Bekijk het origineel

Aankondigingen van politieke vergaderingen

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Aankondigingen van politieke vergaderingen

3 minuten leestijd

.'LMSTERDAM IN. D.V. dinsdag 1 december a.s., n.m. 7.30 uur, in g-ebouw Melkweg 16, openbare vergadering. Spröker de heer D. Kodde van Zouteland. Alle vrienden zijn welkom.

BARNËVELD (Banier I): D.V. dinsdag 1 december a.s., n.m. 7.1^ uur, in de boveozaal van hotel „De Bonte Koe", ledenvergadering. Inleider de heer C. Klever.

BÜS'SUM: D.V. maandag 7 december a.s., n.m. 8 uur, in gebouw E'kly, Landstraat 48, Ds. A. J. Wijnmaalen, Ned. Herv. predikant van Maartensdijk. Tijdrede.

's-GRAVENHAGE; D.V. maandag 7 december a.s., n.m. 7.45 uur, openbare vergadering in de Jeanizaiemkapel, de Gheynstraat 70 (bij de Regentesselajan). Spreker: de heer Kodde van Zoutelande, lid van de Tweede Kamer der Staten Generaal.

HARMELEN: D.V. zaterdag 5 december a.s., n.m. 7.30 uur, in ïaal Geiz. v. Dijk, Ds. E. du Maröhie van Voorthuysen van Leèrsum.

NIEDERHEMERT: D.V. vrijdag 11 december a.s., n.m. 7 uur, in de Chr. School, de heer A. Vlasblom van DeJft. Onderwerp: De afgebogen lijn.

NIEUW-BEIJERLAND: D.V. dondeidag 10 deoem'ber a.s., n.m. 7.30 uur, in het kerkgebouw der Geref. Gemeente, Middelstraat, de heer A. de RedelijMieid van Ouderkeilk a. d. IJssel. Tijdrede.

NUNSPEET: D.V. dinsdag 8 december a.s., n.m. 7.30 uur, in de zaal van Wed. Lankman, Hai-dei-wijkerstr. 151, dhr Adelaar, bungemeester van Me-'liskenke. Onderwei-p: De taak der overfieid.

RIJSWIJK < Z.H.): D.V. maandag 30 novembei-a.s., n.m. 8 u., in gebouw Chr. Belangen, Oranjesingel 26, de heer W. L. Koppenhol. Onderwerp: Een belijdenis.

ROTTERDAM (Banier II): D.V. 30 november a.s., n.m. 7.45 utu-, vergaderiiig Propagandakommissie, ten huize van de heer H. van Loon, BoergoensevHet 187b. Bespreking en aft-ekennng vvijken.

ROTTERDAM (Banier II): D.V. 3 december a.s., n.m. 8 uui', in de Olir. Bewaarschool, 's^Gravendeelstraat, ledenvergadering. Spreker de heer Kmithof, ambtenaar Gewestelijk Ar-'beidsbureau Rotterdam. Onderwerp: „De antithese".

ROTTERDAM W. (Banier 4): D.V. dinsdag 8 december a.s., n.m. 8 uur, in de Lutherkapel, Nozemanstraat 10, ledenvergadering. Spreker de heer B. v. d. Graaf van 'Ridderkerk over art. 36 der N.G.B.

ROTTERDAM-PENDRECHT (Banier XI): D.V. woensdag 2 december a.s. ledenvergadjering in de school aan de Herkingenstraat 80. Eén der leden spreekt dan over: „De S.G.P. en de Kieswet". Trouwe opkomst zeer gewenst.

ST. BHILIPSLAND: D.V. donderdag 10 december a.s., n.m. 7.30 uur, in de Chr. sdhool, de heer A. Vlasblom van Delft. Ondei"werp: Het enige richtsnoer. Ook voor niet-leden toegankelijk.

UTRECHT-NOORD: D.V. maandag 30 november a.s., n.m. 7.30 uur, in Herv. Wijkgebouw „Mariëndoal", Pr. Bemhardlaan 2. Spreker: Ds. P. J. Dorsman van Staphorst. Tijdrede.

VLEUTEN-DE MEERN: D.V. m'aondag 30 november a.s., n.m. 8 uur, ledenvergadering in het verenigingsgebouw „De Meern". Spreker: de heer K. Coppolse. Onderwerp; Art. 9 van het Beginselprogram.

VHSSINGEN: D.V. maandag 30 november a.s., n.m. 7.30 uur, in de fconsistoriekamer der Geref. Gemeente, ledenvergadering der kiesvereniging. 'Spreker de heer D. Kodde van Zoutelande. Onderwerp: Art. 36 N.G.B. in deze tijd. Ook geestvei'wanten welkom.

WAARDER (Z.H.): D.V. vrijdag 27 november a.s., n.m. 7 uur, in gebouw Stouthart te L. R. Weide. Spreker: Ds. C. Smits, Chr. Geref. pred. te Sliedrecht. Onderwerp: „Ben drievoudige klacht".

ZOETERMEER: D.V. donderdag 3 december a.s., n.m. 7.30 uur, in het kerkgelxxuw der Geref. Gemeenite, Piet Heinpleiin. Openbare vergadering. Spreker: I> s. Lekkerkerker van Montfoort.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 26 november 1959

De Banier | 8 Pagina's

Aankondigingen van politieke vergaderingen

Bekijk de hele uitgave van donderdag 26 november 1959

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken