Bekijk het origineel

Provinciale Staten van Zeeland

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Provinciale Staten van Zeeland

3 minuten leestijd

Redevoeringen van de heer D. Kodde over verschillende onderwerpen

Mijnheer de Voorzitter, ik zou toch ook nog een opmerking wiHen m^en over dat provinciaal 'bestuur. Ik heb misschien wat te veel aandacht gevestigd op de hoofdletters en op de kleine letters van die woorden, maar er is op bladz. 3 naar mijn mening geen sprake van een provinciaal bestuur van Zuid-HoUand en Zeeland. Ik kan nog aannemen, dat men hieronder de Staten beschouwt, maar op bladz. 4 kan het nooit anders zijn dan het kollege van Ged. Staten, waarop men doelt, en daarop heb ik de aandacht wollen vestigen. WetteHjk is het koHege van Provinciale Staten het provinciaal bestuvu".

Ik (ben. Mijnheer de Voorzitter, nog niet geheel en al gerustgesteld, want al heeft het lid van Ged. Staten op bescheiden wijze op de opmerkingen geantwoord, er is in dat antwoord toch weer iets naar voren gekomen, waarachter ik een vraagteken zet. Ik heb het geadht© lid van Ged. Staten horen zeggen, dat het kollege van Ged. Staten tweemaal per jaar de mogelijkheid heeft om met de Provinciale Staten samen te komen. Dat is onjuist. De Staten kurmen vaker bijeen worden geroepen.

Tot slot. Mijnheer de Voorzitter, een kort woord over de samenstelling van de kommissie. Er is gezegd, dat het met de ibesten niet gaat. U moet daar ook inderdaad nooit naar zoeken, want de beste stuurlui staan aan wal en met hen kan men niet uitvaren. Ik dank u.

Mijnheer de Voorzitter!

Ik kan mij volkomen aansluiten bij de woorden van de vorige spreker, want het hjkt mij moeilijk om nu beperking te gaan opleggen aan de behandeling van de 'begroting. Het zal dan zeer zeker noodzakelijk zijn om te bezien wat er nog overbhjft, want het is terecht, zoals ik zoeven al gezegd heb, gewenst dat wij wat meer keren bij elkander komen om over die verschillende problemen te spreken. Wij leven nu eeimiaal in een tijd, waarin alles niet zo rustig kan gaaa als het tevoren ging.

Mijnheer de Voorzitter!

Bc zou wiUen beginnen met er op t© wijzen, dat dit toch wel ©en eigenaardig voorstel is, want het is niet een voorstel om een bijdrage toe te kennen, maar om op de begroting voor 1959 verschillende posten uit te trekken. Nu dacht ik dat het voldoende zou zijn als die bedragen op de begroting werden geplaatst en ik kan mij niet indenken waarom het noodzakelijk is hier met een afzonderlijk voorstel te komen om de genoemde bedragen op de begroting uit te trekken. Ik verwacht wel niet dat het zal gebeuren, maar wij zouden hier de eigenaardigheid kunnen krijgen, dat het voorliggende voorstel nu wordt aangenomen, maar dat morgen de posten op de begroting zullen worden verworpen. Wij lopen hier dus als 'het ware vooruit op de begroting, die straks behandeld zal worden.

Overigens hebben wij bezwaren tegen het voorstel, maar die liggen op een ander vlak. Bc heb eerst gesproken over het administratieve bezwaar, maar voorts hebben wij het be2waar, dat wij in het verstrekken van deze subsidie aiet kunnen zien een stimulering van Gods eer. Om die reden zullen wij onze stem aan het voorstel niet kunnen geven. De tijden ajn te ernstig om geld uit te geven voor det maken van pret. Ik dank u.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 8 oktober 1959

De Banier | 8 Pagina's

Provinciale Staten van Zeeland

Bekijk de hele uitgave van donderdag 8 oktober 1959

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken