerke en Waarder.

Vijf nieuwe abonnees werden in: Doomspijk en Rotterdam. Totaal 72 nieuwe abonnees.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 12 maart 1959

De Banier | 8 Pagina's

De Banier

Bekijk de hele uitgave van donderdag 12 maart 1959

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken