Bekijk het origineel

Dankbetuiging

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Dankbetuiging

4 minuten leestijd

Het nummer van , , De Banier" verschijnt juist op de dag der verkiezingen. Daarom behoort het tot het onmogelijke, wil „De Banier" op tijd verschijnen, wat gewenst is, dat er iets over de uitslag der verkiezingen in vermeld staat.

Dit neemt niet weg, ook al kan er niets over de uitslag der verkiezingen geschreven worden, dat wij niet na kunnen laten onze zeer erkentelijke dank te betuigen aan allen, die er zich voor ingespannen hebben om de verkiezingen voor de S.G.P. gunstig te doen verlopen. En dit wel allereerst aan de besturen, leden en vrienden van de S.G.P., die zich de moeite en inspanning er voor getroost hebben om de verkiezingslektuur te verspreiden en ook anderszins door huis-'bezoek voor de S.G.P. hun krachten gegeven hebben.

Tevens betrekken wij in onze dankbetuiging de leiding en het personeel van de drukkerij N.V. „De Banier". Deze hebben er zeer hard aan medegewerkt dat een uitermate groot aantal exemplaren gedrukt en op tijd verzonden kon worden.

Ook dient onder dankzegging vermeld te worden, dat waar het hoofdbestuur verkiezingslektuur kosteloos beschikbaar gesteld had, daarvan geen misbruik gemaakt is. Hierbij is het zelfs menigwerf voorgekomen, dat kiesverenigingen en personen deze niet geheel kosteloos hebben genomen, maar naar de mate van hun financieel vermogen nog een gedeelte zelf betaald hebben.

Voorts willen wij ook onze dank betuigen aan degenen, die hun ramen of een ander gedeelte van hun huis of bezit beschikbaar gesteld hebben voor het ophangen van een aanplakbiljet, terwijl evenzeer aanspraak maken op de dank van de S.G.P. de sprekers, die voor haar het woord gevoerd hebben.

Wij hebben bij onze dankbetuiging ons opzettelijk onthouden van het noemen van enige naam, omdat warmeer wij namen genoemd hadden, wij dan allicht één of meer personen niet genoemd zouden hebben, die op een dankbetuiging aanspraak maakten.

Wij besluiten dan met onze welgemeende dank te betuigen aan allen, die op de één of andere wijze hebben medegewerkt aan een gunstige uitslag van de verkiezingen voor de S.G.P., waarbij wij niet willen vergeten degenen, die er toe verwaardigd werden de S.G.P. inzake de verkiezingen in hun gebeden bij de Heere aan de troon Zijner genade op te dragen.

Dat de handen uit de mauwen gestoken zijn, blijkt wel mede uit de enorme hoeveelheid van de verkiezingslektuur, welke die van 1956 nog ver en ver overtroffen heeft, die verspreid is kunnen worden. Hierbij doet het ons zeer weldadig aan, dat dit het bewijs levert, dat er nog steeds een grote offervaardigheid en een warme genegenheid bij velen voor de S.G.P. en haar beginselen bestaat.

Ook het hoofdbestuur heeft zich in der^ niet onbetuigd gelaten. Daartoe in staat gesteld door giften en ook anderszins, heeft het grote bedragen uit de partijkas kunnen nemen. Het heeft voor rekening van die kas in tal van plaatsen, niet het minst in die plaatsen, waarin de S.G.P., haar beginselen en haar streven een grote onbekendheid' hebben, door de post huis aan huis verkiezingslektuur laten bezorgen. Het was van oordeel, dat het bij deze verkiezingen een heel gunstige gelegenheid geboden werd om meer bekendheid aan de S.G.P. te geven. De avonden zijn tl^ns nog lang. Er is nog tijd genoeg om des avonds de verkiezingslektuur eens rustig te lezen. De S.G.P. is toch geen kapitalistische onderneming, weUce ten doel heeft geld te verzamelen en op te potten. Het hoofdbestuur is dan ook van oordeel geweest, dat in de verkiezingslektuur, uitvoeriger dan anders wel gebeurd is, ter voorlichting van ons volk een uiteenzetting van het ontstaan en bestaan, de beginselen en het streven van de S.G.P. gegeven diende te worden. Bij voortdining komen daarover nog immer vragen bij ons in. Deze vragen zijn dan in de verkiezingslektuur beantwoord.

Wij wülen ons artikel besluiten met enkele woorden van opwekking om de S.G.P. ook financieel te bhjven steunen. De partijkas is bij deze verkiezing wel danig aangesproken. De verkiezingslektuur is tegen een zeer lage prijs verkrijgbaar gesteld, en ook de geheel of gedeeltelijk kosteloos beschikbaar gestelde lektuur heeft van haar geen kleine bedragen gevorderd.

Bovenal bevelen wij de S.G.P. en ook in het bijzonder haar Kamerleden, haar afgevaardigden in de Provinciale Staten en Gemeenteraden, en haar woordvoerder ten zeerste aan in de gebeden, dergenen, die de Geest der genade en der gebeden ontvangen hebben.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 12 maart 1959

De Banier | 8 Pagina's

Dankbetuiging

Bekijk de hele uitgave van donderdag 12 maart 1959

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken