Bekijk het origineel

De rede en repliekrede van Ds. Zandi

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

De rede en repliekrede van Ds. Zandi

2 minuten leestijd

N'Og eenmaal vestigen wij de aandacht op deze redevoeringen, welke Ds. Zandt dit jaar hield bij de behandeling van de Algemene Politieke Beschouwingen.

De ervaring heeft ons geleerd, dat het zijn nut 'Leeft daarop de aandacht éénen andermaal te vestigen. Er zijn in het verleden altijd kiesverenigingen en personen geweest, die 'blijk gaven dit nodig te hebben. Er zijn er toch, die vroegtijdig ook nu bij de Drukkerij N.V. „De Banier", postbus 2019 te Utrecht, deze redevoeringen besteld Lebben, zelfs zulk een aantal, dat de uitgave er van tegen de spotgoedkope prijs van vier cent plaats kan 'hebben. Maar er zijn ook vroeger altijd nakomers geweest, die hun bestelling laat hebben ingezonden, soms zeer laat. Dit zal en kan ook nu weer het geval wel zijn, ook al omdat zij om de één of andere reden moeilijk eerder hebben kunnen 'bestellen, maar nu toch nog de redevoeringen, welke als tevoren in brodiurevorm worden uitgegeven, nog willen bestellen.

Aan hen delen wij nu mede, dat zij dit alsnog kunnen doen, maar daannede toch niet langer moeten treuzelen. De brochure kan hun nu spoedig worden toegezonden. Op de drukkerij beeft msn er al heel wat exemplaren van gedrukt, terwijl zo nodig er heel spoedig nog wat bijgedrukt kunnen worden en dan begrijpelijk ook spoedig verzonden kunnen worden.

De brochure, waarin de beginselen der S.G.P. kortelijks klaar en helder zijn uiteengezet, en bovendien nog aktuele onderwerpen zijn behandeld, die in bet csntrjim van veler belangstelling staan, is Shet lezen heus wel waard. Het hoofdbestuiu' beeft haar daarom zo goedkoop verkrijgbaar gesteld, overtuigd als het is, daarin door bewijzen gestaafd, dat het lezen en verspreiden daarvan voor de S.G.P. haar nut wel oplevert.

Jaar na jaar hebben kaesvereniiiginigen, besturen, leden en vrienden van de S.G.P. het hoofdbestuur met de bestelling en verspreiding van de redevoeringen, in brochurevorm uitgegeven, niet teleurgesteld, en bet vertrouwt, dat bet ook dit jaar niet teleurgesteld zal worden en dat elk, die de S.G.P. en haar beginselen voorstaat, zich enige kosten, moeite en arbeid zal willen getroosten om deze brochure op zo groot mogelijke schaal te verspreiden.

Het blijft toch nog immer nodig, omdat er bij zo velen in den lande nog immer grove onkunde en misverstand omtrent de beginselen en het streven van de S.G.P. bestaat en daarover vaak een onjuiste, geheel verkeerde voorstelling van gegeven wordt, dat de lektuur van de S.G.P. op mime schaal verspreid wordt.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 17 december 1959

De Banier | 8 Pagina's

De rede en repliekrede van Ds. Zandi

Bekijk de hele uitgave van donderdag 17 december 1959

De Banier | 8 Pagina's

PDF Bekijken