Bekijk het origineel

VOOR DE JEUGD

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

VOOR DE JEUGD

4 minuten leestijd

OOM KOOS

Beste neven en nichten! Ditmaal 'begnuien wij met iiet geven van de nieuwe taadsels van

OPGAVE 601

Jongeren:1. Een tekstgedeelte uit het eerste boek Samuel bestaat uit 58 letters. Welk tekstgedeelte wordt bedoeld als het volgende bekend is? 58 5 16 24 37 bouwde een grote ark. Ik heb geplant, Apollos heeft nat gemaakt, maar God heeft de 1 20 8 40 13 56 gegeven (1 GOT. 3). De eerstgenoemde der drie jongelingen in de oven was 28 3 46 4 2 36 25. 6 44 11 32 48 versloeg een Egyptenaar en verborg hem. Ik toch heb Mijn Koning gezalfd over 19 7 35 22. Hij verkoos de stam Juda, de berg 51 21 12 34. 42 30 52 10 33 is een getal beneden tien. De 50 15 53 31 is hard ab het graf (Hooglied 8). 9 55 41 26 was de opzichter over de herders van Saui. Gelijk ook enige van uw 49 23 39 43 47 17 gezegd hebben (Hand. 17). 45 18 14 is een metaaJ. De Heere Jezus genas 29 27 57 14 melaatse mannen. 38 is de eerste letter van de naam van Samuels moeder. 54 is de laatste letter van de rivier waar een man met Jakob worstelde.

2. Zoek uit elk der volgende zinnen een woord, zó, dat de woorden tezamen een tekstgedeelte geven uit de eerste zendbrief van de apostel Johannes, het tweede hoofdstuk. a. En zij brachten de Idnderkens tot Hem. b. Wij hebben het zelf uit Zijn mond gehoord. o. De Heere Jezus is in Bethlehem geboren. d. De Heere heeft gegeven en genomen. e. In de laatete dagen zullen zware tijden ontstaan. f. Mijn ure is nog niet gekomen.

3. Vul de ontbrekende namen in: a. Stieren van b. Druiven van c. Rechtvaardig en oprecht als d. Ongehoorzaam als de profeet .... e. Nijdig als de zanger .... f. De vijf boeken van ...... g. Goddeloos als de vrouw h. Bevreesd voor de Joden als ....

Welke naam vormen de eerste letters van de ontbrekende woorden?

Ouderen:1. Zoek uit elk der volgende zinnen een woord, zó, dat de woorden tezamen een tekstgedeelte vormen uit de eerste brief van Timotheüs, na hoofdstuk drie. a. Doch wij weten dat de wet goed is. b. De vrouw, die Gij mij gegeven hebt. c. Hij werd' geheel droevig, want hij was rijk. d. Doch zij hebben niet willen horen. e. Tot op het geloof, dat geopenbaard zou worden.

2. Maak uit: MICHADZIBAHERLDAVEEMKE de namen van drie personen, die voorkomen in de brief aan de Hebreen, tussen de hoofdstukken 5 en lo!

3. Een tekstgedeelte uit het boek Numeri bestaat uit 79 letters. 2joeJc dit tekstgedeelte met behulp van de navolgende gegevens:54 17 1 70 38 3 versloeg 600 Filistijnen met een ossenstok. 61 66 6 9 46 74 was een Nazireër Gods. De moeder van Machlon heette 72 12 34 26 57. 4 73 37 53 5 was de aanvoerder der Israëlieten in de strijd tegen Amalök. 23 60 41 14 35 76 was dezelfde als Jenibbaal. 21 48 29 75 is een getal ^beneden tien. Hij is bij de 11 69 52 32 20 in Zijn dood geweest. Abrahams tweede vrouw heette 13 24 59 47 18 78. De zoon en opvolger van koning Jotham heette 16 55 63 5 37. 10 64 31 43 8 30 naar buiten gaande v/eende bitterlijk. Hoort de 51 19 58 79 50 en wie ze besteld heeft. 40 62 56 27 ontstaat door weerkaatsing van het geluid. Jaagt de 44 33 42 65 71 na met allen. 68 2 7 15 67 39 22 25 isi het geluid dat paarden maken. Ziet, de Rechter staat voor de 49 75 8 45. En Ik heb 77 5 16 36 tijd 'gegeven (Openb.).

De oplossingen dezer raadsels mogen nog niet ingezonden worden,

OOM KOOS

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 24 september 1959

De Banier | 8 Pagina's

VOOR DE JEUGD

Bekijk de hele uitgave van donderdag 24 september 1959

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken