Bekijk het origineel

PROVINCIALE VERGADERING ZUID-HOLLAND

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

PROVINCIALE VERGADERING ZUID-HOLLAND

3 minuten leestijd

PARTIJNIEUWS

De heer A. de Redelijkheid opent de vergadering, laat zingen Ps. 99 : 1 en 6 en gaat voor in gebed. Gelezen wordt Spreuken 8. Aan de hand daarvan worden enkele gedachten ontwikkeld, die van toepassing zijn voor onze tijd, zoals de autoriteit Gods, Zijn gezag. Zijn bevel. Daaraan hebben wij ons te ondenverpen, niemand uitgezonderd. Het volk kreeg van God Zijn wet, die ieder te onderhouden had. Dit geldt ook voor deze tijd, daar het een eeuwigdurende wet is. Voor overheid en onderdaan. Daarom is de S.'G.P. bijbels-reformatorisch; Zij wijst op het recht Gods en de handhaving daarvan. Doorwerking van die beginselen, die daarop zijn gegrond. „Door Mij regeren de koningen".

De verkiezingen zullen gehouden worden. Wat zal ons volk doen? Verder afglijden naar de afgrond, of zal een wederkeer gevonden worden? Aan ons de taak het volk daarop te wijzen. Wij kunnen niemand redden, wel waarschuwen. Elkander opschei"psn, daarop wijzen, is onze taak.

Welkom worden geheten de heren Vermeulen en Jansen van het Hoofdbestuur, de heer v. Dis, lid van de Gemeenteraad van Rotterdam, en de heer A. J. Kersten, die van zijn hooggewaardeerde belangstelling blijk geeft. Later ook Ds. van Dam, die een slotwoord zal spreken. De notulen der vorige vergadering worden onveranderd vas'tgesteld.

Ingekomen is een vraag over wat wij voor de jeugd kunnen doen. Gewezen wordt op wat de Statenkring Gouda reeds doet. Voorts enkele andere vragen, die bereids worden beantwoord. Na de pauze wordt gekollekteerd, hetgeen het bedrag van ƒ 104.30 opbrengt. De heer A. Vlasblom behcht dan enige aspekten over de provinciale taak in Zuid-Holland. Hij wijst tevens op het werk, dat wordt verricht.

Daarna verkrijgt Ds. van Dam het woord, die verklaart, dat een verkeerde pohtiek is gevoerd, wat duidelijk bleek uit hetgeen deze middag naar voren kwam. In de loslating van God, reeds in het Paradijs begonnen en nadien voortgezet, ligt de breuk, en geen mens zal ooit terugkeren, tenzij God hem Zelf roept. God is verlaten, genegeerd, vergeten. De S.'G.P. heeft te strijden tegen een grote overmacht, tegen zichzelf, de hand van allen zal tegen haar zijn. Daartoe moeten aUe leden der partij meestrijden, niemand kan achterblijven. Dat er veel gebed bij ons voor haar mocht zijn. De apostel Paulus heeft daarop gewezen: Broeders, bidt voor ons. Konden zij dat van zichzelf? Wist Paulus dat dan niet? Het gebod, ook tot bidden, blijft. Het is dure plicht te vragen of God het ons leren mocht. Dan kunnen - wij rustig doorgaan. Ziende op het gebod, bUnd in de toekomst. Eén ding is nodig voor allen: Zoekt eerst het Koninkrijk Gods; houdt de lijn, in Gods Woord vervat, on-•wrikbaar vast. In uw eigen leven en in jiet politieke leven.

\a een woord van dank aan Ds. van Dam voor zijn bezielend woord wordt deze druk bezochte vergadering door Ds. van Dam met dankgebed gesloten, nadat gezongen is Psalm 75 : 4.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 26 maart 1959

De Banier | 8 Pagina's

PROVINCIALE VERGADERING ZUID-HOLLAND

Bekijk de hele uitgave van donderdag 26 maart 1959

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken