Bekijk het origineel

Buitenlands OVERZICHT

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Buitenlands OVERZICHT

3 minuten leestijd

Tussen woorden en daden gaapt mendgmaal een zeer diepe kloof. Er worden in onze donkere dagen wat woorden gesproken door personen, wier daden daartegen vloeken. Het heeft er veel van weg, dat velen liegen en bedriegen geoorloofd vinden als het hun maar voordeel bezorgt. Dan wordt er menigm'aa'l gelogen, en bedrogen met allerlei schoenklinkende W'Oorden en fraaie beloften, die men maar kan opdissen. Ook in dit opzicht is het wel heel 'droevig gesteld met onze tijd, al geven wij wel toe, 'dat er te allen tijde veel met een bedrie-'gehjke toing - gesproken is om maar het gewenste doel te bereiken. Nochtans komt 'dit thans zo veelvul'di'g en in hoogst ergerlijke mate voor, alsof liegen en bedriegen 'geen van de Heere vervloekte zBD'de is, wat het bij talrijken 'helaas ook niet meer is.

Zo bestaan velen het, zoals Hitler dit ook eenmaal 'deed, de vrede te bewieroken en voor te geven hem na te jagen, ofschoon zij zich met him daden ten oortog 'voorbereiden.

Ook bestaat er wel een igroot verschil tu'ssen woorden en 'daden als men 'de kommunisten hoort beweren, dat zij de vrc'de op aarde iwülen 'vestigen, en als men op hun - daden, de oorlog in Laos, acht neemt. De oorlog woedt daar thans toch weder. Zes bataljons kommunistische rebellen hebben in N'Oord-Laos in een verrassende aanval meer dan 20 dorpen veroverd. De regeringstroepen hebben in 'allerijl een luchtbrug in'gesteld om het aangevallen noorde'lij'ke gebied te • versterken. De gehele dag hebben er Dakota's gevlogen om dit te doen. De bevelhebber van de regeringstroepen verklaarde, dat de toestand in zijn sektor emsti'g is, maar wanneer er uit Noordi-Vietnam geen meerdere troepen en oorlogS'materiaal gezonden wordt, dat de regeringstroepen het dan wel houden kunnen.

Buitenlan'dse waarnemers zijn er van ovei'tuigd, dat achter de rebellen hel k'ommuni-stische Noord-Vietnam en daar achter het kommimistische China staat. Chinese leiders houden toch op het ogenblik een geheime vergadering.

De veroi\'-erin-g van de - dorpen heeft velen verontrust. In Amerika, Engeland en Parijs is men in de 'diplomatieke krin'gen uiteimate ontsteld 'door ide rappoiten, welke over de .aanvallen der kommunistische rebellen in Laos zijn ontvangen. De aanvallen, zo oordeelt men in deze kringen, 'zijn niet een op zichzelf steand iets, maar 'gelijken a'ls twee druppels water op de taktiek, weK-e Mao Tse Toeng in 1949 gebruikte tegen de troepen van Tsjang Kai Sjek.

• De verontrusting is in genoemde krin'gen nog toegenomen, daar volgens de laatste berichten aan beide zijden versterkingen zijn aangevoerd en doordat de leider van - het kommimistische Noord-Vietniam, van wie men algemeen aan-•neemt 'dat hij 'de hand heeft in de aanvallen in Laos, na zijn terugkeer van zijn

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 20 augustus 1959

De Banier | 8 Pagina's

Buitenlands OVERZICHT

Bekijk de hele uitgave van donderdag 20 augustus 1959

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken