Bekijk het origineel

Uit het eigen land

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Uit het eigen land

3 minuten leestijd

Aan de bedriegerijen, knoeierijen, falsifikaties en opUchterijen en wat meer van die aard is, komt nog maar steeds geen einde. Na de opzienbarende kn'Oeierij bij een bank door het zogenaamde „goede heertje", die 2djn bank vooo-omsti-eeks 2 miljoen 'gulden heeft weten op te höhten, zijn er al weer knoeierijen bij baiiken voorgekomen, al waren de bedragen niet z» groot als het bedrag waarmede het „goede heertje" zijn banlc heeft ibenadeeld.

Dezer dagen is er weer een 'knoeierij ontdekt, waarmede een bank door de direkteur werd opgelicht. Al loopt dit bedrag niet in de müjoenen guldens, nochtans moet het volgens de berichten in de pers naar schatting omstreeks tweehonderdduizend a tweehonderdvijftigduizend gulden bedragen.

Dit heeft plaats gevonden bij de Driesumer Boazbanik. En in de fraude moet hoofdzakelijk betrokken zijn de achten/vijftigjarige direktem-H.R.D., de inmiddels reeds gearresteerd en naaj Leeuwarden gebracht is, waar de officier van Justitie Mr. M. H. Gelindc bij de Leeuwarder rechtbank zijn faillissement heeft aangevraagd, terwijl de rechtbank hem failliet verklaard heeft. Dit is mede geschied omdat de bankdirekteur met zijn eigen vermogen aansprakehjk is voor de tekorten. Het is in deze wel van belang hoe groot het partikulier vermogen van deze bankdirekteur is.

Tot dusver is de foankdireikteiu-, evenals de gearresteerde accountant, steeds het antwoord schuldig gebleven op de vragen, waar de verduisterde gelden zijn gebleven.

De Driesumer Boazbank is sedert 1 februari 1949 geen rekeninghoudster meer bij de Nederlandse Bank. Het onderzoek door één harer accountants vond plaats in het kader van de wet Toezicht Kredietwezen.

Wel had de bank zeH ©en accountant, de reeds vermelde J.S., die ook in zijn woonplaats Norg is gearresteerd, condat hij van medeplichtigheid aan de verduisterir/ig verdacht wordt.

Ook bestond er een raad van toezicht, die uit tien personen bestond, waarin een gepensioneerde hoofdonderwijzer en negen andere personen, een rentenierende schilder en bakker, een ex-timmerman en veehouders zitting hadden. Deze raad blijkt een onbeperict vertrouwen in de bankdirekteur gesteld te hebben, wat deze niet had behoren te doen, want in veel meer gevallen maaikt de gelegenheid de dief. Op zichzelf behoeft het niet te verwonderen, dat deze raad een groot vertrouwen in de direktem-stelde, want in Driesum en omstreken genoot hij dit bij zeer velen, zeHs in die mate, dat er niet weinigen waren die, ook al veiihuisden zij naar andeie plaatsen, hun spaargelden bij deze bank lieten of opnieuw belegden, waartoe ongetwijfeld heeft bijgedragen, dat hij hd van een gereformeerde kerk was.

Hieirbij kwam nog, wat stellig als een grote faktor in het gestelde vertrouwen heeft medegewerkt, dat de bank altijd winst maakte. Zelfs moet zij in 1958 nog 15 % dividend hebben uitgekeerd, terwijl nog een aanzienlijk bedrag naar de reservefondsen ging.

De accountant van de Nedferlandse Bank lichtte de voorzitter van de raad van toezidht in. Na ruggespraak met D. besloot de raad een accountant uit Leeuwarden in de arm te nemen. De ibankdirekteur wachtte diens onderzoek niet eens af, maar bekende fraude gepleegd te hebben. De bank vroeg en verkreeg surséance van betahng, waarna alle betalingen gestaakt werden.

Stellig heeft het gebeurde in Driesum. en ver daarbuiten ontsteltenis teweegge-'braoht, vooral bij degenen, die gelden bij de bank in lening hadden gegeven. Van welke kant ook besdhouwd, is het gebeurde indroevig. Het levert ons bij vernieuwing het bewijs, van het grote verval van ons volk in deze dagen, want het staat niet op zichzelf, maar het knoeien, bedriegen en oplichten is schier aan de orde van de dag.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 17 september 1959

De Banier | 8 Pagina's

Uit het eigen land

Bekijk de hele uitgave van donderdag 17 september 1959

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken