Bekijk het origineel

De rede van de Partijdag

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

De rede van de Partijdag

2 minuten leestijd

Nog een enkele maal wensen wij deze rede bij onze lezers aan te bevelen. Het is al wel weer enige tijd geleden, dat zij door Ds. Zandt op de Algemene Vergadering van de S.G.P. te Utrecht werd uitgesproken, maar dit houdt allerminst in, dat zij daardoor verouderd en niet meer aktueel zou zijn.

Aktueel is zij zeHs in hoge mate, dewijl daarin de gebeurtenissen en aangelegenheden van onze tijd behandeld zijn, en niet minder principieel, omdat het daarin behandelde in het licht van Gods eeuwig blijvend Woord, de Bijbel, is bezien. Dit is toch het enige Boek, dat daarom aan een ieder aan te bevelen is, ook al omdat het bij alle wdssehngen van tijd en mensen zijn blijvende waarde behoudt en voor alle tijden en mensen een goede en betrouwbare gids is om daarnaar het leven in te richten.

De titel van deze rede luidt: „Het grote volksbelang". Dit is een onopgesmiikte betiteling, want de inhoud is daarmede geheel in overeenstemming. Het is daarom een rede, welke uiterst belangrijk is. Het volksbelang staat immers in het teken van de algemene belangstelling en is daarom alleszins lees-en koopwaardig. De prijs behoeft voor oiemand een belet­ sel te zijn. Deze bedraagt slechts 40 centen. En dat voor een uitgave, welke zeer verzorgd is en daarom bewaard kan worden, dewijl zij tegen de tand des tijds bestand is.

Ook is de rede nog voor een veel lagere prijs bij bestelling van 50 exemplaren, namelijk tegen de sxx)tgoedkope prijs van vijf centen jjer exemplaar te bekomen. Deze uitgave dient voor verspreiding op grote schaal. Zij is reeds in een behoorlijk aantal afgenomen en wordt door be­ sturen, leden en vrienden van de S.G.P. verspreid.

Men drale nu niet met de bestelling aan het adres van de Drukkerij „De Banier" postbus 2019 te Utrecht. Men zal na de bestelling stellig niet lange tijd behoeven te wachten op de ontvangst van de bestelde exemplaren, en kan, zo men deze verspreiden wü, daarmede al heel spoedig aanvangen. Met het kopen en vei. spreiden dient men in geen geringe mate de S.G.P.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 11 juni 1959

De Banier | 8 Pagina's

De rede van de Partijdag

Bekijk de hele uitgave van donderdag 11 juni 1959

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken