Bekijk het origineel

Brief uit Zeeland

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Brief uit Zeeland

4 minuten leestijd

GDI.

Het agrarische bedrijf is in Zeeland niet meer de enige bron van bestaan, want er ds ook industrie, maar het is toch zeker noig een tak van bestaan en er zijn nog velen, die daarin hun werk vinden, maar ook him leeftocht uit verkrijgen moeten.

Nu kan het niet ontkend worden, dat de grote droogte dat middel van bestaan beïnvloedt. Velen zullen een lager, tot een zeer laag inkomen hebben. Het vee loopt op dorre weiden. Daar waar geen waterleiding is, zal 't met de VOOTziening van drinkwater zeer moeilijk zijn en zal het vee nog veel lijden van het slechte water, dat dan gedronken moet worden. Het wintervoer wordt verbruUt er moet krachtvoer bij, de inkomsten zijn niet groot.

De lasten welke op de gronden drukken zijn, naar verhouding van elders, hooc te noemen.

Zeeland kijkt uit naar wat de regering met de landbouw doen wü. Zij, de Zeeuwse landbouwers en veehouders, willen wel vrijheid, maar vrezen, dat de vrijheid die nu betracht wordt, er toe zal leiden dat wel de prijzen niet vooi alles vast staan, doch dat het wel zeer moeilijk zal zijn om boven de gegarandeerde prijs te komen, zodat 'het inkomen wel minimaal kan zijn.

Het kan goed zijn dat de verantwoordelijkheid meer op de agrariër drukt, maar hij weet toch ook maar al te goed dat hij niet bij machte is en bevoegd om alle kosten te drukken.

De lasten, kan hij niet drukken, en die zijn zwaar. De prijs van de machines kan hij niet drukken, want die hangt weer van zoveel anders af. De lonen wordsn vastgesteld.

Ook is hij niet veiigeten dat in de jaren, die achter liggen, het voedselpakket, en dat ten koste van land-en veehouder, lager is gehouden in prijs dan door de vrije handel het kon geweest zijn.

Het is hard werken, en dan mag er toch ook wel een redelijke beloning zijn.

Als de agrariër heeft geholpen om het voedsel goedkoop te houden, dan heeft hij toch ook wel een moreel recht op hulp ais hij in nood en in moeite komt. Daarom wordt wel uitgezien wat gedaan wordt, en ook wordt wel verwacht, dat de lasten van verkaveling, de voorziening met water en stroom, niet igeheel en voor geen te groot deel op de agrariër gelegd zullen worden. De waarde van de grcnd zou daardoor tot bij'na nihil worden, en de pachten zullen niet naar beneden kunnen, omdat de lasten zo hoog zijn. Voor de eigenaar-gebruiker is er een grote ongelijkheid met hen, die minder •lasten hebben en nolg betere voorzieningen. In streken, waarin zoet water kan worden ingevoerd, is er minder last van de droogte. In streken waar geen zeewater geweerd moet worden, zijn de 'waterschapslasten lager. De eigenaars ervaren maar al te sterk, dat een bezitter maar laag gewaardeerd wordt. Zij vinden het wel vreemd, dat er een streven is om het verkrijgen van eigen bezit te steunen, terwijl zij zelf zidh zien ontnemen wat ze hebben.

De S.G.P. is steeds tegen de vele overheidsbemoeiingen geweest, maar zij wil wel dal er hulp wordt verleend daat waar nood is.

Daarom is er een streven om de overheid te beïnvloeden dat zij de lasten \'«rlaagt. Dat niet roekeloos en voor zaken welke 'geen nut doen, maar tot verderf leiden, geld wOrdt uitgegeven, doch dat gestreefd wordt naar een redelijke bestaansbasis, door het wegnemen van hindernissen.

Dus niet Streven naar direkte steunregelingen of voorschriften welke de \Tijheid aan de bedrijfsvoering ontnemen, maar een streven om weg te nemen wat in de weg staat, en zo - vrijheid te laten aan de bedrijfsivoering.

Uit alle delen van ons land worden akties gevoerd om wat te verkrij'gen. Dat wil uw briefschrijver niet, maar wel wil hij de zorgen tonen en langs de geordende weg verbetering zoeken te krijgen-Niet mag worden voorbij gezien, dat aan Gods zegen alles is gelegen, maar ook niet dat er Staat: Bidt en werkt. Dus de middelen betrachten onder biddend opzien tot God om Zijn zegen. Dat opzien wordt helaas maar weinig gevonden. Het mocht ons als Zeeuwen, waaronder voorbeen veel bdddend volk was, wel tot nadenken stemmen, en ook tot verootmoediging.

Uw Zeeuwse Briefsohriper

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 8 oktober 1959

De Banier | 8 Pagina's

Brief uit Zeeland

Bekijk de hele uitgave van donderdag 8 oktober 1959

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken