Bekijk het origineel

Voor Gemeeniebesiuurder

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Voor Gemeeniebesiuurder

4 minuten leestijd

Alhoewel niet veel personen, die de beginselen der S.G.P. zijn toegedaan een mogehjkheid zullen hebben burgemeester van een gemeente te worden, kan het toch, ook voor anderen, van belang zijn eens te letten op de positie en de taak van een burgemeester.

Er zijn er, en dat wel vooraanstaande personen^ die menen, dat een burgemeester beter niet tot een politieke partij kan behoren dan dat hij dat wel doet. Zij gronden hun mening daarop, dat een burgemeester met ieder te maken krijgt en voor iedere ingezetene de vertrouwensman moet zijn.

Het is wel zeker, dat een burgemeester boven de partijen zal moeten staan, nraar dat houdt daarom nog niet in, dat hij geen beginsel moiet hebben. Dat wordt ook niet zo gesteld^ want zonder beginsel is er niemand, althans zeker niet een persoon, die, krachtens zijn f> ersoonlijkheid, voor burgemeester geschikt is. Er wordt gemeend, dat hij zijn beginsel moet verbergen.

Gevraagd kan worden of zulks mogelijk is. Kan een persoon, en voornamelijk een persoon, die als burgemeester beslissingen zal moeten nemen, zijn beginsel verbergen?

Menigmaal zal hij voor vragen komen te staan, die een beslissing eisen, waarbij hij zal moeten kiezen tussen het één of het ander. Is het dan mogehjk dat te doen zonder het beginsel waaruit geleefd wordt, te tonen? Zal, om maar een voorbeeld te noemen, het beginsel van een burgemeester niet tot uiting komen als hem wordt gevraagd toestemming te verlenen voor demonstraties op verschillend gebied? Zal hij^ als voorzitter in de raad ook niet blijk moeten geven van zijn inzicht? En zal dat inzicht los zijn te maken van een beginsel?

Het lijkt dan ook wel een onmogelijkheid het beginsel te verbergen, en 'dan zal het voor de personen welke met dfe burgemeester te maken krijgen van belang kunnen zijn, dat zij, en dat wel tevoren, ^ weten van welke beginselen hij is.

Het is zeker niet aan te bevelen, dat personen, die het burgemeestersambt begeren, zich niet aansluiten bij een politieke partij in de verwachting, dat zij dan meer mogelijkheid zullen hebben benoemd te worden. Gesteld al, dat zulks het geval zal zijn, dan zullen zij toch moeite kunnen krijgen als zij eenmaal 'het ambt aanvaarden. Het is ook niet fraai om te verbergen vide men is, vooral niet voor een persoon, die burgemeester wil worden.

Van een burgemeester mag toch worden verlangd, dat hij weet wat hij wil en een positie kan innemen. Het is toch onjuist als hij ^een persoon is, die met alle wanden meedraait en zich laat beïnvloeden door allen en een ieder. De positie van de burgemeester brengt todi mede, dat hij leiding moet kunnen geven^ en dat wel onder soms moeüijte omstandigheden. Dat hij beslissingen moet nemen waarbij vaak de belangen van een persoon tegen de gemeenschappelijke belangen ingaan, of dat de belangen van het gemeen tegen die van de persoon zijn. Hij is in de gemeente niet alleen voorzitter van de Raad en van het Kollege van Burgemeester en Wethouders, maar hij heeft ook een zelfstandige taak. Een taak niet alleen inzake de autonome bevoegdheden, maar ook ter uitvoering van wetten en besluiten het zogenaamde zelfbestuur. Een veelvuldige taak, maar ook een taak, die niet zonder het beginsel te tonen zal zijn te volvoeren.

Maar hij moet toch boven de partijen staan? Ja, dat is zo. Maar dat zal inhouden, dat hij zorg moet dragen zich, bij zijn beslissingen, niet te laten leiden door de wetenschap weDc beginsel de personen, die het betreft, zijn toegedaan, maar dat hij, door het verkregen inzicht in de zaken, een beslissing neemt welke onpartijdig is. Ja, kan gezegd worden, maar de beginselen zullen toch bepalen hoe? Inderdaad, hij zal acht moeten geven op 'het van God gesteld zijn. Hij is als gezagsdrager, als overheid, Gods dienaresse. Daarom zal, als het wel is^ voorop moeten staan, dat de geboden Gods moeten worden gehandhaafd.

Gemeentebestuurder

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 11 juni 1959

De Banier | 8 Pagina's

Voor Gemeeniebesiuurder

Bekijk de hele uitgave van donderdag 11 juni 1959

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken